Masterclass Governance: Medezeggenschap

Masterclass Governance: Medezeggenschap

In het kort

Volgende start: 12 november 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Boels Zanders Advocaten, Vestdijk 76, 5611 CE Eindhoven
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance: Medezeggenschap  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Contraproductief versus constructief

In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie. Daarbij worden de rol en bevoegdheden van alle betrokkenen behandeld. Tevens wordt ingegaan op de vraag hoe medezeggenschap op een goede manier kan worden georganiseerd. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen bieden wij u handvaten voor de samenwerking en het opbouwen van een constructieve relatie met de medezeggenschap binnen uw eigen organisatie.

Key note sprekers tijdens deze masterclass zijn Judith Wintgens en Anouk Cordang.

Sprekers

JUDITH WINTGENS – Judith is partner bij Boels Zanders en ondernemingsrechtspecialist waarbij zij zich in het bijzonder richt op de semipublieke sector. Zij leidt het Team Zorg van Boels Zanders en maakt tevens onderdeel uit van het Team Onderwijs. Zij begeleidt en adviseert inzake overnames, fusies, joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Daarbij adviseert zij over complexe governance en medezeggenschapsvraagstukken, corporate structures, kwaliteitszorg en compliance. Zij is tevens verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Maastricht waar zij colleges verzorgt over governance in de zorg en in het onderwijs. Daarnaast publiceert Judith ook regelmatig in vakbladen.

ANOUK CORDANG – Anouk is arbeidsrechtspecialist en mediator. Zij begeleidt en adviseert bedrijven en instellingen onder meer met reorganisaties, ontslagzaken, vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheidswetgeving. Een bijzondere aandacht gaat uit naar de semipublieke sector en de daarin vaker voorkomende complexe medezeggenschapsvraagstukken. Zij is bestuurslid bij VAAN (Vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland) en spreekt regelmatig op congressen en (inhouse) bijeenkomsten. Zij maakt deel uit van het Team Zorg van Boels Zanders. Binnen het Team worden veel vraagstukken multidisciplinair behandeld.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Medezeggenschap Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Medezeggenschap

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.