Masterclass Strategische Herijking

Masterclass Strategische Herijking

In het kort

Volgende start: 22 mei 2024
Locatie: Maastricht-Airport
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Strategische Herijking  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie?

Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers, alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van de juiste 7 vragen bent u in staat om de strategische koers te bepalen en de voortgang van de doelstellingen te bewaken. Het stellen van de juiste vragen is de eerste essentiële stap in het strategisch proces. Het voeren van de dialoog, geeft inzicht in hoeverre de strategie ook echt doorleefd is in de organisatie. De implementatie van de strategische ambities is een vak apart. Op welke wijze bewaken we de voortgang van de strategische ambities. En wat doen we als de gekozen structuur en de inrichting van de organisatie niet meer in lijn ligt met de strategische koers? In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.

Datum, tijdstip en locatie

Deze masterclass wordt aangeboden op verschillende data:

22 mei 2024: 9.30 – 13.00 uur, ORGfit, Aziëlaan 22, 6199 AG Maastricht-Airport – Maurice Franssen

Sprekers

MAURICE FRANSSEN – Maurice Franssen is partner bij Orgfit sinds 1 april 2017. Voorheen heeft hij 25 jaar bij Deloitte gewerkt. Als partner bij Deloitte consulting stuurde hij de regionale praktijk aan van Brabant en Limburg. Hij is ruim 25 jaar professioneel actief in ‘het publieke domein’ (zorginstellingen, openbaar bestuur, onderwijsveld en volkshuisvesting), alsmede de private markt. De advisering richt zich primair op strategische vraagstukken, zoals het herijken van de strategie, transformeren van organisaties, begeleiden van groei (zowel zelfstandig als middels fusie), doorlichten van organisaties en het toekomstbestendig inrichten van organisaties. Naast de ‘ontwerpkant van organisaties’, gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar de implementatie van de strategie. Maurice is een expert op het vakgebied management control. Hij adviseert en begeleidt organisaties die willen innoveren en tegelijkertijd de basis op orde moeten hebben. Maurice is auteur van meerdere boeken. Zijn meest recente boek uit 2015 is de nummer 1 bestseller ‘Management control, dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie’. Hij is als docent verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij theorie en praktijk verbindt in de leergang ‘masterclass management control’. Tijdens de masterclass worden klassieke methoden en technieken gecombineerd met moderne vormen van beheersing van gedrag van mensen in de organisatie: past, present én future control.

FRANK VAN ATTEKUM – Frank is ruim 40 jaar actief voor openbaar bestuur, ziekenhuizen en zorginstellingen, onderwijsveld en volkshuisvesting als consultant, docent, auteur en toezichthouder. Frank is als partner-gevolmachtigde tot 1 juni 2014 verbonden geweest aan Deloitte Consulting toen hij is uitgetreden vanwege het bereiken van de statutair verplichte uittrede-leeftijd. Sindsdien is hij actief als zelfstandig management consultant in associatie met Deloitte en ORGfit. Binnen het brede vakgebied van governance is Frank expert op het gebied van strategisch risicomanagement. Hij is in dat vakgebied als docent verbonden aan de Business School van de Universiteit van Maastricht. Eerder vervulde hij docentschappen op het gebied van fiscaliteit aan de Belastingacademie en Universiteit Leiden en was hij als docent verbonden aan Nyenrode University (MBA Public Governance). Zijn praktische ervaring als toezichthouder is gebaseerd op diverse commissariaten, onder meer bij Woningstichting Sint Mathias, bij het Integraal Kankercentrum Limburg, bij het Regionaal Opleidingscentrum Leeuwenborgh en bij Deloitte op voordracht van de partners. Momenteel is Frank lid van de raad van toezicht van Maastro Clinic, het radiotherapeutisch centrum in Limburg en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Radar, een organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Limburg.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclass wordt georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Strategische Herijking Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Strategische Herijking

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.