Haal meer uit mensen, teams en organisaties

Hoe stimuleer je het lerend en innovatief vermogen van je organisatie? Hoe vindt jouw organisatie de juiste balans voor de medewerkers tussen vrijheid en structuur. Het zijn slechts twee vragen waarmee Wim Gijselaers (hoogleraar bij de School of Business & Economics van Maastricht University) bij de cursus LEREN, INNOVEREN EN PRESTEREN IN ORGANISATIES met de deelnemers aan de slag gaat. Ze krijgen op deze manier meer inzicht over onder meer samenwerken binnen hun organisatie, hoe de ontwikkeling van mens en organisatie wordt gestimuleerd en hoe je deze meetbaar maakt.

Wim Gijselaers ziet de behoefte toenemen om meer inzicht en begrip te krijgen in het lerend en innovatief vermogen van organisaties…

“Vooral in branches waar veiligheid een hoge prioriteit heeft, zie ik steeds meer juridisering. Organisaties willen zich zo indekken voor de risico’s. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Regelmatig krijg ik telefoontjes van organisaties om mee te denken, hoe je als professional hiermee om kunt gaan.”

In zijn onderzoek kijkt Wim Gijselaers naar hoe mensen zich ontwikkelen tot experts in een vakgebied, hoe samenwerking binnen teams en netwerken tot stand komt, en welke organisatorische condities van invloed zijn op de professionele ontwikkeling van experts en hun prestaties.

Het lerend en innovatief vermogen van een organisatie is complex en afhankelijk van veel verschillende aspecten, beaamt Wim Gijselaers…

“De breedte van dit vakgebied maakt het ook zo interessant en ik laat me vooral leiden door de praktijk. Kijken waarop organisaties in de praktijk vastlopen en hoe ze hiermee omgaan. Natuurlijk, in elke organisatie gaan dingen fout. En in de ene organisatie reiken de consequenties hiervan verder dan in andere organisaties. Maar de manier waarop met fouten wordt omgegaan, is vaak afhankelijk van hoe mensen hun organisatie percipiëren. Zaken die op routine gaan, worden niet snel ter discussie gesteld. Ze zijn voor medewerkers ‘gewoon’, zoals ze zijn. Terwijl over iets dat als een uitdaging wordt gezien, vaak bewust wordt nagedacht en wordt opgepakt. De kans is dan ook groot dat er dan daadwerkelijk dingen gaan veranderen.”

In de cursus LEREN, INNOVEREN EN PRESTEREN IN ORGANISATIES werkt Wim Gijselaers samen met de groep deelnemers om ze een groter inzicht te geven in hoe ze meer uit mensen, teams en organisaties kunnen halen. Er is altijd een spanningsveld tussen risico’s en innovaties. Dat geldt voor elke organisatie. Maar wat is specifiek voor je eigen organisatie? Tijdens de cursus leren de deelnemers de elementen te typeren die specifiek zijn voor het leervermogen van hun eigen organisatie en hoe ze de kwaliteit van de mensen kunnen bepalen aan de hand van zachte signalen. Ook kijken we naar waarom en door wie fouten worden gemaakt , hoe je ze kunt voorkomen en bovenal wat je ervan kunt leren.

Naast het leervermogen van de eigen organisatie komt ook het leervermogen van de deelnemers aan bod: hoe ga je om met onzekerheden en hoe pak je het aan als je het niet eens bent met je collega.

“Ook dan is het van belang dat je elkaar probeert te begrijpen en gezamenlijk werkt aan de doelstellingen van de organisatie. Voor een vrije inbreng van betrokkenen, goede kruisbestuiving en feedback geven op wat er fout gaat, is vooral de psychologische veiligheid binnen de organisatie van belang.”


PROF. DR. WIM GIJSELAERS

Wim Gijselaers is hoogleraar Professional Learning bij Maastricht University School of Business and Economics. Zijn onderzoek richt zich op de effecten van sociale en cognitieve processen in de ontwikkeling van mens en organisatie. Het creëren van een optimaal leer- en werkklimaat binnen organisaties is één van zijn belangrijkste uitgangspunten.