Masterclass Coachende mindset (NL)

Deze masterclass is gebaseerd op nieuwe psychologische inzichten over de relatie tussen effectief leiderschap en het belang van een scheppende mindset.


Masterclass Effectief Besturen en Toezichthouden bij Vrijwilligersorganisaties (NL)

Deze masterclass gaat in op specifieke aspecten van bestuur en toezicht bij organisaties waarvan de werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers worden uitgevoerd.


Masterclass Een Vastgoedstrategie die Werkt (NL)

Deze masterclass gaat onder andere in op de principes van vastgoedsturing en het belang van een goede vastgoedstrategie. Wat willen we bereiken met ons vastgoed (als middel) en op welke manier draagt dit vastgoed bij aan onze doelen?


Start Digitale Transformatie (NL)

In deze masterclass leer je wat digitale transformatie inhoudt, waarom het zo belangrijk is, hoe je een digitale strategie ontwikkelt en implementeert, wat er nodig is om digitaal te kunnen transformeren en hoe je kunt werken in een digitaal ecosysteem.


Start Teameffectiviteit (NL)

Vraag je je wel eens af hoe je de motivatie en productiviteit van je team kunt versterken? De masterclass Teameffectiviteit geeft jou als teamleider of teamlid inzicht in de kenmerken van effectieve teams.


Start Coachend Leidinggeven (NL)

Sta jij als leidinggevende samen met je team voor flinke uitdagingen? Wil je jouw medewerkers beter begeleiden, zodat ze meer verantwoordelijkheid nemen en daardoor beter presteren? Dan is de masterclass Coachend leidinggeven geschikt voor jou.


Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk (NL)

Een raad van toezicht/raad van commissarissen in een semipublieke organisatie heeft functies die onderling spanning veroorzaken. In deze masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.


Masterclass Managementinformatie en Data Analytics (NL)

Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.


Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Voorzitter (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar.