Inschrijven

Deeltijdopleiding Bedrijfskunde 

In het kort

Taal: Nederlands
Locatie: Maastricht
Duur: 1 jaar (20 lesdagen)
Kosten: €4.995
PE-Uren: 120
In-Company Beschikbaar

Contact

Inschrijven Programme Coordinator
Marion Hameleers
Studieadviseur
+31 6 483 56 281 / 43 388 44 88

Inschrijven

De Deeltijdopleiding Bedrijfskunde kent meerdere instapmomenten per jaar. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Nog een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!

Persoonlijke gegevens
Privéadres
Werkgever
Factuuradres
Vooropleiding 1
Vooropleiding 2
Beoogd startmoment
Vrijstelling i.v.m. afronden Opleiding Business Control/Opleiding Register Controller?
Betaling collegegeld
Permanente Educatie
Deze vraag geldt alleen voor deelnemers die permanente educatie uren willen registreren die verplicht zijn vanuit hun beroepsgroep.
Toestemming gebruik en uitwisseling persoonsgegevens
Voor de organisatie van deze cursus is het noodzakelijk dat de persoonsgegevens die u middels dit formulier verstrekt, worden opgeslagen bij Maastricht University. Voor administratieve doeleinden is het noodzakelijk dat (een gedeelte van) de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Maastricht University en evt. gelieerde partijen die assisteren bij de organisatie van de cursus. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.
Toestemming mediagebruik
Als onderdeel van de cursus worden foto’s en/of video’s gemaakt van deelnemers. De vastgelegde media kunnen via online en fysieke kanalen worden tentoongesteld ter promotie van Maastricht University. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.
Toestemming informatievoorziening
Bij Maastricht University hebben we lifelong learning hoog in het vaandel staan en bouwen we graag samen met u en andere deelnemers een waardevolle community op. In dat kader zouden we u graag blijvend op de hoogte willen houden over inspirerende inhoud, netwerkmogelijkheden en toekomstige professional development activiteiten die door UMIO | Maastricht University worden georganiseerd. Om te voldoen aan de privacywetgeving dienen wij u vooraf expliciet om toestemming te vragen.
Algemene voorwaarden
 • Het collegegeld voor de gehele opleiding bedraagt €4995 bij betaling ineens. Als in twee delen wordt betaald wordt twee maal €2600 gefactureerd. Deze prestatie is vrijgesteld van BTW. Deelname aan de opleiding zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, is niet mogelijk.
 • Catering en de aanschaf van boeken en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer.
 • Indien na afloop van het reguliere programma onderwijs of begeleiding wordt genoten, kan aanvullend collegegeld in rekening worden gebracht. De hoogte van het aanvullende collegegeld is afhankelijk van de duur en de aard van onderwijs en/of de begeleiding.
 • Tot 1 maand voor de start is de inschrijving geheel vrijblijvend.
 • Inschrijving vindt plaats met een volledig ingevuld inschrijfformulier + akkoordverklaring van deze voorwaarden, waarna de kandidaat een bevestiging van deelname krijgt toegestuurd.
 • Eventuele afmelding voor de opleiding dient altijd schriftelijk te geschieden.
 • Indien afmelding is ontvangen vóór de onder punt 3 genoemde datum wordt eventueel reeds betaald collegegeld gerestitueerd. Indien de afmelding later wordt ontvangen dient het collegegeld te worden voldaan, cq. wordt reeds betaald collegegeld niet gerestitueerd.
 • Het diploma of bewijs van deelname wordt niet eerder verstrekt dan na het voldoen aan alle onderwijs- en betalingsverplichtingen.
 • Het diploma van de Opleiding Bedrijfskunde geeft niet het recht op het voeren van de titel bachelor of master, daarvoor is het aantal studiepunten van de opleiding niet omvangrijk genoeg, maar de Opleiding Bedrijfskunde is nadrukkelijk wel op universitair niveau.
 • Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde collegegeld voor rekening van de deelnemer. Indien afgeweken wordt van de algemene betalingsvoorwaarden kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Onderwijs kan als de omstandigheden daarom vragen online of in het Engels worden aangeboden.

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Lees meer over de Deeltijdopleiding Bedrijfskunde 

Contact

Inschrijven Programme Coordinator
Marion Hameleers
Studieadviseur
+31 6 483 56 281 / 43 388 44 88

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Download jouw brochure voor de Inschrijven

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.