PERMANENTE EDUCATIE VOOR TOEZICHTHOUDERS EN BESTUURDERS