Masterclass Governance van de (Coöperatieve) Vereniging (NL)

In deze masterclass wordt de governance van de gewone en coöperatieve vereniging en behandelt en leert u wat wel en niet gedaan kan worden om tot goede governance te komen. De verschillende soorten verenigingen en de daarmee verbonden vraagstukken worden behandeld.


Masterclass Governance van Verbindingen en Samenhang (NL)

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.


Masterclass Strategische Herijking (NL)

In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.


Masterclass Strategisch Risicomanagement (NL)

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.


Masterclass Effectief Bestuur en Toezicht bij Organisaties die met Vrijwilligers Werken (NL)

Na deze Masterclass weet u als bestuurder of toezichthouder wat nodig is om vrijwilligers optimaal te positioneren in de organisatie.


Masterclass Vastgoed in de (Semi)publieke Sector (NL)

Deze masterclass beoogt de bewustwording bij bestuurders en toezichthouders in de (semi)publieke sector te vergroten van het belang van een goede vastgoedstrategie, de principes van vastgoedsturing en wat hiervoor benodigd is.


Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk (NL)

Een raad van toezicht/raad van commissarissen in een semipublieke organisatie heeft functies die onderling spanning veroorzaken. In deze masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.


Masterclass Managementinformatie en Data Analytics (NL)

Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.


Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Voorzitter (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar.


Masterclass Duurzaamheid (NL)

In deze masterclass leert u over duurzaam ondernemen. Wat bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?