Masterclass Verandermanagement

Masterclass Verandermanagement

In het kort

Taal: Nederlands
Volgende start: maart 2024
Start ook in:
oktober 2024
Locatie: Maastricht
Duur: 3 dagen
Kosten: €1.995
PE-Uren: 18
In-Company Beschikbaar

Contact

Masterclass Verandermanagement  Programme Coordinator
Marion Hameleers
Studieadviseur
+31 6 483 56 281 / 43 388 44 88

Is jouw organisatie voortdurend in beweging? In de Masterclass Verandermanagement leer je wat nodig is om veranderingsprocessen in jouw organisatie met vertrouwen te benaderen en te leiden.

Wat is de Masterclass Verandermanagement?

In deze masterclass verdiepen we ons in enkele cruciale aspecten van verandermanagement, gericht op het overwinnen van organisatorische uitdagingen en het bevorderen van bestuurlijk en verandervermogen. Daarnaast krijg je meer inzicht in je eigen rol en hoe je de drijvende kracht achter verandering kunt zijn.

Wat kun je met de Masterclass Verandermanagement?

Na afloop van deze masterclass verandermanagement:

  • Begrijp je het concept van organisaties als open sociotechnische systemen en waarom dit perspectief van essentieel belang is voor effectieve veranderingen.
  • Ben je in staat een duidelijk kompas te ontwikkelen waarmee je gemakkelijk kunt toelichten wat je met het veranderingsproces wilt realiseren en hoe je dit kunt gebruiken voor weloverwogen keuzes bij het organiseren.
  • Ken je de belangrijkste aandachtspunten voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie die de veranderingen in uw organisatie zal sturen.
  • Ken je verschillende perspectieven op verandering en begrijp je de voor- en nadelen ervan.
  • Heb je inzicht hoe het organiseren doorwerkt in de betrokkenheid van medewerkers, het bestuurlijk vermogen en het verandervermogen van je organisatie en met welke organisatie-ontwerpstrategie je deze kunt vergroten
  • Kun je beter doorzien hoe organisatiegedrag en -cultuur ontstaan, welke instandhoudende krachten er in je organisatie zijn en kun je tot een effectiever veranderprogramma komen.
  • Ben je in staat om de kritieke verandercondities in je organisatie in kaart te brengen en deze verder te ontwikkelen.
  • Heb je inzicht en praktische tools om een veranderingsproces beter te programmeren, te regisseren en te realiseren.
  • Heb je zicht hoe je het leiderschap in je organisatie kunt vergroten met MT-building en een leiderschapsversterkend programma.

Naast de behandeling van de theorie is er veel ruimte om ervaringen te delen en te oefenen en experimenteren met situaties die uit je eigen professionele omgeving komen. Tijdens en tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag met het verder concretiseren van de beoogde verandering, de hiervoor benodigde interventies en het ontwikkelen van een veranderprogramma.

De masterclass is geschikt voor professionals die invloed kunnen uitoefenen op een verandertraject in de organisatie vanuit een leidinggevende of projectleiders rol.

Je kunt de kans op succesvolle implementatie van veranderingen vergroten als je samen met een of meerdere collega’s deelneemt. Zo kunnen jullie het draagvlak binnen de organisatie versterken en samen groeien om de opgedane kennis en ervaringen toe te passen in de context van jullie  organisatie. Ook blijkt het prettig om meteen samen met een collega de aangeboden stof te kunnen vertalen naar de eigen situatie.

Om deel te kunnen nemen aan deze masterclass, dien je minstens te beschikken over een hbo/wo werk- en denkniveau en enkele jaren werkervaring.

De docent van deze masterclass is Makkie Metsemakers. Makkie studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 1990 begeleidt hij als organisatieadviseur organisaties bij veranderingsprocessen vanuit een socio-technische invalshoek in vele sectoren, bouw, industrie, zakelijke dienstverlening, zorg, onderwijs en overheid. Hij is voornamelijk betrokken geweest bij ingrijpende organisatieveranderingsprocessen, waar hij meestal de complexiteit van het veranderingsproces ontrafelde in een aantal duidelijke, logische programmalijnen om zo het gewenste organisatieontwikkelingsproces in beweging te krijgen en te houden.
Zijn bijzondere interesse gaat uit naar organisatie-inrichting, cultuurbeïnvloeding en het programmeren en regisseren van organisatieveranderingsprocessen.

De cursus kan worden afgesloten met een eindopdracht. Als je deze eindopdracht met positief resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van UMIO| Maastricht University.

Contact

Masterclass Verandermanagement Programme Coordinator
Marion Hameleers
Studieadviseur
+31 6 483 56 281 / 43 388 44 88

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Download dan onze programmabrochure!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Verandermanagement

Download ons programmaoverzicht