MaastrichtMBA – Executive MBA Class Experience

The Executive MBA Class Experience allows you to get acquainted with our innovative learning methods and unique educational atmosphere by becoming a student in an actual MaastrichtMBA course of our Executive MBA track for one afternoon.


MaastrichtMBA – EuroMBA Online Experience

The EuroMBA Online Experience allows you to get acquainted with our innovative learning methods and unique educational atmosphere by becoming a student in an actual online course of our EuroMBA Online track for one afternoon.


Masterclass Governance van Verbindingen en Samenhang (NL)

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.


Masterclass Strategische Herijking (NL)

In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.


Masterclass Strategisch Risicomanagement (NL)

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.


MaastrichtMBA – Executive MBA Class Experience

The Executive MBA Class Experience allows you to get acquainted with our innovative learning methods and unique educational atmosphere by becoming a student in an actual MaastrichtMBA course of our Executive MBA track for one afternoon.


Masterclass Coachende mindset (NL)

Deze masterclass is gebaseerd op nieuwe psychologische inzichten over de relatie tussen effectief leiderschap en het belang van een scheppende mindset.


MaastrichtMBA – Co-hosted Executive Assessment webinar

Together with our partner GMAC, we organise a co-branded webinar about the Executive Assessment. During this hour we will present you all Executive Assessment insights.


MaastrichtMBA – Executive MBA Click & Connect

With the Executive MBA Click & Connect, you can join us from the couch for an interactive webinar of Dr. Boris Blumberg about our Executive MBA track.