Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en integriteit

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en integriteit

In het kort

Volgende start: 7 november 2024
Locatie: Roermond
Adres: Gilde Opleidingen, Olympialaan 1, 6042 JZ Roermond
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Aankomend evenement:

UMIO Inspiration Day
13 juni 2024

Contact

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en integriteit  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Hoe omgaan met een continue spanningsveld?

Bestuurders en toezichthouders bevinden zich in een voortdurend spanningsveld tussen het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden en te nauwe banden met deze belanghebbenden, waardoor (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan. De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu onoorbaar. Er zijn allerlei codes en regelingen gekomen wat wel en wat niet mag. Met middelen als openbare aanbesteding wordt getracht vriendjespolitiek te voorkomen. In toenemende mate wordt ook om transparantie van relaties tussen partijen gevraagd. Die transparantie leidt al snel weer tot een publiekelijk oordeel dat iets ‘fout’ is of dat er sprake is van belangenverstrengeling, ook al zijn daar geen aanwijzingen voor. Aan de andere kant zijn er mensen, die het vanzelfsprekend vinden om functies te combineren, waar voor anderen duidelijk sprake is van een conflict of interest.

Vanuit governance oogpunt is voor toezichthouders en bestuurders de vraag hoe je met integriteit in je eigen organisatie omgaat. Wat vind je wel en wat niet een vermenging van belangen? Hoe ga je om met het ongrijpbare begrip ‘de schijn van belangenvermenging’? Kun je die schijn vermijden of ontstaat dan een onwerkbare situatie? Hoe ga je ermee om als iemand een mogelijk belangenconflict meldt? En nog meer als hij het niet meldt en dit pas later duidelijk wordt.

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt. Vervolgens wordt ingezoomd op de praktische kant. Hoe komen integriteitsvraagstukken in een organisatie aan de orde? Welke processen zijn mogelijk om ze aan de orde te stellen? Hoe voorkom je krampachtig reageren aan de ene en een te losse omgang aan de andere kant? Hoe worden binnen en buiten verbonden, want na een zorgvuldige afweging kun je in de RvT/RvC wel vinden dat er geen conflicterend belang is, maar de buitenwereld kan daar heel anders over denken. De Masterclass geeft u een referentiekader en een raamwerk om met dit soort vraagstukken in uw eigen organisatie om te gaan. Naast kennis en voorbeelden van elders kan – in vertrouwelijkheid- ook eigen problematiek van de deelnemers aan de orde komen.

Spreker

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en integriteit Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Evenementen

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en integriteit

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.