Masterclass Governance Werving en Selectie

Masterclass Governance Werving en Selectie

In het kort

PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance Werving en Selectie  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Hoe zoek en werf je goede bestuurders en toezichthouders? Werving en selectie in de governance top van de organisatie.

Volgens de governancecodes is de maximale zittingsduur van toezichthouders tweemaal vier jaar. Gedurende die acht jaar zal een toezichthouder waarschijnlijk één of meerdere keren (direct of indirect) betrokken zijn bij de werving van nieuwe bestuurders en iedere anderhalf jaar te maken hebben met het vinden van nieuwe collega toezichthouders.

Werving en selectie is dus een vast onderdeel van het werk van een RvC/RvT. Dat maakt het noodzakelijk om het proces van werving en selectie structureel in te bedden in het werk van de raad en niet per keer ad hoc te regelen. Naast het vinden van nieuwe mensen moet ook regelmatig aan de orde komen of de zittende mensen nog wel ‘fit for the job’ zijn. Voor welke periode zijn de bestuurders benoemd? Hoe passend is het rooster van aftreden en het profiel van de RvC/RvT nog? Verandert de situatie van de organisatie zo, dat we andere expertise nodig hebben en/of vervroegd afscheid moeten nemen van de bestaande expertise? Verandert de situatie van een bestuurder of toezichthouder zo, dat beter afscheid genomen kan worden? Ontstaan een belangentegenstellingen? Het vinden, hebben en houden van de juiste mensen op de juiste plaats in bestuur en toezicht, is dus een verantwoordelijkheid van de RvT/RvC, die structureel aandacht behoeft. Hoe kun je dat het beste organiseren? In de masterclass komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

Als de organisatie dan nieuwe bestuurders of toezichthouders zoekt, hoe doe je dat dan? Wie heeft de regie binnen de RvT/RvC, de remuneratiecommissie of wisselende toezichthouders? Wat doen de toezichthouders zelf en waar schakelen ze anderen voor in? Kan de HRM afdeling de toezichthouders helpen of leidt dat tot een loyaliteitsconflict? Hebben we een specifieke adviseur nodig? Schakelen we een Werving & Selectiebureau in? En als we dat doen, hoe houden we dan regie op dat W&S bureau? Hoe halen we informatie op voor de zoekopdracht? Hoe voorkomen we dat onze ervaringen nu (kloon van de huidige bestuurder of juist het tegenovergestelde omdat het niet goed ging) het zoeken naar mensen voor de toekomst hinderen? Hoe voorkomen we dat structuurdiscussies (eenhoofdige of meerhoofdige RvB, uitbreiden of inkrimpen van de RvT/RvC) en discussies over de personen, die we zoeken, door elkaar lopen? Plaatsen we een advertentie, laten we een search uitvoeren of doen we beide? Wat vragen we en wat bieden we? Is dat aantrekkelijk? Waar zoeken we? Hoe gaan we om met interne kandidaten? Hebben we een beleid om een kweekvijver van nieuw talent te voeden (focus op directeuren onder de RvB, jonge mensen in opleiding in de RvT) en vissen we dan ook in die vijver? Voor welke periode zoeken we iemand?

Welke informatie krijgen de mogelijke kandidaten? In welk stadium van de procedure? Welke procedure volgen we en wie heeft daarin welke rol? Wat is de invloed van management en van medezeggenschap? Hoe hebben we daarin ook voor het belang en de privacy van de sollicitant? Hoe voorkomen we een patstelling met tegengestelde adviezen van verschillende commissies?

Hoe houden we helder wie adviseert en wie beslist?

Hoe leggen we de zakelijke afspraken tussen de gekozen persoon en de organisatie vast? Is dat voor de bestuurder een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Voor welke periode? Regelen we nu al iets voor het geval organisatie en persoon weer uit elkaar gaan?

In het tweede deel van de masterclass komen deze vragen en vragen van de deelnemers uitgebreid aan de orde.

Deze masterclass wordt verzorgd door Frank Frissen.

Spreker

FRANK FRISSEN – Frank Frissen is senior adviseur bij Rieken & Oomen Werving & Selectie/Interim, onderdeel van organisatieadviesbureau Rijnconsult. In deze functie begeleidt hij sollicitatieprocedures voor bestuurders, toezichthouders en senior management en adviseert hij Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen bij de werving en selectie van bestuurders en toezichthouders.Leiderschap en het ontwikkelen van mensen en organisaties zijn voor Frank centrale thema’s. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in internationale HR-directie- en managementfuncties met verantwoordelijkheid voor alle HR-terreinen, inclusief strategie- en organisatieontwikkeling, fusies en overnames, changemanagement, talentmanagement, leiderschapsontwikkeling en beloningsbeleid.Sinds een aantal jaren is hij ook toezichthouder (oa bij MEE Zuid Limburg en Zorg aan Zet) en vervulde hij bestuursfuncties bij arbeidsmarkt- en onderwijs gerelateerde organisaties  (o.a. bij CHILL en MPlooi).

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance Werving en Selectie Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance Werving en Selectie

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.