Masterclass Governance: Besluitvorming en Aansprakelijkheid

Masterclass Governance: Besluitvorming en Aansprakelijkheid

In het kort

Volgende start: 25 april 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo meeting center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Aankomend evenement:

UMIO Inspiration Day
13 juni 2024

Contact

Masterclass Governance: Besluitvorming en Aansprakelijkheid  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Vrezen of voorkomen?

De laatste jaren is er maatschappelijk steeds meer aandacht voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Met de concept wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil het Ministerie van V&J de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling vergroten. De rechtszaken rond aansprakelijkheid bij Meavita en Vestia zijn recent geschikt. Juristen en verzekeraars wijzen bestuurders en toezichthouders steeds vaker op hun risico’s voor aansprakelijkheid.

Moet een bestuurder of toezichthouder deze aansprakelijkheid nu vrezen VREZEN en daarom steeds risicomijdend handelen? Of zijn er ook mogelijkheden om aansprakelijkheid te voorkomen?

Tijdens de masterclass komt het begrip aansprakelijkheid aan de orde en wordt het geplaatst in de context van goede governance. Een goede inrichting van de governance en goede besluitvorming verkleinen het risico van aansprakelijkheid. Dat geldt evenzo voor goede informatievoorziening en ook voor mogelijke belangenverstrengeling. Er zijn dus veel mogelijkheden om het risico van aansprakelijkheid te verminderen. Daarnaast kan van te voren nagedacht worden over wat te doen als de bestuurder of toezichthouder wel aansprakelijk gesteld wordt. Dat is meer dan een verzekering. De masterclass richt zich bewust niet op de juridische aspecten maar op de praktische invalshoek gericht op het VOORKOMEN van juridische aansprakelijkheid.

Hans Hoek geeft tijdens de masterclass een theoretisch en praktisch overview van governance mede bezien vanuit aansprakelijkheid en gaat in op de principes van goede besluitvorming, informatie en omgaan met belangenverstrengeling.

Sprekers

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is governance deskundige voor de gezondheidszorg. Hij stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Hij is in 2007 gepromoveerd op Governance in de Gezondheidszorg. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Besluitvorming en Aansprakelijkheid Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Evenementen

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Besluitvorming en Aansprakelijkheid

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.