Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

In het kort

Volgende start: 4 april 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30-17.00
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

De voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar

De voorzitter heeft binnen de RvT/RvC een bijzondere positie. Van hem/haar worden veel verschillende rollen verwacht. De voorzitter is de leider van het team van toezicht. Zij/hij bereidt de vergaderingen van de raad voor met bestuurder en eventuele secretaris, leidt die vergadering en moet zorgen dat de juiste conclusies getrokken worden en de besluiten op de juiste wijze worden vastgelegd. Daarbij moet de voorzitter een evenwicht vinden tussen ruimte geven voor de dialoog zonder te overheersen en het inbrengen van de eigen visie. Vanwege het voorwerk wat de voorzitter met de RvB heeft gedaan, moet hij/zij ook zorgen dat iedereen hetzelfde informatieniveau heeft en geen partij trekken voor de RvB.

De voorzitter moet zorgen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad. Dat vraagt inspanningen rond werving en selectie van toezichthouders, bespreken van het persoonlijk functioneren, evaluaties van de raad, het omgaan met (de schijn van) belangentegenstellingen, conflicten en emoties in de raad. En af en toe vraagt het ingrijpen door een lid te schorsen.

De voorzitter moet zich daarbij bewust zijn van de eigen positie en bereid zijn ook die te onderwerpen aan dezelfde hoge eisen, die aan de andere leden worden gesteld. Is de voorzitter onderwerp van gesprek, dan moet de vicevoorzitter de leiding op zich nemen.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de RvB en is als zodanig te verbindende schakel tussen bestuur en toezicht. Dat vraagt aandacht voor de werking van die verbinding, voor het verstrekken van informatie aan de andere toezichthouders en het omgaan met vertrouwelijkheid. Voorkomen moet worden dat er een bondje tussen beide voorzitters ontstaat, waar de rest van de raad geen weet van heeft en geen grip op heeft. Anderzijds moeten de bestuurders soms vertrouwelijke en persoonlijke informatie met de voorzitter kunnen delen, zonder dat alle toezichthouders dat direct weten.

Daarnaast is er de formele werkgeversrol van de RvT/RvC, die meestal wordt vervuld door de remuneratiecommissie, waarvan de voorzitter deel uit maakt. Dat kan spanning geven met de bilaterale contacten gedurende de rest van het jaar en tussen de remuneratiecommissie en de rest van de raad.

De voorzitter vervult een cruciale rol in de interne en externe contacten van de RvT/RvC, bij calamiteiten en als de RvB in het geding komt. Dan moet zij/hij ineens een veel actievere rol vervullen en veel meer beschikbaar zijn. De voorzitter moet er dan voor waken om de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te nemen.

De voorzitter van de RvT/RvC moet dus een ware evenwichtskunstenaar zijn, die voortdurend beweegt om de balans tussen de verschillende rollen en in de spanningen binnen die rollen te vinden en te behouden. Tijdens de masterclass komen alle rollen en het evenwicht daartussen aan de orde. De masterclass vergroot uw evenwichtsstok en helpt u de balans te vinden.

Spreker

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

Download ons programmaoverzicht