UMIO ondersteunt LIOF bij opzetten nieuwe strategie 2025

UMIO ondersteunt LIOF bij opzetten nieuwe strategie 2025

Where to play and how to play? Deze vraag stond centraal bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie van LIOF voor de periode 2021-2025. De LIOF-directie wenste vanuit een outside-in perspectief de strategie te ontwikkelen, waarbij ‘Imagine Limburg in 2025’ als een blauwdruk centraal stond om een betere en duurzamere toekomst voor de regio te realiseren. Carmen Vonken en Edward Huizenga werden ingeschakeld om dit proces namens UMIO te begeleiden.

Het was LIOF-directeur Tys van Elk die UMIO benaderde om samen proactief en op een vernieuwende manier werk te maken van de nieuwe strategie voor 2021-2025. De rol van UMIO was om te onderzoeken bij welke maatschappelijke uitdagingen in de regio LIOF een rol van betekenis kan spelen en te adviseren hoe die rol kan worden ingevuld. Dit resulteerde in december 2019 in een adviesrapport voor een nieuwe strategie.

Plan van aanpak

Naast Carmen Vonken als projectleider en prof. dr. Edward Huizenga als strategisch expert, bestond het projectteam uit een projectcoördinator van LIOF en 9 studenten van Maastricht University’s School of Business and Economics (SBE). Op basis van 2 intensieve meetings met het managementteam van LIOF stelden Vonken en Huizenga een plan van aanpak op voor het onderzoek. “Dat bestond onder meer uit 31 interviews met verschillende partijen in Limburg, België en Duitsland”, aldus Vonken. “Naast vertegenwoordigers van MKB-bedrijven uit verschillende sectoren interviewden de studenten onder andere vertegenwoordigers van VNO-NCW, diverse banken, Fontys Hogescholen, MKB Limburg, Industrie- und Handelskammer, maar ook de RvC-leden van LIOF.”

3 duurzame transitiethema’s

De presentatie van de eerste onderzoeksresultaten voor LIOF en Provincie Limburg werd gecombineerd met een co-creatiesessie met deze partijen. “Daarin hebben we kritisch gekeken naar de overlap tussen wat de markt wil en waar LIOF kan helpen”, geeft Huizenga aan. “Vervolgens hebben we samen een prioritering gemaakt van de verschillende thema’s, hetgeen 3 doelthema’s opleverde: gezondheidstransitie, energietransitie en grondstoffentransitie. De studenten hebben deze thema’s daarna verder uitgediept. Ze gingen daarbij op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke sectoren zijn belangrijk binnen deze thema’s? Wat is de economische impact? Wat wordt al gedaan in de regio op deze gebieden? Welke partijen zijn belangrijk? Hoeveel werkgelegenheidsgroei is er binnen de sectoren?”

Economische verbinder

Aansluitend vond een nieuwe co-creatiesessie plaats, deze keer met LIOF, Provincie Limburg en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). “Daarin hebben we gezamenlijk gekeken naar de rol van LIOF”, legt Vonken uit. “LIOF bood tot nu toe netwerk, advies en financiering, maar er zijn wellicht ook nieuwe rollen weggelegd voor de organisatie. Is LIOF bijvoorbeeld niet de ideale economische verbinder binnen de regio? Daar hebben we kritisch naar gekeken. 2 weken later presenteerden we ons adviesrapport aan alle LIOF-medewerkers. Zij reageerden positief en enthousiast. Dit rapport is als het ware een blauwdruk voor de nieuwe strategie van LIOF. Cross-sector en cross-border samenwerking spelen daarin een belangrijke rol.”

Veel voldoening

Zowel Carmen Vonken als Edward Huizenga kijkt tevreden terug op de samenwerking met LIOF. Vonken: “Ik vind het mooi dat we een grote groep professionals binnen en buiten LIOF bij dit project hebben kunnen betrekken, en daarmee ook draagvlak hebben gecreëerd voor de strategieformulering. Tijdens de eindpresentatie merkten we dat het gezamenlijke doel van een nieuwe strategie voor de regio echt leeft bij alle betrokkenen, dat was geweldig om te zien! Daarnaast vond ik het prettig om te vernemen dat LIOF zeer tevreden was over de kwaliteit van ons werk en de studenten.”

“Het geeft mij veel voldoening dat we op een inclusieve manier een strategie hebben ontworpen die betekenisvol is in het dagelijks leven van mensen en bedrijven in de regio”, geeft Huizenga aan. “Deze strategie raakt aan de grote maatschappelijke uitdagingen van gezondheid tot voeding en de grondstoffen- en energietransitie. Zo maken UMIO en LIOF de strategie betekenisvol vanaf dag 1.”

Verdere invulling

LIOF is in 2020 direct aan de slag gegaan met de verdere invulling van de strategie op basis van het strategieplan van UMIO. Het gezondheidstransitiethema wordt als eerste volledig uitgewerkt in een meerjarenstappenplan.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.