Een toekomstgerichte overheidsdienst initiëren

Een toekomstgerichte overheidsdienst initiëren

Met Provincie Limburg

Contact

Een toekomstgerichte overheidsdienst initiëren  Programme Coordinator
Gordon Miesen
Director Client Relations and Programme Development
+31 6 46 19 69 94

UMIO heeft samen met Provincie Limburg een op maat gemaakt traject ingericht waarin digitalisering, technologie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, onderwijs, leiderschap en stakeholder beleid een centrale rol speelden.

Over de Provincie Limburg

Als één na jongste provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaal-economische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving.

Om Gedeputeerde Staten te ondersteunen, kent de Provincie Limburg een ambtelijke organisatie met ruim 900 ambtenaren. Verdeeld over verschillende afdelingen werkt iedere provincieambtenaar vanuit zijn/haar deskundigheid aan projecten en programma’s.

De uitdaging

De provincie staat continu voor een uitdaging. Ze is het speelveld tussen landelijke overheid en gemeentelijk bestuur. Hoe blijven we up-to-date over alle relevante ontwikkelingen? Hoe zorgen we dat we als gesprekspartner meerwaarde leveren aan tafel met bestuur of maatschappelijke organisatie? Hoe linken we regionale ontwikkelingen aan mondiale trends? Welke vaardigheden zijn er nodig om de vertaalslag tussen burger en bestuur te maken?

Met deze vragen werd de hulp van UMIO ingeroepen. Samen ontwikkelden we een leertraject bestaande uit meerdere modules en opgebouwd uit theorie, praktijk, kennis, vaardigheden en oefening.

De aanpak

UMIO heeft samen met Provincie Limburg – cluster Economie en Innovatie een op maat gemaakt traject ingericht waarin er voortdurend een koppeling werd gemaakt tussen theorie en praktijk.

Wat betekenen nieuwe inzichten en hoe helpen die ons om huidige en toekomstige problemen en uitdagingen op te lossen? Leidinggevenden en medewerkers namen gezamenlijk deel om zo een krachtige en toekomstgerichte ambtenarij te ontwikkelen. Daarnaast stimuleerden we door middel van een action learning groepsproject het informeel leren.

De onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het traject:

  • Digitalisering
  • Technologie
  • Leiderschap
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs
  • Arbeidsmarkt
  • Stakeholderbeleid

Beoogde uitkomsten

Het beoogde resultaat van dit leertraject is het initiëren van een toekomstgericht ambtenarenapparaat dat beter op de hoogte is van relevante ontwikkelingen en trends, meer initiatief en lef toont, en dichter bij de burger staat.

De unieke uitkomsten werden door enthousiaste provincie-medewerkers gedeeld met het publiek op een bijzondere locatie: de NS stationshal in Maastricht!

Contact

Een toekomstgerichte overheidsdienst initiëren Programme Coordinator
Gordon Miesen
Director Client Relations and Programme Development
+31 6 46 19 69 94
g.miesen@maastrichtuniversity.nl

Klinkt interessant?

Weten wat UMIO voor jouw organisatie kan doen? neem contact met ons op!

Andere projecten en ervaringen

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.