Onmisbare competenties van de toekomst

De wereld verandert zo snel en ingrijpend, dat er zelfs wordt gesproken van een verandering van tijdperk, in plaats van een tijdperk van veranderingen. Technologische vernieuwingen als het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en big data zijn de belangrijkste aanjagers van al deze veranderingen.

Door onder meer automatisering en robotisering verdwijnt de komende jaren veel laagopgeleid werk. Maar ook werk waarvoor een hogere opleiding is vereist verandert door technologische ontwikkelingen. Omdat computers en algoritmes de simpele taken van ons overnemen, krijgt werk niet alleen nadrukkelijker een technologische component, maar wordt het werk dat we zelf doen bovendien steeds complexer. Daardoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan werknemers en zul je in de toekomst over andere competenties moeten beschikken dan nu. Deze zogenaamde ‘21st century skills’ slaan op de capaciteiten en leereigenschappen die nodig zijn om in deze eeuw succesvol te zijn en blijven.

Zo zal de behoefte aan ‘hogere’ cognitieve vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen en creativiteit, toenemen. Ook interpersoonlijke vaardigheden worden steeds belangrijker; omdat computers en machines steeds meer werk voor ons uitvoeren, worden sociale en emotionele vaardigheden van medewerkers des te belangrijker. Didier Fouarge, hoogleraar Dynamics of Skills Allocation aan de School of Business and Economics van Maastricht University, constateert in zijn onderzoek Veranderingen in werk en vaardigheden (2017) dat de werkgelegenheid nú al het sterkst groeit in beroepen waarin een combinatie van probleemoplossend vermogen en interpersoonlijke vaardigheden van belang is. Het belang van deze vaardigheden neemt naar verwachting alleen maar toe. Volgens het wereldwijd toonaangevende organisatieadviesbureau McKinsey stijgt de vraag naar vaardigheden als ondernemerschap en initiatief het hardst. En laat dat nu juist eigenschappen zijn waar het veel medewerkers aan schort.

Je zult jezelf dus continu moeten blijven ontwikkelen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Bijscholing en een leven lang leren, waarbij het steeds minder om inhoudelijke kennis gaat, zijn pure noodzaak om jezelf duurzaam inzetbaar te houden, weet ook de eerder aangehaalde Fouarge.

UMIO heeft verschillende leertrajecten ontwikkeld waarin 21st century skills centraal staan zoals:

Wil je weten met welk specifiek leertraject jij doelgericht aan je competenties kunt werken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Voor een overzicht van alle programma’s zie:
https://www.umio.nl/programmes
info@umio.nl
043 3884621


Bronnen: