Masterclass Governance en IT

Masterclass Governance en IT

In het kort

Volgende start: 5 juni 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance en IT Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

De kunst van effectieve IT governance

Nederland is één van de meest gedigitaliseerde landen van de wereld en IT zit inmiddels in de haarvaten van bedrijfsprocessen binnen organisaties/ondernemingen. Het thema IT-beheersing is dan ook meer en meer een onderwerp van gesprek in de boardroom en de RvC/RvT. Hoewel meer posities in de RvB en RvC/RvT bezet worden door bestuurders en toezichthouders met IT in portefeuille is er nog een wereld te winnen. Los van dat verandert de impact van IT op onze organisaties snel en daarmee ook de beheersing van IT.

Deze Masterclass gaat niet in op de harde IT maar op de beheersing van IT. Deze verschuift van de beheersing van zelf-ontwikkelde IT, naar de beheersing van standaard-IT naar de beheersing van de IT die is uitbesteed, dus naar beheersing van IT via de regierol. Ondertussen is digitalisering een strategisch thema geworden dat voor veel kansen zorgt, maar ook veel uitgdagingen kent. Zo zien we bijvoorbeeld in de zorg dat zorgverzekeraars digtalisering van de zorg meer en meer in de inoopcontracten opnemen. Dit is slechts één voorbeeld van de vele voorbeelden die we om ons heen zien waarbij onze wereld (privé, organisaties, land) steeds sneller digitaiseert. Uitval van IT leidt al gauw tot (groot) financieel verlies en reputatieverlies. Hoe beheersen we nu IT en de verandering die digitalisering met zich meebrengt zodanig dat we het goed kunnen beheersen en dat de risico’s worden beperkt?

 • Onderwerpen die in deze Masterclass aan bod komen zijn o.a.:
 • Hoe beheersen we betrouwbaarheid en continuïiteit van IT en digitalisering?
 • Hoe beheersen we projecten en programma’s die veranderingen in IT brengen?
 • Hoe houden we regie op de eigen IT en de IT die uitbesteed is?
 • Hoe kijken toezichthouders (als DNB, NZa en AFM) naar beheersing van onze IT?
 • Wat is de rol van de IT-auditor in het kader van de controle van de jaarrekening/jaarverantwoording maar ook die in de controle van CSRD-verantwoording en andere opkomende EU-wetgevingen die verantwoording vereist?

Spreker

DRS. M.M.J.M. (MARC) WELTERS RE RA – Marc Welters is vice-voorzitter van NOREA (de beroepsgroep van alle in Nederland geregistreerde IT-auditors). Daarnaast is hij in zijn dagelijkse leven bijna 20 jaar partner van EY, is hij lid van het curatorium post-master IT-auditing aan TIAS Business School en docent IT-audit aan de post-master IT-auditing Erasmus School of Accounting & Auditing. In deze hoedanigheden maakt hij diverse facetten van het vakgebied IT-beheersing mee. In zijn rol bij NOREA volgt hij met name de ontwikkelingen van het vakgebied inzake beheersing van IT en bevordert hij de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de leden van NOREA (+/- 2.000).

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance en IT Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance en IT

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.