ZZZ_Inspiratiesessie Governance in de Sport

ZZZ_Inspiratiesessie Governance in de Sport

In het kort

Geen datum bekend. Neem contact op voor meer informatie.
Taal: Nederlands
Kosten: €0 (vrijgesteld van BTW)

Contact

ZZZ_Inspiratiesessie Governance in de Sport  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Om directies, bestuurssecretarissen, bestuurders en toezichthouders  (leden RvT/RvC) van sportorganisaties te ondersteunen in hun visie, verantwoordelijkheden en uitdagingen in het besturen en toezicht houden, biedt de Werkgevers in de Sport (WOS) een nieuw traject aan: Governance in de Sport.

Governance in de Sport is een programma dat in samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg voor de sector sport & bewegen is ontwikkeld.

Het belang van governance voor de sportsector

De governance in de sport ligt – mede door de publieke functie van sport – onder een vergrootglas. Afgelopen jaren zijn er diverse kwesties geweest waarbij het (niet) handelen van de top van de organisatie en/of het toezichthoudend orgaan heeft geleid tot onwenselijke situaties en ongewenste schade (in vele vormen) voor de betreffende sportorganisatie en betrokkenen. Het heeft geleid tot (het al dan niet gedwongen) opstappen van toezichthouders, bestuursleden, (technisch) directeuren, coaches en bondstrainers. Welke lessen kunnen we als sector hieruit trekken?

In de theorie over goed bestuur zijn er veelal vier terugkerende kernthema’s: sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Daarbij zijn twee instrumenten erg belangrijk: adequate informatie en de juiste interventiemogelijkheden. Daarin ligt een verschillende rol weggelegd voor directeuren, directeur-bestuurders versus bestuurders en Raad van Toezicht (ofwel RvT).

Governance in de Sport

Governance in de Sport is een programma dat in samenwerking met het Bestuurderscentrum, Universiteit van Maastricht en Supervisie Limburg voor de sector sport & bewegen is ontwikkeld en rekening houdt met haar krachtenveld en dynamiek. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden, houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als directeur, bestuurder of toezichthouder in de sportsector effectief te kunnen uitvoeren. Naast kennis biedt het een netwerk aan peers om onderling ervaringen en casuïstiek te delen.

Intervisie

De intervisies maken dit ontwikkeltraject uniek in zijn soort en worden begeleid door onder meer Marijke Fleuren. Marijke heeft veel ervaring en kennis op het gebied van nationale en internationale governance in de sport. Haar expertise ligt onder andere bij Good Governance en Diversiteit, in het bijzonder gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Marijke is, naast haar ervaring als president van de Europese Hockey Federatie, ook member van de High Level Group on Gender Equality in Sport bij de Europese Commissie.

Voor wie?

Directeuren, Bestuurssecretarissen, Bestuurders en Toezichthouders van Sportbonden en Sportservice Organisaties. Ook niet WOS-leden zijn van harte welkom!

Online Inspiratiesessie

Op 17 januari vindt er een online Inspiratiesessie plaats van 16:00 – 18:00 uur, waar directie, secretarissen, bestuurders en toezichthouders van sportorganisaties kosteloos aan deel kunnen nemen. Tijdens deze inspiratiesessie wordt een aantal belangrijke elementen binnen de governance uitgelicht, wordt dieper op het traject ingegaan en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Breng het gerust breder onder de aandacht en nodig je bestuur of RvT uit om deel te nemen.

In maart 2024 zal vervolgens het nieuwe Governance programma officieel van start gaan!

Vragen?

Neem dan contact op ons of met Marc Elffers of Nischa Janssen van de WOS via info@sportwerkgever.nl of 06-51315659.

Het programma ‘Governance in de Sport’ wordt mede mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en een MDIEU-subsidie vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Belangstelling?

Schrijf u nu in via het onderstaande inschrijfformulier!

Link naar inschrijfformulier: https://bestuurderscentrum-academy.nl/governance-in-de-sport/

Contact

ZZZ_Inspiratiesessie Governance in de Sport Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Inzichten

Laatste nieuws

Andere programma's

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.