Masterclass Duurzaamheid (NL)

In deze masterclass leert u over duurzaam ondernemen. Wat bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?


Masterclass Governance: Werving en Selectie (NL)

In deze masterclass leert u over werving en selectie in de governance top van de organisatie.
Hoe vinden, hebben en houden we goede bestuurders en toezichthouders?


Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Voorzitter (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar.


Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Bestuurssecretaris (NL)

Deze masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.


Masterclass Rol van de Voorzitter (NL)

Deze masterclass gaat in op de rol van de voorzitter bij verdere professionalisering van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen.


Masterclass Governance: Medezeggenschap (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.


Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit (NL)

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.