Masterclass Cyber Risk Governance

Het goed beveiligen van organisaties tegen cyberrisico’s is een essentieel, strategisch vraagstuk voor bestuurders en toezichthouders. Door recente en verwachte wetgeving komt cyber risk governance onvermijdbaar de bestuurskamer binnen. Daardoor is cyber security niet meer vrijblijvend. Wat betekent dit concreet voor ‘goed toezicht en adequaat bestuur’? LET OP: inclusief management simulatie game.


Masterclass Governance Dynamics

Met welke dynamieken heb ik te maken? Deze masterclass is voor de ervaren toezichthouders vooral een verdieping van het speelveld door ervaringsleren van en met elkaar, met inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers.

LEES VERDER

Masterclass Boardroom Dynamics

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass. LET OP! Inclusief persoonlijke profielanalyse.

LEES VERDER

Masterclass Boardroom Dynamics

Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Op deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass. LET OP! Inclusief persoonlijke profielanalyse.

LEES VERDER

Masterclass Governance en Aansprakelijkheid

Een interactieve masterclass op het thema governance en bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

LEES VERDER

Masterclass Governance en Aansprakelijkheid

Een interactieve masterclass op het thema governance en bestuurdersaansprakelijkheid, aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

LEES VERDER

Masterclass Sturen op Effecten

Deze masterclass gaat in op de techniek van sturen op effecten

LEES VERDER

Masterclass Governance: Governance en IT

Hoe beheersen we IT en de verandering die digitalisering met zich meebrengt op een goede manier en zodanig dat de risico’s worden beperkt?

LEES VERDER

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

LEES VERDER

Masterclass Strategisch Risicomanagement

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

LEES VERDER