Derde editie van het Brightlands Excellence Programma van start

Op 12 september gaat de inmiddels derde editie van het Brightlands Excellence Programma van start. Een programma voor professionals uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en (kennis)instellingen die geselecteerd zijn op hun kennisniveau, netwerk en begrip van de triple Helix-gedachte.

Investeren in de kenniseconomie

In de ontwikkeling van de Limburgse economie speelt de samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen een belangrijke rol. Limburg investeert fors in de kenniseconomie via de ontwikkeling van de Brightlands campussen, IBA, de maakindustrie, agro en leisure. De Brightlands Maastricht Health Campus, de Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Campus Greenport Venlo, en de Brightlands Smart Services Campus vormen het hart van de nieuwe slimme economie.

Het Limburgse samenwerkingsmodel ligt aan de basis van het succes van de ontwikkeling van de regio. Naast investeringen in de ‘hardware’ zal ook de ‘software’ verder uitgebouwd moeten worden om de triple helix samenwerking optimaal te laten verlopen. Het Brightland Excellence Programma biedt per editie een 20/25-tal Limburgse top potentials de mogelijkheid om zichzelf hierin te ontwikkelen, hun netwerk te versterken en uit te breiden en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio in een triple helix format.

Vliegwiel Maastricht University

Als partner in de Kennis-As Limburg en Brightlands wil Maastricht University, samen met mede opdrachtgever de Provincie Limburg, het vliegwiel zijn om de ontwikkeling van de Limburgse top potential te faciliteren.

Samenbrengen, verder brengen en talent ontwikkeling voor het fundament en cement van het nieuwe Limburgse samenwerkingsmodel. Dat is het doel van het programma waarbij de alumni al een stevige humuslaag vormen en samen verder bouwen aan de regio. De deelnemers zijn Limburgse top potentials (bright people) in bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen. Hij of zij onderscheidt zich door zijn/haar ondernemend, innovatieve en verbindend gedrag en organisatie overschrijdende performance.

Het programma bestaat uit een 8-tal modules, deels ingericht naar competentieontwikkeling en leiderschap, gekoppeld aan de Limburg Agenda, de Sociale Agenda en de Brightlands campussen, gericht op economie en innovatie.

Triple helix

De rode draad van het programma is een triple helix samenwerking, waarbij deelnemers gedurende het programma in subgroepen een actueel vraagstuk onder de loep kunnen nemen. Begeleiders en sprekers van het programma komen dan ook uit de triple helix.

Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met Silvie Vonk.