Provincie Limburg verkleint afstand tot burger

Verbaasde gezichten op het treinstation van Maastricht op een donderdagochtend. Reizigers en toevallige passanten werd gevraagd hoe zij dachten over bepaalde onderwerpen die spelen in Limburg. Die belangstelling werd getoond door ambtenaren van de provincie, die zo letterlijk en figuurlijk buiten hun comfortzone traden.

Om in contact te komen met de burger, verruilden twintig leidinggevenden en medewerkers van de clusters Economie en Innovatie, Ontwikkeling en Strategie voor een dag hun vertrouwde Gouvernement voor de straat. Spannend, maar vooral leuk, was een veelgehoorde reactie van de medewerkers, die deze ludieke actie zelf hadden bedacht en op poten gezet. De passanten, onder wie toevalligerwijs ook oud-burgemeester Mans, werd gevraagd op mee te denken over vier thema’s. Zo mochten ze onder andere beslissen over de besteding van provinciale gelden en meedenken over de inrichting van ‘hun’ binnenstad. Er was verrassend veel animo voor de manifestatie, die werd bijgewoond door onder anderen gedeputeerde Ger Koopmans.

‘Ambtenaar 2.0’ toont initiatief en lef

De ontmoetingen tussen de provinciemedewerkers en de ‘gewone’ burger vormden het sluitstuk van het in co-creatie met UMIO ontwikkelde leertraject ‘De Provincie maakt werk van Limburg’. Het doel van het maatwerktraject? Een toekomstgericht ambtenarenapparaat, dat beter op de hoogte is van relevante ontwikkelingen en trends, meer initiatief en lef toont, en dichter bij de burger staat. Martin Lammers, namens UMIO verantwoordelijk voor het ontwerpen van het programma, was zichtbaar verheugd door de interactie en enthousiaste reacties. “In onze programma’s koppelen we de theorie altijd aan de praktijk. Deelnemers kregen de taak om het programma op een ‘andere’ manier te presenteren, wat ze hier nu doen. In gesprek gaan met de burger is normaliter een taak van politici, niet van ambtenaren. Maar je ziet: het werkt! De deelnemers hebben samen creatieve manieren gevonden om het contact met de burger te verbeteren, wat een van de doelen was in het programma.”

Kers op de taart

Servi Verstappen, manager van het cluster Economie en Innovatie, is verantwoordelijk voor de kentering binnen zijn groep. “In 2013 is ons cluster hervormd en zijn we met grote ambities en met nieuwe mensen aan de slag gegaan. Enerzijds was de schwung er een beetje uitgeraakt. Anderzijds staat de provincie voor nieuwe maatschappelijke opgaven. Denk aan burgerinspraak, digitalisering en verduurzaming. Toen hebben we ons afgevraagd of we wel voldoende kennis in huis hadden om de klus te klaren. Toen we met UMIO in gesprek gingen, kwamen we er al snel achter dat er niet zozeer sprake was van een kennisvraagstuk. Uiteindelijk hebben we samen een programma ontworpen waarin niet alleen kennis, maar ook vaardigheden, houding en gedrag centraal staan. Wat je hier vandaag ziet, is de kers op de taart. Het verhaal krijgt hoe dan ook een vervolg binnen ons cluster. Hoogstwaarschijnlijk gaan andere clusters er ook mee aan de slag.”

Wat betekenen mondiale trends voor Limburg?

Ellen Huls, beleidsadviseur AgroFood, is als deelnemer aan het programma ook aanwezig op het station. “De wereld verandert steeds sneller. We hebben geleerd mondiale trends te linken aan regionale ontwikkelingen en te vertalen naar de bestuurlijke praktijk. Daarin gaan we nu een stap verder, door niet alleen met stakeholders, maar ook met de burger in gesprek te gaan. Vandaag is daar een goed voorbeeld van. Ons groepje probeert erachter te komen wat nodig is om studenten aan te trekken en voor de regio te behouden, door te vragen waar ter wereld ze het liefst zouden willen wonen en werken – en waarom.”

Aanstekelijk enthousiasme

Paul Habets, bestuursstrateeg bij het cluster Strategie. “Ik ben erg verrast door de medewerking en de spontane reacties van mensen. Onze aanwezigheid maakt heel wat ideeën los. In het programma hebben we niet alleen geleerd beter naar de burger te luisteren, maar ook elkaars kennis beter te benutten. Als je vanuit een open houding samenwerkt, ontstaat er energie en creëer je meer betrokkenheid. We hebben elkaar naar grotere hoogten gestuwd. Daarbij werkte de geestdrift van Martin aanstekelijk. Hij heeft zijn enthousiasme goed op de groep weten over te brengen.”

Maatwerktraject UMIO

Dit initiatief vormde onderdeel van een maatwerktraject dat UMIO samen met Provincie Limburg – cluster Economie en Innovatie heeft ingericht. Klik hier voor meer informatie en documentatie. Samen kunnen we ook een programma op maat ontwikkelen voor uw organisatie. Is je interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek en we verkennen graag de mogelijkheden met je.

Originele tekst: Taaladmiraal CopyWriting | Fotografie: Philip Driessen