Masterclass Governance: Governance maar dan anders

Masterclass Governance: Governance maar dan anders

In het kort

Volgende start: 12 december 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Aankomend evenement:

UMIO Inspiration Day
13 juni 2024

Contact

Masterclass Governance: Governance maar dan anders Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Andere vormen van Governance dan het Bestuur – Toezicht model

In Nederland is bijna alle governance gebaseerd op het model met een raad/college van bestuur en een raad van toezicht/commissarissen, die toeziet op het besturen (‘two-tier model’). In veel governancecodes is dit het model en in zorg en voor woningcorporaties is dit model wettelijk voorgeschreven.

Er zijn echter veel andere vormen van inrichting van de governance, waarvoor de spelregels van het bestuur-toezicht model niet zonder meer bruikbaar zijn.

Te denken valt aan:

 • Een raad van advies voor het bestuur;
 • Het ‘one-tier model, waarin uitvoerend en niet uitvoerend bestuurders in één raad zitten;
 • Het klassieke vrijwilligersbestuur dat leiding geeft aan een directeur;
 • Toezicht op een directeur-grootaandeelhouder, waarbij de RvC niet de werkgeversrol kan uitoefenen;
 • Ondersteuning van beginnende ondernemers en leiders van start-up’s die behoefte hebben aan wijze raad, maar niet aan controlerend toezicht;
 • Het vertegenwoordigen van een organisatie in een Algemene Leden Vergadering of een Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 • De combinatie van aandeelhouder en bestuur van een dochtervennootschap bij het Holding-bestuur;
 • Situaties waar bestuur en/of toezicht te maken hebben met een ‘achterban’;
 • Governance van een vrijwilligersorganisatie.

Deze masterclass heeft een iets andere vorm dan de meeste masterclasses. We vragen de deelnemers te voren aan te geven met welke situatie ze te maken hebben. Daardoor wordt de masterclass toegespitst op de vraagstukken van de deelnemers en krijgt naast kennisoverdracht deels het karakter van een workshop, waar we gezamenlijk aan de gang gaan. Het scala van te behandelen onderwerpen zal per masterclass verschillen. Governance vormen waar de deelnemers niet mee te maken hebben komen niet of slechts globaal aan de orde, terwijl de relevante onderwerpen voor de deelnemers diepgaander aan de orde komen.

Sprekers

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is een van de twee sprekers en de gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Utrecht. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hans heeft ervaring met afwijkende governance modellen in verschillende sectoren.

DRS. LEO URLINGS – Leo Urlings is ruim 30 jaar actief geweest in het bankwezen (ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers) en in vastgoed (RvB Stienstra Onroerend Goed). Momenteel vervult hij een aantal commissariaten in de publieke sektor, waaronder voorzitter van de RvT van Levanto Groep, vice-voorzitter van RvT Onderwijsstichting Midden Limburg (SOML), en voorzitter van de RvC van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Voorheen was hij ook voorzitter van de RvC van Woningstichting Heemwonen en van Meander Zorggroep, vice-voorzitter van RvT ArcusCollege en lid RvT philharmonie zuidnederland. Met veel plezier vervult hij ook bestuurlijke functies. Tevens is Leo Urlings oprichter en directeur van Supervisie Limburg. In dit kader organiseert hij samen met Maastricht University masterclasses voor toezichthouders en bestuurders van publieke en private organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Governance maar dan anders Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Evenementen

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Governance maar dan anders

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.