Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk

Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk

In het kort

Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Aankomend evenement:

UMIO Inspiration Day
13 juni 2024

Contact

Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Een analyse van spanningsvelden

Een raad van toezicht/raad van commissarissen in een semipublieke organisatie heeft vier functies:

  • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
  • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
  • het geven van advies
  • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Er zit spanning op de combinatie van die rollen. Bij toezicht en advies zijn RvT/RvC en RvB/CvB gelijkwaardige partners. Bij het goedkeuren van besluiten kan de RvT/RvC besluiten van het bestuur tegenhouden, maar houdt RvB/CvB de regie. Maar in de werkgeversrol is het toezichthoudend orgaan verantwoordelijk voor de samenstelling en de kwaliteit van het bestuur. In die rol moet de RvT/RvC bestuurders benoemen, schorsen en ontslaan en via verschillende methoden het functioneren van de bestuurders monitoren. Dan zijn de verhoudingen ineens anders. In deze masterclass wordt deze paradox van governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd. Hoe weet de RvC/RvT of de bestuurder nog ‘fit for the job’ is? En wat doet het toezicht als dat niet meer zo is? Hoe kom je aan goede bestuurders en hoe raak je slechte(re) bestuurders kwijt? Welke speelruimte heeft de RvC/RvT en welke beperkingen zijn er zoals de arbeidsovereenkomst in relatie tot de WNT? Hoe is de samenhang tussen ontslag volgens het vennootschapsrecht en ontslag volgens het arbeidsrecht? Moeten bestuurders voor een periode of voor onbepaalde tijd benoemd worden? Krijgt de bestuurder bij zijn aanstelling een opdracht mee of heeft hij vrij spel? Hoe monitort de RvT het samenspel tussen meerdere bestuurders? En hoe handel je bij spanningen tussen de bestuurders. Deze en andere vragen komen tijdens de masterclass aan de orde.

Spreker

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Evenementen

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.