Succesvolle pilot training Ruimte voor Zorg

Dat meer personeel niet leidt tot betere zorgkwaliteit in verpleeghuizen, en dat veel medewerkers de behoeften van bewoners niet altijd adequaat beoordelen; het zijn opvallende uitkomsten van onderzoeken door de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Deze onderzoeken, die zijn uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderstrepen de noodzaak om op een andere manier te kijken naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Een voorbeeld van die andere aanpak is de training Ruimte voor Zorg die gezamenlijk is ontwikkeld door UMIO en de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO), onderdeel van de Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences.

Trainer Linda Reumers heeft afgelopen najaar een succesvolle pilot afgesloten van deze training die is bedoeld om de kwaliteit in de ouderenzorg te verhogen en beter meetbaar te maken.

Lees verder in het Jubileummagazine ‘Waardevol ouder’ over de ervaringen van het groepje van 14 verpleeghuismedewerkers van een aantal Zuid-Limburgse zorginstellingen, dat afgelopen najaar aan de slag ging met deze training.