Masterclass Governance: Zelfevaluatie RvT/RvC

Masterclass Governance: Zelfevaluatie RvT/RvC

In het kort

Volgende start: 23 mei 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Governance: Zelfevaluatie RvT/RvC  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Hoe complex is evalueren en reflecteren?

Van toezichthouders, vooral in semipublieke sectoren, wordt steeds meer reflectie op en evaluatie van hun handelen verwacht. Een jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht is in alle codes verplicht. Ook verwachten veel codes dat de RvT niet alleen zichzelf evalueert en de RvB beoordeelt, maar dat beide raden ook over hun onderlinge samenwerking jaarlijks spreken. We vinden het ook steeds normaler dat er een serieuze evaluatie van het functioneren van een toezichthouder en van zijn toegevoegde waarde plaatsvindt aan het einde van zijn eerste termijn. Benoeming voor een tweede termijn is niet meer vanzelfsprekend.

Dit vraagt voortdurende reflectie van de raad op zijn functioneren als geheel en op het functioneren van ieder lid afzonderlijk. Gebeurt dat nu nog binnenskamers, de verwachting is dat gaandeweg ook andere belanghebbenden zich met het functioneren van de RvT/RvC gaan bemoeien; de RvB, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

Evalueren is echter niet zo gemakkelijk. Dat geldt voor iedere groep, maar zeker voor een RvT/RvC die geen dagelijks team vormen. Ook zitten er in ene toezichthoudend orgaan mensen met veel ervaring en veel statuur. Voor sommigen van het is zelfreflectie niet meer zo gemakkelijk en je openstellen voor kritiek in een van je vele functies evenmin. De vraag is dus hoe je zo’n evaluatie goed doet, waar je op moet letten en wat je vooral niet moet doen. Een goede voorbereiding en een zorgvuldig proces helpen zeker.

In deze Masterclass wordt behandeld hoe een evaluatie het beste toegaat en wat daarvoor komt kijken. We gaan in op verschillende methoden en op randvoorwaarden. Er wordt benoemd wat een zorgvuldig proces is en met welke valkuilen rekening gehouden moet worden. De voorbereiding, de evaluatie zelf en de vastlegging ervan worden behandeld. De keuzen, die de raad daarin zelf kan maken, worden op een rijtje gezet, samen met de maatschappelijke vragen die daarbij spelen. Bijvoorbeeld wat het effect is van het publiceren van de inhoud van de evaluatie.

Spreker

DR. IR. HANS HOEK – Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Governance: Zelfevaluatie RvT/RvC Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Governance: Zelfevaluatie RvT/RvC

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.