Masterclass Governance: Governance van de (Coöperatieve) Vereniging

Masterclass Governance: Governance van de (Coöperatieve) Vereniging

In het kort

Volgende start: 7 november 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance: Governance van de (Coöperatieve) Vereniging  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Governance van de (Coöperatieve) Vereniging

Verenigingen zijn vanouds een veel gebruikte vorm van samenwerking. In onderwijs, welzijn, zorg en woningcorporaties zijn in het verleden veel verenigingen vervangen door stichtingen. Daar zien we nu een herontdekking van de coöperatieve vereniging als samenwerking tussen burgers, organisaties en/of professionals om de vaste grenzen te overschrijden en te komen tot nieuwe vormen van maatschappelijke dienstverlening. Ook in het sociaal werk wordt -soms op instigatie van de gemeente- vaak een coöperatieve vereniging gevormd om tot integratie van ondersteuning van de burger te komen. In cultuur, sport, hobby, goede doelen en maatschappelijke betrokkenheid (zoals voor milieu)  is de vereniging altijd de overheersende organisatievorm gebleven. Ook beroepsorganisaties en organisaties voor belangenbehartiging zijn meestal verenigingen.

Bestuur, toezicht en verantwoording, ofwel governance zijn voor een vereniging anders dan voor een stichting of een vennootschap. De meeste governancecodes en handboeken voor governance richten zich echter op die twee rechtspersonen en geven geen houvast voor de governance van de vereniging. Dat houvast biedt de masterclass ‘Governance van de (Coöperatieve) Vereniging wel. Tijdens de masterclass wordt de governance van de vereniging en de rol van de verschillende organen daarin behandeld. Wat is wel of niet de rol van de algemene ledenvergadering (ALV)? Hoe moet bij grote verenigingen worden omgegaan met getrapte democratie, waarin niet alle leden maar afgevaardigden de rol van de ALV vervullen? Wat betekent het verschil tussen een vrijwilligersbestuur uit de leden en een beroepsmatige raad van bestuur uit niet leden voor de inrichting van de governance. Wat is de rol van een (politieke) voorzitter van een beroepsvereniging, die zelf geen professional is? Is een raad van commissarissen nodig of gewenst en zo ja, wat is diens rol? Hoe is de verantwoording binnen de vereniging geregeld en hoe verantwoordt de vereniging zich maatschappelijk?

Hoe moet de governance worden ingericht als in de verenigingsstructuur meerdere rechtspersonen opgenomen zijn, zoals onderverenigingen of vennootschappen voor de uitvoering van dienstverlening aan de leden? Een coöperatieve vereniging heeft daarenboven tot doel de ‘stoffelijke behoeften’ van haar leden. Zij voert daarvoor een onderneming en is verplicht overeenkomsten met haar leden te sluiten. Een lid van een coöperatie heeft dus 2 relaties, namelijk als lid en als contractpartner. Hoe kan omgegaan worden met die 2 relaties? Hoe wordt de naleving van de overeenkomst door lid en coöperatie gemonitord en gewaardeerd? Hoe worden beide rollen uit elkaar gehouden. Tijdens de masterclass komen deze bijzondere aspecten van de coöperatie ruim aan de orde.

Ook aan de orde komt het verschil tussen een vereniging van natuurlijke personen en een vereniging van organisaties. Vooral de besluitvorming en de medezeggenschap is anders in een vereniging van organisaties, omdat er altijd afzonderlijke besluitvorming in de eigen organisatie nodig is. Daarnaast is het vermijden van dubbelrollen en belangenverstrengeling van belang.

Spreker

DRS U.H ORON, APOTHEKER, MBA, LLB – Ulrich Oron is zelfstandig adviseur in de zorg, verbonden aan de Coöperatie C3 adviseurs en managers te Utrecht waarvan hij thans bestuurder is. Hij heeft brede en diepgaande kennis van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg. Hij is bij verschillende universiteiten gastdocent over zorgfinanciering en gezondheidseconomie, en spreker op symposia en trainingen. Verder is hij toezichthouder in de zorg, en bestuurder geweest in meerdere sportverenigingen. Ook is hij voorzitter geweest van twee ondernemingsraden.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Governance van de (Coöperatieve) Vereniging Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Governance van de (Coöperatieve) Vereniging

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.