Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

In het kort

Volgende start: 20 november 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 9.30-13.00
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Aankomend evenement:

UMIO Inspiration Day
13 juni 2024

Contact

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

De voorzitter van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als evenwichtskunstenaar

De voorzitter heeft binnen de RvT/RvC een bijzondere positie. Van hem/haar worden veel verschillende rollen verwacht. De voorzitter is de leider van het team van toezicht. Zij/hij bereidt de vergaderingen van de raad voor met bestuurder en eventuele secretaris, leidt die vergadering en moet zorgen dat de juiste conclusies getrokken worden en de besluiten op de juiste wijze worden vastgelegd. Daarbij moet de voorzitter een evenwicht vinden tussen ruimte geven voor de dialoog zonder te overheersen en het inbrengen van de eigen visie. Vanwege het voorwerk wat de voorzitter met de RvB heeft gedaan, moet hij/zij ook zorgen dat iedereen hetzelfde informatieniveau heeft en geen partij trekken voor de RvB.

De voorzitter moet zorgen voor een goed samengestelde en goed functionerende raad. Dat vraagt inspanningen rond werving en selectie van toezichthouders, bespreken van het persoonlijk functioneren, evaluaties van de raad, het omgaan met (de schijn van) belangentegenstellingen, conflicten en emoties in de raad. En af en toe vraagt het ingrijpen door een lid te schorsen.

De voorzitter moet zich daarbij bewust zijn van de eigen positie en bereid zijn ook die te onderwerpen aan dezelfde hoge eisen, die aan de andere leden worden gesteld. Is de voorzitter onderwerp van gesprek, dan moet de vicevoorzitter de leiding op zich nemen.

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de RvB en is als zodanig te verbindende schakel tussen bestuur en toezicht. Dat vraagt aandacht voor de werking van die verbinding, voor het verstrekken van informatie aan de andere toezichthouders en het omgaan met vertrouwelijkheid. Voorkomen moet worden dat er een bondje tussen beide voorzitters ontstaat, waar de rest van de raad geen weet van heeft en geen grip op heeft. Anderzijds moeten de bestuurders soms vertrouwelijke en persoonlijke informatie met de voorzitter kunnen delen, zonder dat alle toezichthouders dat direct weten.

Daarnaast is er de formele werkgeversrol van de RvT/RvC, die meestal wordt vervuld door de remuneratiecommissie, waarvan de voorzitter deel uit maakt. Dat kan spanning geven met de bilaterale contacten gedurende de rest van het jaar en tussen de remuneratiecommissie en de rest van de raad.

De voorzitter vervult een cruciale rol in de interne en externe contacten van de RvT/RvC, bij calamiteiten en als de RvB in het geding komt. Dan moet zij/hij ineens een veel actievere rol vervullen en veel meer beschikbaar zijn. De voorzitter moet er dan voor waken om de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te nemen.

De voorzitter van de RvT/RvC moet dus een ware evenwichtskunstenaar zijn, die voortdurend beweegt om de balans tussen de verschillende rollen en in de spanningen binnen die rollen te vinden en te behouden. Tijdens de masterclass komen alle rollen en het evenwicht daartussen aan de orde. De masterclass vergroot uw evenwichtsstok en helpt u de balans te vinden.

Spreker

DR. ROGER KERF – Roger Kerff heeft een achtergrond als jurist en is werkzaam als toezichthouder in de sectoren wonen, zorg en welzijn. Hij heeft ervaring als lid van auditcommissies, met kwaliteit van zorg en is voorzitter van een remuneratiecommissie. Hij heeft diverse fusieprocessen meegemaakt en begeleidt toezichthouders bij zelfevaluaties en bij vraagstukken op het gebied van governance.

LEO URLINGS – Leo Urlings is ruim 30 jaar actief geweest in het bankwezen (ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers) en in vastgoed (RvB Stienstra Onroerend Goed). Momenteel vervult hij een aantal commissariaten in de publieke sector, waaronder vice-voorzitter van RvT Onderwijsstichting Midden Limburg (SOML), en voorzitter van de RvC van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Voorheen was hij ook voorzitter van de RvC van Woningstichting Heemwonen, voorzitter van de RvT van Levanto Groep, voorzitter van de RvT van Meander Zorggroep, vice-voorzitter van RvT ArcusCollege, en lid RvT philharmonie zuidnederland. Met veel plezier vervult hij ook bestuurlijke functies. Tevens is Leo Urlings oprichter en directeur van Supervisie Limburg. In dit kader organiseert hij samen met Maastricht University masterclasses voor toezichthouders en bestuurders van publieke en private organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Evenementen

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Rollen en taken van de voorzitter

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.