Zelfevaluatie RvT/RvC

Zelfevaluatie RvT/RvC

Contact

Zelfevaluatie RvT/RvC  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

MAASTRICHT UNIVERSITY en SUPERVISIE LIMBURG organiseren in samenwerking een (maatwerk) programma dat bestaat uit één dagdeel gericht op kennisoverdracht en op evalueren en het samen verder ontwikkelen van toezicht en bestuur in onderlinge samenhang.

Het karakter van de bijeenkomst is interactief en toekomstgericht.

De focus van de bijeenkomst ligt op:

– Samenwerking tussen de toezichthouders/commissarissen;

– Samenwerking tussen de personen in RvT/RvC en bestuurder;

– Rol van de voorzitter.

Eén van de doelstellingen is beter inzicht te verschaffen in de eigen rol en de wijze, waarop die wordt uitgeoefend door de afzonderlijke leden van de RvT/RvC en de bestuurder. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: Hoe functioneert de RvT/RvC? Hoe is de relatie tussen de RvT/RvC en de bestuurder? Hoe verloopt de informatievoorziening die tot besluitvorming moet leiden? Welke rol vervult de voorzitter?

Het plan van aanpak voor de studiebijeenkomst en zelfevaluatie bestaat uit een voorbereiding, de bijeenkomst zelf en de verslaglegging daarvan.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van Maastricht University als bewijs van deelname. Deelnemers behalen hiermee 3 geaccrediteerde PE-punten.

De gedetailleerde inhoud wordt op maat gemaakt.

Kort samengevat

  • Duur: 1 dagdeel van 3 uur
  • Datum, tijdstip en locatie: In overleg nader te bepalen
  • Voertaal: Nederlands
  • Investering: Meer informatie over de kosten is op aanvraag verkrijgbaar.
  • Permanente educatie: U ontvangt van Maastricht University een certificaat met 3 PE-uren.

Contact

Zelfevaluatie RvT/RvC Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290
r.deumes@maastrichtuniversity.nl

Klinkt interessant?

Weten wat UMIO voor jouw organisatie kan doen? neem contact met ons op!

Andere projecten en ervaringen

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.