Masterclass Leiderschap als Risicofactor (NL)

Misschien is leiderschap wel het meest cruciale risico van elke organisatie. Maar hoe weet je nu als RvT dat dat oké is? Hoe houd je de vinger aan de pols? Hoe toets je dat nu?


Masterclass Strategisch Risicomanagement (NL)

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

LEES VERDER

Masterclass Cybersecurity Essentials (NL)

In deze masterclass verkennen we het cybersecurity landschap, verdiepen we de cybersecurity “essential-to-know” kennis, en worden deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, met als doel: het beschermen van ICT en kritische bedrijfsprocessen in je organisatie.

LEES VERDER

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden (NL)

U krijgt in een dagdeel precies díe bagage mee, die u nodig heeft om voor uzelf de afweging te maken of toezicht houden voor u de volgende stap is in uw carrière.

LEES VERDER

Masterclass Meervoudige Waardecreatie (NL)

In deze masterclass leert u over de rol van bestuur en toezicht in meervoudige waardecreatie door organisaties.

LEES VERDER

Masterclass Governance: Medezeggenschap – Omgaan met Interne Stakeholders (NL)

In deze masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

LEES VERDER

Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht – Deel 2 (NL)

In deze masterclass leert u over duurzaam ondernemen. Wat bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?

LEES VERDER

Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Bestuurssecretaris – Deel 2 (NL)

Deze masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.

LEES VERDER

Masterclass Governance: Toezichtdynamica (NL)

Over de interactie tussen bestuur en toezicht van organisaties in de publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de RvT.

LEES VERDER

Online Training Cybersecurity en Informatiebeveiliging [Verplicht onderwerp “Continuïteit” Accountants in Business] (NL)

Tijdens deze training gaan we in op aspecten rondom cybersecurity alsook het falen van de informatievoorziening. We staan stil bij allerlei aspecten met betrekking tot informatiebeveiliging, het waarborgen van de continuïteit en beschikbaarheid van de gegevensverwerking, hacking en cyber risico’s alsook cybersecurity.

LEES VERDER