Symposium Future-Proof Decision Making

Op 14 september 2018 verzamelden zich een kleine 60 professionals en academici in de ontvangstruimte van Maastricht University School of Business and Economics (SBE) voor een onalledaags evenement. Het symposium “Future-Proof Decision Making” was aanstaande; een initiatief dat zijn oorsprong kent in het onlangs door SBE gelanceerde onderzoeksthema Human Decisions & Policy Design en dat nu praktisch gestalte kreeg middels een inspirerende middag, gericht op een breed netwerk van mensen uit het zakelijke en publieke circuit die reikhalzend uitzagen naar de concrete implicaties van het onderzoek voor hun eigen organisatie.

Human Decisions & Policy Design

Het concept rondom dit gloednieuwe onderzoeksthema kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In een zorgvuldig gekozen interdisciplinaire setting werkt een team van 30 onderzoekers samen en combineert daarbij inzichten uit cognitieve en sociale neurowetenschappen, economie, finance, accounting en marketing. Samen voert men fundamenteel en toegepast onderzoek uit in drie kerngebieden: menselijk gedrag en motivatie, incentives en bestuur, en financiële gesteldheid. Daarmee worden nieuwe inzichten gegenereerd die globale problematiek aanpakken zoals obesitas en armoede. Het zijn inzichten die ook wetten, financiële praktijken en overheidsbeleid verder beogen aan te scherpen. De onderzoekers van Human Decisions and Policy Design richten zich overigens niet uitsluitend op het begrijpen van beslissingen, maar helpen ook actief mee om bewijs te leveren waarmee effectievere en eerlijkere instanties kunnen worden gebouwd voor de toekomst.

UMIO als logische liaison

Dat er vanuit het onderzoeksthema werd gekozen voor een samenwerking met UMIO voor het organiseren van dit symposium was allerminst een verrassing. Voor de executive tak van SBE staat de doorvertaling van academische expertise naar concrete implicaties én applicaties voor zowel individuele professionals als hun organisaties in het middelpunt. Ook de thematiek van het symposium sloot mooi aan bij de centrale expertises die UMIO etaleert: “The Human Side of Business” en “Sustainable Finance & Accounting” verbinden de zachte menselijke gedragsfactor met de wat hardere feitelijke wereld van cijfers en getallen.

‘DNA’ voor sociale studies

Na een korte inleiding van dagvoorzitter Rob Bauer, is het woord aan neuro-econoom Arno Riedl. Riedl trapt af met een optische illusie om aan te tonen dat je brein je in feite voortdurend beetneemt. Aangezien we beslissingen nemen op basis van hoe we informatie gepresenteerd krijgen, is het vrij gemakkelijk om het menselijke beslissingsproces te beïnvloeden. Dat kan al door het simpelweg toevoegen van een ‘misleidende’ keuzeoptie bij het afsluiten van een abonnement, laat Riedl zien.

In de economie ging men er lange tijd van uit dat de mens rationeel en egoïstisch is. Een aanname die ondermijnd wordt door het experiment de dictator game, waaruit blijkt dat de meeste mensen vrijgevig zijn. Puttend uit inzichten uit de neurowetenschap, economie en psychologie, doet het vakgebied neuro-economie een poging om het menselijke beslissingsproces te doorgronden. Neuro-economie staat in feite nog in de kinderschoenen. De gegevens om de modellen te voeden die ons het ‘DNA van menselijk gedrag’ moeten opleveren, ontbreken nog, besluit Riedl.

Blockchain

Vince Meens is Manager Entrepreneurship Development van Brightlands Smart Services Campus en een expert op het gebied van blockchain. De gegevens waar Riedl het over heeft, komen door ontwikkelingen als blockchain volgens hem op termijn wél beschikbaar. Blockchain is in feite een immer uitdijend logboek van de menselijke interactie, waarin gegevens eeuwig beschikbaar zijn. Hoe meer gegevens beschikbaar komen, des te beter we in staat zullen zijn transacties in de juiste context te plaatsen en het menselijke beslissingsproces te begrijpen.

Meens vertelt dat we aan de vooravond staan van de transitie van een ‘me’- naar een ‘we’-samenleving, en dat we in de toekomstwaarde niet enkel in financiële termen zullen definiëren. In de blockchain kun je ook ‘krediet’ opbouwen door te geven, wat een interessant licht werpt op de dictator game. Meens typeert de toekomstige samenleving als ‘hyperliquide en hooginteractief’. Door alle ontwikkelingen komt de focus écht op de individuele consument te liggen, met bijvoorbeeld een op maat gemaakte gebruikerservaring en individuele prijsstelling. Een interessant toekomstperspectief om mee te besluiten.

Kleine verandering, grote impact

Na de lunch is het tijd voor de workshop, verzorgd door universitair docent Thomas Post, promovendus Pieter Verhallen en Management Consultant Benedikt Stolze (Porsche Consulting).

In de workshop maken we kennis met Human Decisions & Policy Design, een methode die tot doel heeft de klantbeleving te verbeteren, door in te zoomen op één concrete stap in de customer journey en hordes in dat proces weg te nemen. De aanwezigen gaan vervolgens aan de slag met een case om mensen meer te laten sparen door gamificatie. Stolze legt daarna uit dat betrekkelijke kleine veranderingen in organisaties een substantiële impact op menselijk gedrag en het bedrijfsresultaat kunnen hebben. Workshopdeelnemers mogen tot slot zelf bedenken hoe ze, met kleine ingrepen, kantoormedewerkers kunnen stimuleren om meer te bewegen.

Zo komt er een einde aan het symposium “Future-Proof Decision Making”; een initiatief dat zijn naam waarmaakt en alle aanwezigen aan het denken heeft gezet over concrete stappen die nodig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen gaan zien!