Voorwaarden bij aanmelding via de regeling van LIOF voor MKB.

Betaling/annulering

Na bevestiging van toelating ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 30 dagen moet zijn voldaan. Bij annulering of opzegging binnen 6 weken voor aanvang van de Masterclass blijft de deelnemer de volledige cursusprijs verschuldigd.

Na een schriftelijk/mail verzoek hiertoe vóór aanvang van de Masterclass kan, in overleg met UMIO, vervanging van de ingeschreven deelnemer worden overeengekomen.

Indien UMIO de geplande (start)datum/ data van een Masterclass wijzigt heeft de deelnemer, binnen twee (2) weken nadat zij van deze wijziging op de hoogte is gebracht, het recht haar inschrijving kosteloos te annuleren.

UMIO behoudt zich het recht voor een Masterclass te annuleren indien zij, naar haar mening, onvoldoende inschrijvingen heeft ontvangen. Eventueel reeds betaald cursusgeld zal alsdan worden gerestitueerd.

Toestemming gebruik en uitwisseling persoonsgegevens

Voor de organisatie van de cursus is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens die u verstrekt, worden opgeslagen bij Maastricht University. Voor administratieve doeleinden is het noodzakelijk dat (een gedeelte van) de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Maastricht University en evt. gelieerde partijen die assisteren bij de organisatie van de cursus. Hiervoor dient u vooraf toestemming te geven.