Food for Financials (NL)

Het aankomende Food for Financials seminar kijkt naar de stand van zaken op het vlak van robotica en kunstmatige intelligentie. Vormen deze ontwikkelingen een bedreiging voor financiële professionals of biedt het juist veel kansen? Wat zijn dan deze kansen voor verbetering van efficiency en effectiviteit van de financiële functie? Welke eisen stelt dit aan de organisatie van de financiële functie en aan de competentiegebieden van de financiële professional?