LWV Workshop Serie - Futurize your Business

Inspirerende start – Aftrap samenwerking UMIO en LWV

Voortdurend innoveren is van belang om aan zet te blijven in deze veranderende wereld. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) realiseert zich dat maar al te goed en zet zich in om leden te inspireren meer aan innovatie te doen.

UMIO diende zich daarvoor aan als partner. De UMIO-expertise op het gebied van Service Innovation & Design Thinking sluit immers aan bij de doelstellingen van het Expertisecentrum Kennis en Innovatie van LWV: het delen van kennis en het elkaar inspireren op het gebied van Kennis en Innovatie.

UMIO en LWV vonden elkaar in het thema “Futurize your business”, een programma van 4 dagdelen met als onderdelen: Boost de innovatiecultuur van je organisatie, vitaliteit, digitalisering en samenwerking.

De aftrap voor de samenwerking rond dit thema vond 10 april plaats met een inspiratiesessie van Prof. Mariëlle Heijltjes met als onderwerp: Boost de Innovatiecultuur in jouw bedrijf.

 

Deze bijeenkomst zorgt voor verbreding van je visie en verruimt je denkbeelden. Met inspiratie voor de toekomst ga ik weer naar buiten.

Maarten Bakx, Sulzer Pumps Wastewater Netherlands.

 

Prof. Mariëlle Heijltjes – UMIO