Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en Samenhang

Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en Samenhang

In het kort

Volgende start: 18 januari 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en Samenhang  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Besturen in een dynamisch web van verbindingen

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden tussen organisaties en tussen de mensen uit die organisaties. Bestuurders geven steeds vaker leiding aan een (al dan niet) samenhangend verband van verschillende rechtspersonen, ook al wel aangeduid als ‘concern’.

Bestuurders en toezichthouders staan voor de vraag hoe de governance van deze verbindingen van en de samenhang tussen organisaties vorm kan krijgen en hoe tot werkbare governance spelregels gekomen kan worden. Hoe kun je dit samenstel van verschillende rechtspersonen en contracten bestuurbaar houden? Hoe houdt de raad van bestuur het overzicht? Hoe verantwoorden de verschillende bedrijfsonderdelen zich? Hoe houdt de raad van toezicht op het geheel toezicht? Hoe houdt je eenheid in visie en normen en waarden? Hoe dek je risico’s af? Hoe voorkom je imagoschade voor het geheel als het bij een onderdeel mis gaat.

Als je maar gedeeltelijke zeggenschap over een samenwerkingsverband hebt, welke bestuurlijke verantwoordelijkheid kun je dan dragen. Hoe houdt de RvC/RvT toezicht op zaken op afstand, waar de RvB soms een andere rol heeft dan bestuurder, bij voorbeeld als aandeelhouder? Welke invloed hebben de medezeggenschapsorganen op activiteiten op afstand? Dergelijke vragen zijn onder andere aan de orde bij gemeenschappelijke regelingen, coöperaties, vennootschappen met commerciële partijen, samenwerking in het sociale domein en verbanden die afzonderlijke semipublieke domeinen overstijgen.

In de masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

Spreker

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en Samenhang Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en Samenhang

Download ons programmaoverzicht