Masterclass Digitale Transformatie

Masterclass Digitale Transformatie

In het kort

Volgende start: 22 mei 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 9.30 - 13.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Digitale Transformatie Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Routekaart naar de nieuwe wereld

Digitale transformatie wordt als containerbegrip maar al te vaak gebruikt, waardoor er vaak misverstanden ontstaan. Digitale Transformatie is niet het digitaal maken van de bestaande organisatie, het is het compleet opnieuw bedenken en herinrichten van de organisatie met een digital-in-core insteek. Maar hoe doe je dat?

Deze masterclass bestaat uit 4 onderdelen waarin deelnemers kennismaken met de route die organisaties volgen om naar de nieuwe wereld te transformeren. Het doel van de masterclasses is om nieuwe inzichten te krijgen en deze actief met elkaar te delen.

Trends en ontwikkelingen op digitale vlak – Het tempo van ontwikkelingen op IT-vlak gaat steeds sneller. Internet-of-Things, Artificial Intelligence en blockchain technologie zijn slechts enkele voorbeelden van technologieën die steeds vaker door organisaties worden ingezet om verder te kunnen groeien of professionaliseren. Echter schuilt achter de veelal bekende termen een hele alternatieve wereld. Een wereld die voor velen onzichtbaar is en steeds meer de fysieke wereld om ons heen beïnvloedt. We gaan dieper in op het ontstaan van diverse technologieën, op welke manier ze zich ontwikkelen en hoe ze er morgen uit kunnen zien.

Impact van digitale ontwikkelingen op de organisatie – Na het bespreken van de ontwikkelingen op technologisch vlak gaan we in op de impact op de organisatie. Enerzijds bieden ze een enorm scala aan kansen en aan de andere kant zorgen ze ook voor risico’s en bedreigingen. Mensen van alle leeftijden volgen de digitale veranderingen zelf op omdat de mogelijkheden betaalbaar en voorhanden zijn. Hierdoor wijzigen hun verwachtingen als klant en als medewerker. Er waren immers nog nooit zoveel digitale tools voorhanden om klantbeleving, organisaties en processen te ondersteunen. Er wordt verwacht dat IT-omgevingen overal en continu beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de organisatie andere inrichting, processen en gedrag nodig heeft om de werking te garanderen en aan de veranderende behoeftes te kunnen voldoen.

Hoe sturen op informatie – Betrouwbare en relevante informatie zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Waar nu de eerste stappen zijn gezet, worden de vervolgstappen reeds gepland. Betrouwbare en relevante informatie wordt een samenspel tussen interne en extern beschikbare informatie. Hierdoor wordt informatie steeds meer een gezamenlijk speelveld van de business controller, de informatiemanager en de primaire en ondersteunende proceseigenaren. Een goede implementatie hiervan vereist een “digital-first” langetermijnvisie, waarbij de inrichting van de onderneming zich wendbaar aan kan passen. Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie. De focus komt daarbij te liggen op de volgende onderdelen:

 • Meetbaar maken strategische doelen;
 • Vertaling naar rapportage / dashboard; en
 • Toepassen en bijsturen.

Methodieken om de transitie te begeleiden – Wendbaarheid is essentieel in de nieuwe wereld. Hoe meer bochten, hoe lastiger het parcours. Maar als je wendbaar (agile) bent als organisatie kun je zelfs de moeilijkste bochten op hoog tempo nemen. Of het nu gaat om de implementatie van nieuwe regelgeving, een nieuwe organisatie inrichting, het doorvoeren van bezuinigingen of veranderende prioriteiten.

Om die flexibiliteit aan te brengen in uw organisatie is een transitie nodig in de manier van werken en denken. Het traditionele blauwdruk denken wordt daarbij vervangen door een werkwijze en een mindset waarbij zowel het doel als ook de route daar naartoe constant bijgestuurd kan worden. Concreet:

 • Inrichtingsaspecten van de organisatie
 • Verandermethodieken

Spreker

JERRY LENAERTS – Jerry Lenaerts volgt sinds zijn jeugd de ontwikkelingen op technologisch vlak van nabij. Als management consultant bij ORGfit helpt hij organisaties tijdens veranderprocessen om hun maximale potentieel te benutten, waarbij de inzet van digitale middelen een steeds belangrijkere rol speelt. In zijn vrije tijd begeleidt hij sprekers bij de voorbereiding van hun TEDx talk als speakercoach.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Digitale Transformatie Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Digitale Transformatie

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.