Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden

In het kort

Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Bent u een potientiële toezichthouder?

Heeft u interesse in een toezichthoudende functie en zoekt u ter oriëntatie extra informatie? Onder het motto “Bezint eer u begint” wordt u in een dagdeel wegwijs gemaakt in de wereld die toezicht houden heet. Een dynamische wereld, waarvan u wilt weten wat u kunt verwachten. Toezicht houden is boeiend in vele opzichten, maar u moet wel weten waar u aan begint! De inhoud van deze bijeenkomst is gebaseerd op de vier kerntaken van een toezichthouder:

 • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
 • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
 • het geven van advies
 • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders

Diverse aspecten komen aan bod zoals ethische dilemma’s, integriteit, financieel en strategisch toezicht houden, risicomanagement, bestuurdersaansprakelijkheid, governance codes, boardroomdynamiek en de ontwikkelingen in het toezicht houden. Kortom: alle aspecten van het krachtenveld waarin u acteert!

Wat levert de bijeenkomst “Oriëntatie op toezicht houden” u op?

 • U krijgt inzicht in wat het betekent om toezichthouder te worden;
 • U begrijpt wat er van u als toezichthouder wordt verwacht;
 • U weet wat de taken en de verantwoordelijkheden zijn;
 • U onderkent wat de risico’s van het vak van toezichthouder kunnen inhouden;
 • U krijgt zicht op de vele uitdagingen die er in deze tijd liggen als toezichthouder.

U krijgt in een dagdeel precies díe bagage mee, die u nodig heeft om voor uzelf de afweging te maken of toezicht houden voor u de volgende stap is in uw carrière.

Sprekers

DRS. LEO URLINGS – Leo Urlings is ruim 30 jaar actief geweest in het bankwezen (ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers) en in vastgoed (RvB Stienstra Onroerend Goed). Momenteel vervult hij een aantal commissariaten in de publieke sektor, waaronder voorzitter van de RvT van Levanto Groep, vice-voorzitter van RvT Onderwijsstichting Midden Limburg (SOML), en voorzitter van de RvC van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Voorheen was hij ook voorzitter van de RvC van Woningstichting Heemwonen en van Meander Zorggroep, vice-voorzitter van RvT ArcusCollege en lid RvT philharmonie zuidnederland. Met veel plezier vervult hij ook bestuurlijke functies. Tevens is Leo Urlings oprichter en directeur van Supervisie Limburg. In dit kader organiseert hij samen met Maastricht University masterclasses voor toezichthouders en bestuurders van publieke en private organisaties.

DRS. JACQUES HUBERTS – Jacques Huberts is lid van Raad van Advies van Bestuurderscentrum en zelf zeer ervaren bestuurder en toezichthouder (o.a. lid RvC van Attero, oud-directeur/commissaris van Nedcar, NS Reizigers, Voorzitter WK Wielrennen 2012, etc). In 2015 is hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deelnemers in beweging en brengt ze met elkaar in gesprek.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Bijeenkomst Oriëntatie op Toezicht Houden

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.