Masterclass Effectief Financieel Toezicht

Masterclass Effectief Financieel Toezicht

In het kort

Volgende start: 13 juni 2024
Start ook op:
12 november 2024
Locatie: Eindhoven of Heerlen
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur of 9.30-13.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Effectief Financieel Toezicht  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meerdere perspectieven

Een RvC/RvT is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op het reilen en zeilen van een organisatie, inclusief het toezicht op financiële en fiscale keuzes van de organisatie en betrouwbare interne en externe informatievoorziening. Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief financieel toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.

Na een korte introductie zullen aan de hand van een concrete casus diverse aspecten van effectief financieel toezicht worden belicht en vertaald naar de RvT/RvC. Wat was de rol van de toezichthouders in deze casus? Wat had je als toezichthouder kunnen weten? Wat had je kunnen doen in deze situatie? Aan de hand van een aantal stellingen zal verder worden gediscussieerd over de mate waarin u in staat bent effectief financieel toezicht uit te oefenen. Is bijvoorbeeld diepgaande kennis van financiële processen een must? In  deze masterclass wordt ook expliciet aandacht geschonken aan de verschillende soorten accountantsverklaringen. Dit levert vaak mooie discussies op met de accountant, zeker in deze tijd. Ook gaan we in op de belangrijke vraag waarom fiscaliteit op de agenda moet staan van de RvT of RvC, en wat de verbinding is tussen fiscaliteit en risicomanagement. Tenslotte behandelen we een aantal dilemma’s en de rol en toegevoegde waarde van de accountants en fiscalisten in het ondersteunen van effectief financieel toezicht door de RvC/RvT.

De masterclass is interactief van opzet met open discussie. Ook is er voldoende gelegenheid om eigen ervaringen te delen en eigen casuïstiek in te brengen. De masterclass is zeker niet alleen bedoeld voor toezichthouders die financiën of fiscaliteit in portefeuille hebben, maar is in beginsel voor elke toezichthouder relevant.

Sprekers tijdens deze masterclass zijn Erik Kalnenek en Hans Delleman.

Datum, tijdstip en locatie

Deze masterclass wordt aangeboden op verschillende data:

13 juni 2024: 13.30-17.00 uur, Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven

12 november 2024: 9.30-13.00 uur, Juyst, Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen

Sprekers

MR. HANS DELLEMAN – Hans Delleman is fiscaal jurist, met als speciaal aandachtsgebied vennootschapsbelasting. Hij richt zich hierbij in het bijzonder op fiscale vraagstukken van organisaties in de publieke sector en adviseert bestuurders en toezichthouders op fiscaal gebied. Hans begeleidt organisaties onder meer in het kader van mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, bij trajecten naar horizontaal toezicht, vooroverleg met de belastingdienst en bij verbetering van de fiscale beheersingsmaatregelen. Daarnaast adviseert hij onder andere over herstructureringen, joint ventures, fusies en overnames. In zijn rol adviseert hij met regelmaat bestuurders en leden van Raden van Toezicht. Naast het regelmatig geven van lezingen over diverse fiscale onderwerpen heeft Hans ook voor veel gemeenten opleidingen verzorgt op het gebied van vennootschapsbelastingplicht voor overheidslichamen. Zijn fiscale loopbaan is Hans in 1988 begonnen bij de belastingdienst en is hij in 1996 als belastingadviseur gestart bij PWC. In 1999 heeft hij Juyst opgericht, waar hij nu als partner fiscalist leiding geeft aan de fiscale adviespraktijk.

DRS. ERIK KALNENEK RA – Erik is sinds oktober 2016, na een carrière van ruim 10 jaar bij PwC Accountants, werkzaam als partner bij Qconcepts, waar hij voornamelijk cliënten in de publieke sector bedient. Binnen Qconcepts is Erik verantwoordelijk voor de landelijke gemeente- en onderwijsportefeuille. Vanuit de vestiging in Sittard werkt hij daarnaast aan de verdere zichtbaarheid en groei van Qconcepts in Limburg. In zijn rol als controlerend accountant voor toezichthouders en commissarissen heeft hij ruime ervaring opgedaan met governance en toezicht. Erik is tevens lid van de landelijke Werkgroep Decentrale Overheden en is lid van de Algemene Ledenvergadering van DELA.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Effectief Financieel Toezicht Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Effectief Financieel Toezicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.