Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht

Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht

In het kort

Volgende start: 10 april 2024
Locatie: Online en Eindhoven
Tijdstip: 10.00 - 12.00 en 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: Eerste sessie: 2, Tweede sessie: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Duurzaam ondernemen: Wat bedoelen we?
Circulaire kansen en risico´s

Circulaire economie, duurzaamheid en maatschappelijk organiseren zijn niet meer weg te denken uit de maatschappelijke discussie en hebben ook hun weg naar wetgeving en governance codes gevonden. Er is toegenomen aandacht voor ethisch en integer handelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met deze trends ontstaan kansen en risico’s voor bedrijfsvoering en imago. Tevens neemt de vraag naar niet-financiële informatie toe. Voor bestuurders en toezichthouders rijst de vraag hoe je omgaat met de verantwoordelijkheden, die verder gaan dan de kerntaak alleen. Hoe vul je die bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid in en maak je deze bestuurbaar? Hoe stel je deze maatschappelijke meerwaarde en impact scherp? Welke rol speelt duurzaamheid bij het uitoefenen van integraal toezicht?

Bij het invullen van maatschappelijk ondernemen gaat het over thema’s als stakeholdermanagement, tevreden medewerkers, het voorkomen van verspilling, duurzaam vastgoed, materiaal- en afvalstromen, circulair inkopen, social return, true value, meervoudige waardecreatie, duurzame ketenpartners, integriteit, voorbeeldgedrag en een duurzame identiteit.

Dit onderwerp bestaat uit twee delen. De masterclasses zijn als tweeluik te volgen of apart als individuele masterclass.

De twee masterclasses geven inzicht in:

 • duurzaamheidstrends en veelgebruikte perspectieven op duurzaamheid
 • de relevantie van duurzaamheid voor de eigen organisatie
 • de aangrijpingspunten voor duurzaamheid en hoe daarover kan worden gerapporteerd
 • de rol van de toezichthouder bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • drijfveren om duurzaamheid op de strategische agenda te plaatsen en de mate waarin
 • voorbeelden van duurzaamheidstrategieën, inzicht in de diversiteit ervan
 • keuzes en dilemma’s bij het organiseren van duurzaamheid
 • het stimuleren van integrale besluitvorming & sustainability governance

Masterclass deel I : ‘The Big Picture(s)’ – online
Masterclass I reikt brillen en concepten aan over duurzaamheid en gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen. Deze masterclass geeft ook inzicht in hoe diverse organisaties op duurzaamheid, MVO en impact rapporteren. In de masterclass reflecteren we op sterktes en valkuilen van de diverse duurzaamheidsbenaderingen, rapportagevormen en op de rol van toezicht.

Inhoudelijke opbouw:

 • Duurzaamheid: wat is het wel / niet? Duurzaamheid, MVO en circulaire economie
 • Grondstoffen en klimaat. Beleid. VN-doelen, duurzaamheidsbrillen
 • Meervoudige waardecreatie
 • Impact meten en geïntegreerde verslaglegging
 • Impact: tot waar reikt de scope van goed toezicht?

Masterclass deel II: Duurzaamheid vormgeven in de organisatie
Waar masterclass I in gaat op trends, impact en rapportage, zoomt Masterclass II in op het maken van strategische keuzes en op de afwegingen bij het inrichten en besturen van duurzaamheid in de eigen organisatie.

Inhoudelijke opbouw:

 • Ambities, drijfveren, het scherpstellen van de duurzaamheidsstrategie
 • Het organiseren van en sturen op duurzaamheid; dilemma’s en keuzedimensies
 • Sustainability governance: belanghebbenden, risico’s en de rol van de toezichthouder

Data, tijden en locaties

Deel I: 13 maart 2024: 10.00 – 12.00 uur, Online (2 PE-uren)

Deel II: 10 april 2024: 13.30 – 17.00 uur, Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven (3 PE-uren)

Kosten

Beide masterclasses (deel I en II) gezamenlijk € 475 (vrijgesteld van BTW)

Spreker

TIBOR GOOSSENS – Tibor zet zijn ruime ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling in, om organisaties te helpen bij het versterken van hun duurzaamheids- en circulariteitsprestatie. Hij is erop gericht om talenten van aanwezige professionals aan te spreken, samen op te trekken en ruimte te creëren rondom een concreet veranderdoel.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Duurzaamheid en Integraal Toezicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.