Masterclass Geschillen in de Onderneming en de rol van de Ondernemingskamer

Masterclass Geschillen in de Onderneming en de rol van de Ondernemingskamer

In het kort

Volgende start: 15 mei 2024
Locatie: Eindhoven
Tijdstip: 13.30-17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Geschillen in de Onderneming en de rol van de Ondernemingskamer  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Toezichthouders worden met enige regelmaat geconfronteerd met geschillen in de onderneming. Die geschillen kunnen betrekking hebben op het functioneren van het bestuur maar ook op de opstelling van bijvoorbeeld aandeelhouders of andere bij de onderneming betrokken stakeholders. Wat zijn in dergelijke situaties de do’s en de dont’s voor de toezichthouder? En aan de hand van welk (juridisch) kader wordt het optreden van de toezichthouder (achteraf) beoordeeld?

Wanneer een in de onderneming gerezen geschil niet (alsnog) in der minne wordt opgelost, kan dit leiden tot één of meer juridische procedures. De in Amsterdam zetelende Ondernemingskamer (OK) is een gespecialiseerde rechter voor het beslechten van dergelijke geschillen. De Ondernemingskamer heeft verregaande bevoegdheden om tot een oplossing te komen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt aandacht besteed aan het type geschillen dat aan de Ondernemingskamer wordt voorgelegd. Bekeken wordt op welke wijze de Ondernemingskamer kan bijdragen aan het bereiken van een oplossing.

Door recente (en te verwachten) wetswijzigingen zal de rol van de Ondernemingskamer naar verwachting alleen nog maar verder toenemen, zodat elementaire kennis op dit terrein voor iedere toezichthouder een must is.

Datum, tijdstip en locatie

Deze masterclass wordt aangeboden op verschillende data:

3 april 2024: 13.30 – 17.00 uur, Utrecht (locatie volgt)

15 mei 2024: 13.30 – 17.00 uur, Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven

Spreker

REMIE HUIJS – Remie Huijs is sinds 1993 advocaat en als partner verbonden aan Holla legal & tax. Hij heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van geschillen in de onderneming. Daarnaast adviseert Remie bij de verkoop van ondernemingen. Remie is verbonden aan diverse postacademische opleidingsinstituten en doceert op het terrein van aandeelhoudersgeschillen, conflicten in de onderneming alsmede fusies & overnames. Daarnaast is Remie lid van de redactie van Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk (ARO), in welk tijdschrift alle uitspraken van de Ondernemingskamer aan de orde komen.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, secretarissen, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Geschillen in de Onderneming en de rol van de Ondernemingskamer Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Geschillen in de Onderneming en de rol van de Ondernemingskamer

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.