UMIO versterkt samenwerking met De Zorggroep

UMIO heeft onlangs de samenwerking met De Zorggroep – de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg – verder versterkt. Om de ambities van De Zorggroep te realiseren en het leren-leren binnen De Zorggroep verder vorm te geven is er een ontwikkeltraject gestart voor alle teammanagers onder begeleiding van UMIO | Maastricht University. Het ontwikkeltraject is opgezet vanuit de strategie van De Zorggroep en de wens om beter te navigeren tussen begrenzing/sturen en professionele autonomie.

Het traject bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment bevinden we ons in fase 1. Samen met een kernteam wordt onder andere gewerkt aan een verdiepingssessie waarin doelstellingen voor het traject, (persoonlijke) leerwensen en behoeften zullen worden opgehaald. Op basis hiervan wordt samen met experts van Maastricht University in kaart gebracht welke stappen er de komende tijd gezet gaan worden.

Het kernteam, dat bestaat uit een afvaardiging van beide organisaties, is de motor van het beoogde ontwikkeltraject. “De gedrevenheid van de Raad van Bestuur van De Zorggroep om een nóg grotere bijdrage te leveren aan de vitale gemeenschappen in de regio is bijzonder inspirerend geweest tijdens de eerste gesprekken met UMIO. Dit sluit perfect aan bij onze missie om gezamenlijk een betekenisvolle impact te realiseren voor individuen, organisaties en de maatschappij. Diezelfde gedrevenheid zie je ook terug in het volledige kernteam van beide organisaties en is daarmee een fantastische basis van waaruit we verder samen gaan optrekken”, deelt Ingrid Voncken, Director Executive Education bij UMIO.