Masterclass Vastgoedsturing in de (semi)publieke sector

Masterclass Vastgoedsturing in de (semi)publieke sector

In het kort

Volgende start: 14 juni 2024
Locatie: Eindhoven
Adres: Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
Tijdstip: 9.30 – 13.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €475 (vrijgesteld van BTW)

Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

  • 2 masterclasses € 900,-
  • 3 masterclasses € 1.275,-
  • 4 masterclasses € 1.600,-
  • 5 masterclasses € 2.000,-
  • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Masterclass Vastgoedsturing in de (semi)publieke sector  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

De principes van vastgoedsturing

Deze masterclass gaat in op de principes van de vastgoedsturing. Het draait daarbij om het belang van een goede vastgoedstrategie en goed asset management. Wat willen organisaties bereiken met het vastgoed dat ze in bezit hebben en op welke manier draagt het vastgoed bij aan de organisatie doelen? Hoe ziet een goede strategie eruit en hoe krijg je deze ook daadwerkelijk gerealiseerd? We gaan in deze masterclass in op de portefeuillemanagement en de tactiek van het asset management en het belang van samenwerking binnen de organisatie.

De masterclass is interactief van opzet met open discussie en gelegenheid om eigen ervaringen te delen.

Centraal bij het opstellen van een vastgoedstrategie staan keuzes en investeringen die zowel maatschappelijk als financieel maximaal bijdragen aan de organisatiedoelstelling. Daarbij is er een nauwe samenhang met de strategie en het ondernemingsplan en de realisatie daarvan. Essentieel daarbij is het hebben van een heldere visie op het vastgoed dat is bezit is. De spreker deelt daarbij ervaringen uit de publieke en commerciële wereld. Wat is de rol van RvC, bestuur en organisatie? Waar begin je bij het opstellen van een strategie en wat zijn logische vervolgstappen voor verdere professionalisering?

Professionalisering van de benadering van vastgoed is daarbij van essentieel belang. Vastgoed heeft een sterke impact op de bedrijfsvoering. Binnen de commerciële vastgoedwereld is het sturen op de vastgoedstrategie gemeengoed. Onder andere vanuit portefeuillemanagement en asset management. In de publieke sector zijn het vooral woningcorporaties die het belang van waardesturing en asset management onderkend hebben.

Publieke instellingen zoals onderwijs- en zorginstellingen, maar ook (lokale) overheden hebben vaak veel vastgoed op de balans. Een duidelijke visie op dit vastgoed ontbreekt vaak. Hoe krijg je zicht op doelstellingen van dit vastgoed en in wat het oplevert. Asset management is hierin de sleutel en draait om samenwerken en een integrale aanpak. Dit alles begint met een duidelijke visie en strategie en het formuleren van concrete doelen. Welke ambities zijn er? Welke prestaties willen we leveren en wat zijn de risico’s en beheersmaatregelen? Hoe verhoudt ons vastgoed zich tot onze ambities? Door samenwerking en integrale afwegingen neem je beslissingen die in lijn liggen met de ambities van de organisatie.

Vastgoed is een bedrijfsmiddel. Een sterke en dus concrete vastgoedstrategie draait om heldere doelen en afwegingskaders en draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering en creëert nieuwe mogelijkheden. Onverwachte (onderhouds- en of renovatie-) uitgaven kunnen daarbij een grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Samenwerking vanuit een integrale benadering binnen de organisatie is daarbij cruciaal. Vanuit een aantal casussen worden ervaringen gedeeld hoe succesvol stappen zijn gezet bij gemeenten en publieke organisaties zoals woningcorporaties. Wat zijn do’s en don’ts bij de uitrol van asset management.

Spreker

JEROEN BROUNS (MSc MSRE) – Jeroen Brouns is toezichthouder bij Onderwijsgroep Buitengewoon en managing partner bij Virtus BV. Hij was hiervoor werkzaam in diverse (interim) managementfuncties bij woningcorporaties en in de commerciële vastgoedsector. Als voormalig lid van de Klankbordgroep Waarderingshandboek Woningcorporaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was hij betrokken bij de totstandkoming van het handboek marktwaardering voor woningcorporaties. Daarnaast was hij voorzitter van de Vereniging van Assetmanagers voor Woningcorporaties en trad hij op als gastdocent aan de Amsterdam School of Real Estate en de Fontys Hogeschool Eindhoven. In zijn dagelijkse praktijk adviseert hij woningcorporaties en gemeenten met assetmanagement en vastgoedvraagstukken. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Buitengewoon.

Doelgroep

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol. De Masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten en accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi)publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Supervisie Limburg

UMIO organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector in de provincie Limburg. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg.

Aanmelden

Aanmelden kan via de heer Leo Urlings:

Contact

Masterclass Vastgoedsturing in de (semi)publieke sector Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Masterclass Vastgoedsturing in de (semi)publieke sector

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.