Intervisie voor toezichthouders

Intervisie voor toezichthouders

In het kort

Geen data bekend. Neem contact op voor meer informatie.
Taal: Nederlands
Locatie: In overleg
Duur: 4 bijeenkomsten van elk 3 uur
Totaalbedrag collegegeld: €1.400
PE-Uren: 12

Contact

Intervisie voor toezichthouders  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programmadirecteur
+31 6 288 24 290

Intervisie is een begeleidings- en leervorm waarbij wordt samengewerkt door de deelnemers om een ingebracht praktijkprobleem goed in kaart te brengen en mogelijke aanpakken te inventariseren.

Een intervisiegroep bestaat uit circa 6 deelnemers en een begeleider. Belangrijke randvoorwaarde is vertrouwen en werken in een veilige omgeving.

Intervisie werkt het beste als deelnemers vergelijkbare achtergronden en ervaringen hebben, zodat een waardevolle dialoog ontstaat op basis van gemeenschappelijke ervaring. Deze vergelijkbare achtergronden vergen echter uitdrukkelijk niet dat de intervisanten werkzaam zijn in dezelfde sector, zoals bijvoorbeeld wonen, onderwijs of zorg. De meerwaarde van de intervisie ontstaat juist door te erkennen dat sectoroverstijgend de thematiek veelal hetzelfde is, maar dat er op nuances verschillen kunnen bestaan in de omgang met een thema. Dit biedt ruimte aan breed samengestelde intervisiegroepen met voldoende ruimte voor nuance, verdieping en ervaringsuitwisseling.

Doelgroepen

Het aanbod van intervisie kent een aantal doelgroepen:

  • Beginnende toezichthouders (tot circa twee jaar ervaring)
  • Ervaren toezichthouders (vanaf circa twee jaar ervaring)
  • Voorzitters Raden van Toezicht (afhankelijk van behoefte en belangstelling kan dit in subgroepen voor startende voorzitters en meer ervaren voorzitters aangeboden worden)

De indeling in deze groepen sluit het best aan op de verschillende intervisievragen die de deelnemers hebben. Zo is het voor beginnende toezichthouders veelal de vraag hoe ‘grip’ te krijgen op de veelheid aan informatie en het leren kennen van een organisatie in relatief beperkte contactmomenten. Ook zou een thema kunnen zijn hoe de balans gevonden wordt tussen afstand en nabijheid in het toezicht, gelet op de eigen informatiebehoefte van de toezichthouder en de veelal door startende toezichthouders ervaren grote verantwoordelijkheid van de functie.

Voor meer ervaren toezichthouders verschuift het perspectief veelal. Men kent de organisatie, de balans tussen afstand en nabijheid is zowel persoonlijk als in het team tot stand gekomen. Dan dringt de vraag naar reflectie op de eigen rol zich meer op de voorgrond: hoe kan ik effectief bijdragen aan de realisatie van de strategie? Wat betekent dit voor mijn rol als toezichthouder? Thema’s hierbij zijn bijvoorbeeld het invulling geven aan waardegedreven toezicht en het borgen van maatschappelijke inclusiviteit in de RvT.

Voorzitters van Raden van Toezicht zien zich gesteld voor weer andere vragen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de RvT en werken veelal nauw(er) samen met de RvB. Wat betekent deze dynamiek in relatie tot de collega’s in de RvT? Vragen op het gebied van sturing geven aan de RvT als geheel, de teamsamenstelling en werkwijze komen dan meer op de voorgrond te staan. De voorzitter is vaak ook als eerste aan zet op moeilijke momenten en bij conflictsituaties.

Vanwege deze uiteenlopende perspectieven op de rol van de toezichthouder wordt de intervisie aangeboden aan intervisanten die in een vergelijkbare rol actief zijn. Voor beginnend toezichthouders is de intervisie een logisch vervolg op de opleiding voor aankomend toezichthouders. Voor de overige groepen ligt er een duidelijke relatie met de masterclasses, bijvoorbeeld in de thema’s die in de intervisie aan de orde kunnen komen.

Programma

De intervisiegroepen worden op basis van individuele aanmeldingen samengesteld en komen gedurende een jaar viermaal bijeen in een bijeenkomst van 3 uur. In de eerste bijeenkomst komen kennismaking en werkafspraken aan de orde, waarna ook een casus wordt besproken.

In de volgende bijeenkomsten kunnen meerdere casussen aan de orde komen, zodat elke intervisiedeelnemer in de gelegenheid is zijn of haar casus of vraagstelling te delen en te bespreken. Aan het eind van de cyclus blikken we terug op de intervisie en de vertaling ervan naar de praktijk van het toezichthouden.

Eventueel kan de vierde sessie ook de vorm krijgen van een masterclass naar keuze.

Begeleider

De intervisiegroepen worden begeleid door Roger Kerff (1971). Roger heeft een achtergrond als jurist en is werkzaam als toezichthouder in de sectoren wonen, zorg en welzijn. Hij heeft ervaring als lid van auditcommissies, met kwaliteit van zorg en is voorzitter van een remuneratiecommissie. Hij heeft diverse fusieprocessen meegemaakt en begeleidt toezichthouders bij zelfevaluaties en bij vraagstukken op het gebied van governance.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Roger Kerff:

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Over UMIO

UMIO is de executive education-tak van de Maastricht University School of Business and Economics. UMIO biedt diverse opleidingen aan die ontworpen zijn om je verder te helpen in je carrière. Onze opleidingen zijn ook in-company beschikbaar en kunnen worden aangepast aan de behoeften van jouw organisatie.

Over Maastricht University

Maastricht University staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie.

De Maastricht University School of Business and Economics is triple crown geaccrediteerd. Slechts 1% van de Business Schools in de wereld heeft deze drie accreditaties.

Contact

Intervisie voor toezichthouders Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programmadirecteur
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Intervisie voor toezichthouders

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.