Seminar Compliance Actualiteiten

Seminar Compliance Actualiteiten

In het kort

Volgende start: 1 december 2023
Locatie: Maastricht
Adres: Maastricht University SBE, Tongersestraat 53, 6211 LM Maastricht
Tijdstip: 15.00 - 18.00 uur
PE-Uren: 3
Taal: Nederlands
Kosten: €195 (vrijgesteld van BTW)*

*Als u zich in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses, gelden de volgende kortingstarieven:

 • 2 masterclasses € 900,-
 • 3 masterclasses € 1.275,-
 • 4 masterclasses € 1.600,-
 • 5 masterclasses € 2.000,-
 • 6 masterclasses € 2.400,-

Contact

Seminar Compliance Actualiteiten Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Risico’s, aansprakelikheid en succes in een veranderende wereld – Een seminar voor leiders in compliance

Aanleiding

Compliance speelt een steeds belangrijkere rol in zowel de maatschappij als de zakelijke wereld. De kans op overtredingen en ongepaste gedragingen neemt toe vanwege de groeiende hoeveelheid en detailniveau van regelgeving (zoals de Wwft en Sanctiewetgeving), strenger toezicht en strafrechtelijke handhaving. De gevolgen van non-conform gedrag voor organisaties en bestuurders worden daardoor steeds ernstiger. Dit gaat niet alleen om boetes, juridische aansprakelijkheid, maar ook om maatschappelijke “shaming and blaming” bij  zelfs maar potentieel non-conform gedrag, met mogelijke gevolgen voor de voortzetting van bedrijven. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het vakgebied van compliance niet langer puur technisch is voor specialisten, maar ook steeds meer betrokkenheid en besluitvorming vereist van het hoger management, zoals de Raad van Bestuur (RvB) en toezichthouders (RvC/RvT en anderen), evenals van de experts binnen en buiten de organisatie, zoals de externe accountant. Het is te verwachten dat, mede onder internationale druk, het werk steeds meer zal verschuiven naar een op risico’s gebaseerde benadering, in plaats van de klassieke benadering die vooral draaide om het strikt volgen van administratieve regels.

Waarom dit seminar?

Bijeenkomsten over compliance richten zich vaak op het uitdiepen of verbreden van basale compliance-werkzaamheden en het (interne) controleframework. Echter, de groeiende verwachtingen en aansprakelijkheid voor organisaties, evenals bredere effecten dan alleen boetes en sancties, maken bedrijfsbrede implementatie steeds belangrijker, aangezien dit bedrijven zwaar kan treffen en zelfs de continuïteit kan bedreigen. Daarom richt dit seminar zich op een bredere doelgroep, waarvan wordt verwacht dat ze een actieve en professionele rol spelen bij de invulling van de compliance-functie. Het seminar heeft als hoofddoelen:

 • Het vergroten van bewustzijn over de veranderende verwachtingen ten aanzien van organisaties en de impact van gebeurtenissen die potentieel als non-conform gedrag kunnen worden beschouwd.
 • Een update geven van bestaande frameworks voor interne compliance en hoe deze kunnen worden afgestemd op bedrijfsspecifieke risico’s, met inachtneming van de (externe) auditfunctie.
 • De overgang van een op regels gebaseerde benadering naar een op risico’s gebaseerde benadering toelichten, inclusief hoe potentiële risico’s en maatregelen effectief kunnen worden geïntegreerd.
 • Bespreken hoe interne en externe communicatie moet worden vormgegeven, gezien de grote belangen en bredere impact op het hele bedrijf die zowel bij preventie als actie bij potentiële risico’s betrokken zijn.

Inhoud en doelen

Het seminar richt zich voornamelijk op het bespreken van potentiële risico’s en de individuele en collectieve verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen en niveaus binnen organisaties. Het seminar zal gebaseerd zijn op echte casussen, en zal zich richten op hoe potentiële risico’s kunnen worden geïdentificeerd en aangepakt door verschillende aspecten van het interne compliance-framework, zowel op het gebied van inrichting (controle) als toetsing (auditing). Hierbij worden de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen, zoals uitvoering/compliance, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, interne/externe accountants en andere toezichthouders, behandeld.

Deelnemers gaan naar huis gaat met aanvullende kennis over:

 • Potentiële (nieuwe) risico’s voor organisaties
 • Bestaande en nieuwe aansprakelijkheden en de gevolgen van niet afdoende compliance-maatregelen
 • Inzichten wat de partijen van elkaar kunnen verwachten bij het creeren van tegenmaatregelen
 • Praktijk do’s en don’ts op zowel inhoudelijk als qua communicatie die geleid hebben tot het voorkomen van schade aansprakelijkheden

Doelgroep

De deelnemers van dit seminar omvatten een breed scala aan belanghebbenden, waaronder:

 • Leden van raad van bestuur/directie
 • Commissarissen en andere toezichthouders
 • Compliance en risk medewerkers
 • Interne en externe accountants/controllers
 • Medewerkers legal departments

Opzet

Het seminar zal worden opgezet met twee moderatoren: Eén vanuit de compliance/auditing sfeer en één vanuit het perspectief van risico’s en aansprakelijkheden. Na een korte inleiding waarin de risico’s en de juridische en maatschappelijke veranderingen worden geschetst, krijgen drie sprekers elk ongeveer een half uur spreektijd om hun hoofdpunten uiteen te zetten. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden onder leiding van de twee moderatoren, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en discussiëren. Dit zal volgens het model van een College Tour verlopen, maar met een meer sturende rol van de moderatoren om ervoor te zorgen dat theorie en casusposities goed geïntegreerd blijven en het seminar gericht blijft op de beoogde resultaten. Het seminar wordt afgesloten met een samenvatting door een van de moderatoren, gevolgd door een netwerkborrel.

Tijdstip en locatie

14.30-15.00 uur ontvangst in Ad Fundum

15.00-18.00 uur seminar in Aula Maastricht University SBE, Tongersestraat 53, 6211 LM Maastricht

18.00-19.00 uur netwerkborrel

Moderatoren

DR. ROBERT M.M. BERTRAND RA RC RO – Universitair Hoofddocent Faculteit Militaire Wetenschappen NLDA en Senior Lecturer Maastricht University (naast academisch onderzoek en onderwijs ook meer dan 25 jaar ervaring in audit en control)

MR. DIEGO F.A. CRIJNS – Diego Crijns voormalige landelijk vaktechnisch coordinator opsporing FIOD; assessor en docent bij Financial action taskforce (en in deze en andere activiteiten meer dan 20 jaar ervaring met opsporing en vervolging van FE strafzaken)

Sprekers

MR. MARIKE BAKKER – Advocaat en Managing Partner NautaDutilh. Marike staat financiële instellingen, accountantskantoren, ondernemingen en directies bij in strafrechtelijke onderzoeken, voert interne onderzoeken uit naar aanleiding van signalen van (financiële) onregelmatigheden en adviseert over compliance vraagstukken. Focus ligt op de Wwft en poortwachtersfunctie, fraudevraagstukken en anti-corruptie.

JAN-KEES JANSE MSC RA – Partner en extern accountant verbonden aan PwC. Hij houdt zich bezig met complexe vraagstukken op gebied van auditing, waaronder CSRD. Daarnaast is hij subject matter expert op het gebied van fraude en corruptie in de audit en lid van het fraude panel van PwC. Ook begeleidt hij controleteams bij extern toezicht. Jan-Kees werkte eerder als senior toezichthouder bij de AFM in het toezicht op accountantsorganisaties.

PROF. DR. HAROLD HASSINK RA – Harold Hassink is hoogleraar Accountancy aan Maastricht University en bij UMIO | Maastricht University verantwoordelijk voor diverse parttime trainingsprogramma’s voor professionals. Harold is onder andere actief op de thema’s governance, risk management en business ethics. Zijn onderzoek bestrijkt diverse onderwerpen in het vakgebied van de accountancy, waarbij hij streeft naar het bouwen van bruggen tussen traditioneel gescheiden werelden van auditing, accounting en governance.

Paneldiscussie

DRS. LEO URLINGS – Leo Urlings is ruim 30 jaar actief geweest in het bankwezen (ING, SNS Bank en Van Lanschot Bankiers) en in vastgoed (RvB Stienstra Onroerend Goed). Momenteel vervult hij een aantal commissariaten in de publieke sector, waaronder vice-voorzitter van RvT Onderwijsstichting Midden Limburg (SOML), en voorzitter van de RvC van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Voorheen was hij ook voorzitter van de RvC van Woningstichting Heemwonen, voorzitter van de RvT van Levanto Groep, voorzitter van de RvT van Meander Zorggroep, vice-voorzitter van RvT ArcusCollege, en lid RvT philharmonie zuidnederland. Met veel plezier vervult hij ook bestuurlijke functies. Tevens is Leo Urlings oprichter en directeur van Supervisie Limburg. In dit kader organiseert hij samen met Maastricht University masterclasses voor toezichthouders en bestuurders van publieke en private organisaties.

Doelgroep

De deelnemers van dit seminar omvatten een breed scala aan belanghebbenden, waaronder directieleden, toezichthouders zoals commissarissen, interne en externe medewerkers/verantwoordelijken voor compliance-frameworks, wetenschappers uit aanverwante vakgebieden (audit, compliance, control, enz.) die interesse hebben in de uitbreiding van rollen en verantwoordelijkheden, evenals cursisten van EMFC en MURA-programma’s als een extra-curriculaire activiteit om op de hoogte te blijven van de actualiteiten.

Aanmelden

Aanmelden kan via Tanja Kicken: t.kicken@maastrichtuniversity.nl

Contact

Seminar Compliance Actualiteiten Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programme Director
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Seminar Compliance Actualiteiten

Download ons programmaoverzicht