Cultivating rebels with UM alumni in Düsseldorf

On Thursday night November 15th, the reception room of conference centre “Haus der Universität” in the city of Düsseldorf gradually filled with around 60 professionals of diverse backgrounds for the evening’s Alumni Lecture. The event was organised by UM’s Alumni Office and the Alumni Circle Düsseldorf, while UMIO contributed guest speaker Prof. Dr. Alexander Brüggen. Some of the visitors clearly knew each other from previous occasions, others were busy making new connections. What all attendees had in common was their “Alma Mater”: Maastricht University (UM) as the place they graduated from. Some a bit longer ago, others more recently. Fond memories of Maastricht united them and dominated the pleasant conversations during reception. The conversations soon turned to the night’s expert session, hosted by Prof. Dr. Alexander Brüggen: “Cultivating rebels”. What does it mean? What to expect? What can I get out of it for my organisation and myself?

Boosting creativity in control-based environments

After the warm welcoming words from Bouwien Janssen (Director Development and Alumni Relations at Maastricht University), and Gordon Miesen (Manager Business Development & Client Relations at UMIO), things moved on to the main event of the evening: Prof. Dr. Alexander Brüggen’s expert session “Cultivating rebels”. Brüggen is Full Professor of Management Accounting at Maastricht University School of Business and Economics and Director Executive Masters at UMIO. A large share of his research interests lies in performance evaluation and incentive schemes, hence the subject of tonight’s address.

Cultivating rebels

The title “Cultivating rebels” is a thought-provoking way to indicate the complexity of stimulating entrepreneurial behaviour within the boundaries of organisational control. How can you incentivise employees to become more creative and thereby boost entrepreneurial behaviour within the firm, a phenomenon called “intrapreneurship”? The research Brüggen shared with the audience, clearly underlines an intricate balance between the control mechanism needed for daily operations and the skills and creativity required for (disruptive) innovations that safeguard long-term prosperity. Judging from the lively reception and many inquiries by the audience, the topic of intrapreneurship is very much alive among professionals from varying backgrounds and in different industries.

Lifelong learning

Events like this highlight the value Maastricht University attaches to the bond with its alumni. UMIO actively works together with the university’s alumni office in this, to support UM graduates – also as experienced professionals – on their path of lifelong learning. Learning, after all, is not only about preparing for professional life; it is also about getting ahead, staying relevant and expanding perspectives after graduation. For this purpose, UMIO offers a full-fledged portfolio of services for individuals and organisations, helping graduates manage the complexities of professional life as it happens. For example: UMIO offers several programmes that deal with the above topic from different perspectives:

Want to learn more about this topic or explore further cooperation with UMIO? Have a chat with Gordon Miesen, Manager Business Development & Client Relations (+31 43 388 46 16). 

 

Bijzondere dubbelinauguratie professor Brüggen en Brüggen

‘Iedereen wil graag lang leven, maar niemand wil oud worden’: letterlijke woorden uit de inaugurele rede over pensioencommunicatie van Lisa Brüggen (1977). Maar als je dan toch oud wordt, kun je dat maar beter samendoen, moeten zij en haar man Alexander Brüggen (1976), die op dezelfde 14 september werd geïnaugureerd, hebben gedacht. Een kort verslag van een unieke ‘echtelijke’ duo-inauguratie.

Alexander en Lisa ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens hun studie aan de Maastricht University School of Business and Economics, zij het pas als promovendi. Toen al vulden ze elkaar perfect aan en sindsdien zijn zowel hun persoonlijke als professionele levens met elkaar én met Maastricht University verbonden.

Hoffelijkheid

In een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid, is het bijzonder dat Alexander en Lisa ook in professioneel opzicht aan elkaar zijn gewaagd. Alexander licht die gelijkwaardigheid toe: “Deuren openhouden voor vrouwen lijkt misschien hoffelijk, maar het suggereert ook dat de vrouw het zwakkere geslacht is. Lisa is een sterke vrouw; ook zonder man gaan er deuren voor haar open.” Denk nu niet dat Alexander niet galant is, want hij was zo attent om op Lisa te wachten om één groot, gezamenlijk inauguratiefeest te kunnen geven.

Gezonde zenuwen

De overeenkomsten tussen Alexander en Lisa – van hun Duitse roots, interesse in het economisch vakgebied tot hun liefde voor het bourgondische – zijn net zo evident als de verschillen. Die verschillen komen tot uiting in hun respectieve oraties, maar ook al daarvoor. Want waar er bij Lisa sprake is van een naar eigen zeggen ‘gezonde spanning’, beweegt de ogenschijnlijk stoïcijnse Alexander zich zichtbaar nerveuzer door de coulissen. Al is daar eenmaal op het podium van de Aula aan de Minderbroedersberg nog maar weinig van te merken.

Duitse efficiency

Rector magnificus Rianne Letschert grapt in haar prelude dat de duo-inauguratie ‘een fraai voorbeeld (is) van Duitse efficiency’. Nadat ze Alexander en Lisa heeft geroemd om hun academische én persoonlijke verdiensten, is het podium aan de twee hoofdrolspelers zelf.

In zijn toespraak neemt Alexander ons in vogelvlucht mee door de geschiedenis van ‘zijn’ vakgebied management accounting. Hij vertelt hoe in één eeuw de focus is verschoven van de korte naar de lange termijn, en van kosten naar het menselijke aspect. Verder roept hij op tot interdisciplinaire samenwerking en onderstreept hij het belang om als universiteit terug te geven aan de samenleving. Tot slot bedankt hij onder anderen Lisa, voor haar liefde, geduld en steun.

Lisa’s vakgebied pensioencommunicatie is, misschien nog meer dan dat van Alexander, op de toekomst gericht. Al moet dat langetermijndenken wel nog worden ingebed in de mindset van de consument. Lisa noemt het dan ook haar ‘missie en doel’ om mensen bewuster te maken van het belang van pensioenplanning. Ook zij benadrukt dat verschillende vakgebieden veel van elkaar kunnen leren en hun eigen paradigma’s in een kritisch daglicht moeten stellen. Zij noemt Alexander tot besluit haar ‘grootste vreugde en grote trots’.

Zojuist formeel aanbeland in de warme zomer van hun academische carrières, zullen Alexander en Lisa nog lang niet aan hun pensioen denken. Vandaag in ieder geval niet, morgen wellicht. Na het slotwoord van de rector worden ze feestelijk onthaald in de patio van de Aula, in de wetenschap dat ze deze dag zeker ook aan zichzelf, maar toch vooral aan elkaar te danken hebben.

Symposium Future-Proof Decision Making

Op 14 september 2018 verzamelden zich een kleine 60 professionals en academici in de ontvangstruimte van Maastricht University School of Business and Economics (SBE) voor een onalledaags evenement. Het symposium “Future-Proof Decision Making” was aanstaande; een initiatief dat zijn oorsprong kent in het onlangs door SBE gelanceerde onderzoeksthema Human Decisions & Policy Design en dat nu praktisch gestalte kreeg middels een inspirerende middag, gericht op een breed netwerk van mensen uit het zakelijke en publieke circuit die reikhalzend uitzagen naar de concrete implicaties van het onderzoek voor hun eigen organisatie.

Human Decisions & Policy Design

Het concept rondom dit gloednieuwe onderzoeksthema kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In een zorgvuldig gekozen interdisciplinaire setting werkt een team van 30 onderzoekers samen en combineert daarbij inzichten uit cognitieve en sociale neurowetenschappen, economie, finance, accounting en marketing. Samen voert men fundamenteel en toegepast onderzoek uit in drie kerngebieden: menselijk gedrag en motivatie, incentives en bestuur, en financiële gesteldheid. Daarmee worden nieuwe inzichten gegenereerd die globale problematiek aanpakken zoals obesitas en armoede. Het zijn inzichten die ook wetten, financiële praktijken en overheidsbeleid verder beogen aan te scherpen. De onderzoekers van Human Decisions and Policy Design richten zich overigens niet uitsluitend op het begrijpen van beslissingen, maar helpen ook actief mee om bewijs te leveren waarmee effectievere en eerlijkere instanties kunnen worden gebouwd voor de toekomst.

UMIO als logische liaison

Dat er vanuit het onderzoeksthema werd gekozen voor een samenwerking met UMIO voor het organiseren van dit symposium was allerminst een verrassing. Voor de executive tak van SBE staat de doorvertaling van academische expertise naar concrete implicaties én applicaties voor zowel individuele professionals als hun organisaties in het middelpunt. Ook de thematiek van het symposium sloot mooi aan bij de centrale expertises die UMIO etaleert: “The Human Side of Business” en “Sustainable Finance & Accounting” verbinden de zachte menselijke gedragsfactor met de wat hardere feitelijke wereld van cijfers en getallen.

‘DNA’ voor sociale studies

Na een korte inleiding van dagvoorzitter Rob Bauer, is het woord aan neuro-econoom Arno Riedl. Riedl trapt af met een optische illusie om aan te tonen dat je brein je in feite voortdurend beetneemt. Aangezien we beslissingen nemen op basis van hoe we informatie gepresenteerd krijgen, is het vrij gemakkelijk om het menselijke beslissingsproces te beïnvloeden. Dat kan al door het simpelweg toevoegen van een ‘misleidende’ keuzeoptie bij het afsluiten van een abonnement, laat Riedl zien.

In de economie ging men er lange tijd van uit dat de mens rationeel en egoïstisch is. Een aanname die ondermijnd wordt door het experiment de dictator game, waaruit blijkt dat de meeste mensen vrijgevig zijn. Puttend uit inzichten uit de neurowetenschap, economie en psychologie, doet het vakgebied neuro-economie een poging om het menselijke beslissingsproces te doorgronden. Neuro-economie staat in feite nog in de kinderschoenen. De gegevens om de modellen te voeden die ons het ‘DNA van menselijk gedrag’ moeten opleveren, ontbreken nog, besluit Riedl.

Blockchain

Vince Meens is Manager Entrepreneurship Development van Brightlands Smart Services Campus en een expert op het gebied van blockchain. De gegevens waar Riedl het over heeft, komen door ontwikkelingen als blockchain volgens hem op termijn wél beschikbaar. Blockchain is in feite een immer uitdijend logboek van de menselijke interactie, waarin gegevens eeuwig beschikbaar zijn. Hoe meer gegevens beschikbaar komen, des te beter we in staat zullen zijn transacties in de juiste context te plaatsen en het menselijke beslissingsproces te begrijpen.

Meens vertelt dat we aan de vooravond staan van de transitie van een ‘me’- naar een ‘we’-samenleving, en dat we in de toekomstwaarde niet enkel in financiële termen zullen definiëren. In de blockchain kun je ook ‘krediet’ opbouwen door te geven, wat een interessant licht werpt op de dictator game. Meens typeert de toekomstige samenleving als ‘hyperliquide en hooginteractief’. Door alle ontwikkelingen komt de focus écht op de individuele consument te liggen, met bijvoorbeeld een op maat gemaakte gebruikerservaring en individuele prijsstelling. Een interessant toekomstperspectief om mee te besluiten.

Kleine verandering, grote impact

Na de lunch is het tijd voor de workshop, verzorgd door universitair docent Thomas Post, promovendus Pieter Verhallen en Management Consultant Benedikt Stolze (Porsche Consulting).

In de workshop maken we kennis met Human Decisions & Policy Design, een methode die tot doel heeft de klantbeleving te verbeteren, door in te zoomen op één concrete stap in de customer journey en hordes in dat proces weg te nemen. De aanwezigen gaan vervolgens aan de slag met een case om mensen meer te laten sparen door gamificatie. Stolze legt daarna uit dat betrekkelijke kleine veranderingen in organisaties een substantiële impact op menselijk gedrag en het bedrijfsresultaat kunnen hebben. Workshopdeelnemers mogen tot slot zelf bedenken hoe ze, met kleine ingrepen, kantoormedewerkers kunnen stimuleren om meer te bewegen.

Zo komt er een einde aan het symposium “Future-Proof Decision Making”; een initiatief dat zijn naam waarmaakt en alle aanwezigen aan het denken heeft gezet over concrete stappen die nodig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen gaan zien!

Ice Cream and Ice-Breakers at UMIO Insights

On 2 July, 64 participants gathered at SBE for a sunny and successful first edition of UMIO Insights. Teaser sessions on strategy, HR, finance, innovation and procurement were well received by a lively mix of business professionals, academics/researchers and local entrepreneurs, with contributions from Frank Rozemeijer, Martin Lammers, Thomas Post, Pieter Verhallen and UMIO colleagues. In between sessions, there was a meet-up at a mobile ice cream stall, and the programme concluded with een hapje en een drankje, where productive exchanges of views continued.

For those who missed out, and those who wish to look back, we’re happy to share the links to an eyewitness account of the Behavioural Screening Teaser Session, a glance at our photo album, and for a brief reflection on the conversations during the sessions.

Creating Value Through Behavioural Insights

A wealth of behavioural research demonstrates how individuals can be nudged to perform a desired behaviour. Behavioural economics has become more than a buzzword, and the 2017 Nobel prize for economics going to Richard Thaler, one of the big contributors to “nudge” theory, confirms this traction.

But do these insights also help in practice? Yes, they do! One of the most famous successes of the “nudge principle” is in organ donation: an “opt out” policy for organ donations (where it is presumed that people wish to donate body parts unless they state otherwise) leads to a significant increase in organ donations.

UMIO INSIGHTS

An interactive session on Behavioural Screening during the UMIO Insights Event on July 2nd demonstrated how “nudging” boosts desired behaviours of consumers, clients, and employees. The session was hosted by Thomas Post (Assistant Professor of Finance at Maastricht University) who has researched a wide range of behavioural finance topics, and Pieter Verhallen, PhD researcher at the Department of Marketing and Supply Chain Management at Maastricht University. In his research, he looks at how individuals can be nudged to make better financial decisions.

After some background on Behavioural Screening, three teams of participants were set to work on a real life use case “saving through gamification”. Numerous apps have emerged in recent years that either gamify the process of saving (turning elements of saving into a game, such as providing rewards at milestones), or using the addictive nature of gaming itself to drive saving behaviour (“nudging” gamers to deposit money into their savings account as part of the gaming experience).

The very nature of these apps is already founded on behavioural economics, but the question remained: can we do more? For this, the participants zoomed into one particular app design. The use-case challenge: apply a given set of behavioural principles to reduce the bottlenecks and increase the effectiveness of the app. After some lively discussions in the teams, it was striking how fast they arrived at practical improvements in the design, to influence the behaviour of increasing savings.

SMALL INVESTMENTS, FAST TURNAROUND

The teaser concluded with a quick online poll among the participants: the majority thought it likely that in the future they would use Behavioural Screening in their professional setting. A proof of concept indeed! This outcome was no surprise for Pieter Verhallen: ”Behavioural Screening is easily implemented and clearly delivers on its promise of small changes leading to substantial results, fast implementation and many quick wins. Often it is a win-win for business and researchers, as valuable data is shared to advance academic research. In the US, we see a lot of demand from businesses. In Europe, governments have been the early adopters. Therefore, we see a lot of potential in developing research-business collaboration in this field. From the business side it does not require big investments and there is a fast turnaround“.

EAGER TO LEARN MORE?

Do your customers need a nudge? Contact Gordon Miesen – Manager Business Development & Client Relations – for more info on UMIO’s customised programmes in this field of expertise.

Free Teaser Sessions: Join our UMIO Insights Event on July 2

Right before the summer break, we invite you for a refreshing event! Take your pick from three cool and inspiring sessions.

Programme:

  • Reception: 13.30–13.55
  • Kick-off: 13.55–14.25
  • Breakout Round one (3 sessions): 14.30–15.30
  • Icebreaker: 15.30–15.55
  • Breakout Round two (3 sessions): 16.00-17:00
  • Wrap-up and drinks: 17:00-18:00

Every Breakout Round contains 3 sessions from which you can choose.

Breakout sessions will be provided by Frank Rozemeijer, Thomas Post + Pieter Verhallen and Martin Lammers.

Click here for more info and registration form.

UMIO Brand Celebration Event: Workshops onderstrepen unieke kwaliteiten UMIO

In een rebrandingtraject van anderhalf jaar is een stevige basis gelegd voor UMIO. Ruim een maand na de lancering, staat de nieuwe merknaam van de divisie Postgraduate Education als een huis. Dat merk je aan alles tijdens het feestelijke Brand Celebration Event, op donderdag 23 november. Voor een algemene indruk, klik hier.

 

Vier onderscheidende kwaliteiten

In het rebrandingtraject stond één vraag centraal: waar blinken we nu eigenlijk in uit? Die vraag leidde tot vier onderscheidende kwaliteiten, die tijdens het event elk in een workshop aan bod komen, vertelt Executive Director prof. dr. Mariëlle Heijltjes tijdens haar plenaire sessie, in een tot de laatste rij gevulde aula van de Maastricht University School of Business and Economics. Die onderscheidende kwaliteiten zijn: Navigating complexity, Futurized practice, Dynamic connections en ‘last but not least’ Personal growth. Want zonder die laatste component zouden de programma’s een stuk minder effectief zijn, onderstreept Heijltjes in haar welkomstwoord.

Leertrajecten

Meer dan drieduizend professionals namen in 2016 deel aan een van de leertrajecten van wat nu UMIO heet. Van managementcursussen en incompanyprogramma’s tot het MBA-programma en de Executive Masters. Tot de deelnemers aan de programma’s behoren zowel regionale organisaties als multinationals. Een bijzonder onderdeel van UMIO is de Service Science Factory (SSF), waar in multidisciplinaire teams van academici, studenten en professionals wordt samengewerkt aan nieuwe dienstverleningsconcepten.

Grensverleggend

UMIO slecht niet alleen de grens tussen wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven, maar ook disciplinaire grenzen. Maar, waar staat UMIO nu eigenlijk voor? Heijltjes laat de aanwezigen gissen. Dat UM staat voor Universiteit Maastricht, laat zich raden. De betekenis van IO is minder voor de hand liggend. Het kan staan voor Individuals en Organisations, maar ook voor Inside en Outside. In feite kun je er elke betekenis aan geven die je maar wilt. Een van de aanwezigen denkt aan het Italiaanse mio (‘mijn’), terwijl de naam een ander doet denken aan umami, een van de vijf basissmaken. De aanwezigen mogen na de plenaire sessie inderdaad gaan proeven van wat UMIO in huis heeft, tijdens een van de workshops.

Blockchain

Heijltjes verzorgt zelf een van de workshops: ‘De kunst van het laveren in een complexe context’. Tijdens de sessie worden twee vragen beantwoord. Wat is dat en hoe werkt dat: (opereren in) een complexe context? Heijltjes begint de zoektocht naar het antwoord op die vragen met een filmpje over blockchain, een gedistribueerde database die een groeiende lijst bijhoudt van data-items die bestand zijn tegen manipulatie en vervalsing, anders dan een gecentraliseerd of gedecentraliseerd model. Een voorbeeld van blockchain is de digitale munteenheid Bitcoin, waar geen bank of andere instantie achterzit.

Eenvoudig en gecompliceerd versus complex

Heijltjes vertelt dat complexe problemen moeten worden onderscheiden van eenvoudige en gecompliceerde vraagstukken. Aan de hand van enkele voorbeelden leren de aanwezigen het verschil tussen de drie. Zo komen ze er al discussiërend achter dat de lancering van een spaceshuttle zeker geen eenvoudige, maar ook geen complexe opgaaf is. Wat maakt een vraagstuk dan complex? De onzekerheid en (on)voorspelbaarheid, de dynamiek, en het aantal factoren en de controle daarover maken een probleem complex. Het is belangrijk een complex probleem te herkennen, want in dit geval werkt de traditionele aanpak niet, die wel volstaat bij eenvoudige en gecompliceerde problemen.

Zelfsturing

Het is een workshop, dus de deelnemers moeten ook écht aan het werk. Ze krijgen de opdracht van Heijltjes om te gaan staan en twee andere aanwezigen in gedachten nemen. Vervolgens moet iedereen net zo lang rondlopen totdat ze zich op gelijke afstand van die twee bevinden. Dat klinkt misschien als een onmogelijke opgaaf, maar binnen welgeteld één minuut staat iedereen stil en is de opdracht voltooid. Zonder sturing van bovenaf. Had je één persoon verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de opdracht in plaats van het iedereen zelf te laten uitzoeken, dan had men waarschijnlijk nu nog rondgelopen. Een wijze les: zelforganisatie is veel effectiever dan organisatie van hogerhand, zolang er maar een paar eenvoudige regels zijn waar iedereen zich aan houdt.

Mariska van Wijnen (NEVI): “Mijn werkgever NEVI heeft in samenwerking met UMIO het Procurement Leadership Program ontwikkeld. NEVI is een betrekkelijk kleine organisatie die voor complexe uitdagingen staat. Wat ik geleerd heb, is waaróm een traditionele manier van leidinggeven niet past bij die uitdagingen. Ik weet nu welke leiderschapsstijl daar wél voor nodig is en welke eisen worden gesteld aan een leider ‘Nieuwe Stijl’.”

Polarity maps

Binnen organisaties is er altijd een zeker spanningsveld tussen verschillende krachten, zoals creatie versus controle. Met een polarity map, een eenvoudig kwadrant, kun je die krachten in de hand houden, door heen en weer te bewegen – te laveren – tussen die verschillende krachten. Slaat de balans door naar controle? Laat dan wat meer creativiteit toe. Wordt er te veel gecontroleerd? Schep dan ruimte voor creativiteit. Nieuwsgierigheid, compassie en moed zijn de kwaliteiten waarover een leider ‘nieuwe stijl’ moet beschikken, ter vervanging van gewoontes, ego respectievelijk angst. Met een quote van Søren Kierkegaard, Heijltjes’ favoriete filosoof, komt de workshop ten einde.

René Katerberg (Tealwork): “Ik ken Mariëlle en kan haar didactische aanpak erg waarderen. Ze laat je zelf zoeken naar antwoorden in plaats van ze voor te kauwen. De polarity map kende ik nog niet en ga ik zeker toepassen in de praktijk.”

Dynamic connections

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt er nog druk nagepraat. Sommigen borduren voort op wat behandeld is in de ‘eigen’ workshop, terwijl anderen nieuwsgierig zijn wat er in de andere workshops aan bod is gekomen. De afsluitende borrel is wellicht informeel, maar onderstreept toch een van de vier kernkwaliteiten van UMIO: Dynamic connections. Nadat de banden zijn aangehaald, keren de aanwezigen rond de klok van zeven uur huiswaarts. Met een volle maag, een goodiebag en twee PE-punten rijker.

 

Text: Ron Meijers
Photo: © Chris Ummels

UMIO: expands perspectives of individuals and organisations

Klik hier om dit artikel in het Nederlands te lezen »

UMIO: that is the flag under which Maastricht University School of Business and Economics (SBE) will provide training and development trajectories for professionals from now on. The new brand name was announced on Thursday, October 12th during an event on the SBE campus. Previously, the division was called Postgraduate Development (PGD).

UMIO’s pay-off to the outside world? Expand your perspective – a promise with a wink to the way in which learning trajectories are designed: personal, small-scale, interdisciplinary, co-creative, and using the many connections and expertise of the parties involved.

But what is innovation?

The launch event marks the end of a careful and comprehensive repositioning and rebranding process in which the organisational structure was also redesigned. With the new positioning, UMIO, together with SBE, is ready for a future that – next to BSc and MSc education – is focused on further serving individual professionals and organisations active in regional and global profit and non-profit networks.

The new brand was announced during an event at SBE that was attended by more than 100 people. During the general presentation given by UM President Prof. Dr. Martin Paul, SBE Interim Dean Prof. Dr. Franz Palm, and UMIO Executive Director Prof. Dr. Mariëlle Heijltjes, emphasis was placed on the connecting force that this new brand carries with it as well as the call to create an impact together.

Building bridges

The world is moving at an ever-increasing pace and gets more complex by the minute. For individuals and organisations it gets harder and harder to stay ahead of the game. UMIO helps them manage that challenge without being led by the fear of choosing the road less travelled. Those who keep on doing what they did, will keep on getting what they got.

UMIO provides learning and development trajectories for individual professionals and organisations. UMIO’s customers include employees of both large multinationals as well as smaller regional organisations, often active in executive or management positions. The learning trajectories, which attracted approximately 2700 participants in the last year, vary from short seminars and workshops to complete Executive Masters and advanced tailor-made programmes for organisations. All of these trajectories build bridges between academic expertise and professional practice. Bridges that allow for two-way traffic.

UMIO takes individuals and organisations by the hand and helps them navigate through a complex business landscape (Navigating Complexity). It collaborates with clients and builds sustainable routes for directed action (Futurized Practice). UMIO also embraces networking and stimulates co-creation of new insights (Dynamic Connections). Last but not least, UMIO designs learning environments that challenge professionals to develop themselves and keep being ahead (Personal Growth). The four distinctive qualities of UMIO in a nutshell.

An Italian opera

UMIO is an acronym but does not have a fixed meaning as an abbreviation. With UM it refers to ‘Maastricht University.’ IO can assume a variety of forms and hints, among other things, to the development of the individual and organisation, the use of inside and outside perspectives, and to an international orientation.

UM President Martin Paul underlines the poetic nature of the name and refers to it as almost sounding like an Italian opera. The soft and warm sound invites you to make a connection, which also is one of the first and foremost objectives of UMIO: to connect, co-create, and collaborate in expanding perspectives and helping individuals and organisation to get ahead.