European Management Residency

European Management Residency

Contact

European Management Residency Programme Coordinator
Ingrid Voncken
Director Executive Education
+31 6 14248773

De European Management Residency is volledig afgestemd op de behoeften en leerdoelen van onze bezoekende partners en de studenten in hun programma’s. Voor het ontwerp van de Residency bouwt UMIO voort op haar uitgebreide onderwijservaring en bedrijfsnetwerken van haar MBA-programma’s, executive masters en managementopleidingen om een optimale verbinding tussen de academische wereld en het bedrijfsleven te garanderen.

Een unieke internationale ervaring

UMIO biedt universiteiten en business schools de mogelijkheid om hun programma’s op te fleuren door een op maat gemaakte, hoogwaardige, internationale ervaring te integreren in hun masters, post-masters en (executive) MBA’s. De groepsgrootte van de bezoekende delegaties varieert van 15-35 studenten en het hele programma wordt in het Engels uitgevoerd.

Een typische versie van de European Management Residency duurt 1-2 weken en omvat een boeiende mix van interactieve lezingen, discussieforums, bedrijfsbezoeken, sociale evenementen en een praktisch actie-leerproject. Hoewel het programma volledig gepersonaliseerd is, geven we onze partners graag een algemene indruk van de beschikbare thema’s, sessies, bezoeken en projecten.

Residentie modules

Het ontwerpen van een European Management Residency betekent het gebruik van LEGO-achtige bouwstenen. Op basis van de gewenste leerdoelen creëren we samen een boeiende mix van interactieve sessies, veldbezoeken, actie-leerprojecten en sociale evenementen. Combinaties zijn eindeloos, waardoor elke residentie een unieke leerreis wordt.

Thema’s en sessies

We hebben een specifieke reeks thema’s en bijhorende interactieve sessies ontwikkeld die passen in de context van de European Management Residency. Een residentie kan gebaseerd zijn op eender welk thema of verschillende thematische sessies combineren tot een uniek, veelzijdig programma.

Europese Economie & Bestuur

Hoe wordt Europa bestuurd? Hoe ziet de economische en politieke omgeving van Europa eruit? Wat is de rol van de Europese Unie en haar instellingen? En hoe beïnvloeden recente ontwikkelingen zoals de Brexit de integratiepraktijken van de EU? Een residentie in European Economics & Governance neemt je mee naar de kern van het Europese beleid en de Europese besluitvorming en spoort je aan om na te denken over de implicaties daarvan voor de internationale handel.

De Europese economie

Deze sessie bespreekt de economie van regionale integratie en de voordelen van de overgang van een vrijhandelszone naar een monetaire unie, evenals de theoretische benaderingen van fiscaal beleid. We vergelijken de ervaringen met Europese integratie met andere regio’s in de wereld zoals Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. De lezing belicht de problemen van economisch beleid wanneer naties integreren.

De Europese schuldencrisis

In deze sessie kijken we naar de oorzaken van de Europese schuldencrisis en de gevolgen ervan voor het economisch beleid in de EU-landen. We bespreken de relevantie ervan voor de huidige problemen in Europa, waaronder de recente beslissing van Groot-Brittannië om uit de Europese Unie te stappen. We gaan verder met een anatomie van de crisis, te beginnen met de onderliggende oorzaken van de economische problemen van Griekenland, gevolgd door een bespreking van de situatie in landen als Cyprus, Italië en Spanje.

Bestuur van de Europese Unie

We geven een gedetailleerd overzicht van de veranderingen die het Verdrag van Lissabon met zich meebrengt. Het omvat presentaties over de belangrijkste gebieden van institutionele ontwikkeling, nieuwe beginselen van democratisch bestuur in Europa en de veranderingen in het wetgevings- en uitvoeringskader. Deelnemers worden aangespoord om na te denken over mogelijke nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot beleids- en procedurele veranderingen.

Europese Arbeidsmarkten

Deze sessie kijkt naar de prestaties van de Europese arbeidsmarkten na de Grote Recessie. De Europese arbeidsmarktontwikkelingen worden gekenmerkt door grote nationale verschillen. Een deel van deze verschillen is cyclisch, maar een deel is structureel. Dit leidt tot een discussie over de mogelijke rol van arbeidsmarktinstellingen en -beleid in deze ontwikkelingen.

Ondernemerschap en risicodragend ondernemerschap

Hoe presteren Europese organisaties op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe bedrijven? Hoe verschillen de verschillende EU-lidstaten in hun aanpak? Hoe kunnen we succes meten? En kunnen we ook leren van hun fouten? Een residentie in Entrepreneurship & Business Venturing biedt u waardevolle inzichten in de kunst van het oprichten van Europese bedrijven bij zowel start-ups, KMO’s als grote multinationals.

Ondernemersgeest

In deze sessie belichten we het concept “ondernemersgeest”. Wat is het? Welke eigenschappen, competenties en kenmerken kunnen worden beschouwd als deel uitmakend van een ondernemersgeest? We behandelen opportunity obsession, het belang van een duidelijke en inspirerende visie, passie en enthousiasme, bootstrapping en risicobeheer.

Creatief geboren of geworden?

Innovatie kan worden opgevat als de transformatie van onzekerheid in risico. Een reis naar onbekend terrein vereist improvisatie, aanpassing en pragmatisme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen beweren dat creativiteit een noodzaak is voor innovatie. Creatieve individuen schijnen zeer begaafd te zijn. Of kunnen ze dat alleen maar? We hebben geleerd dat creativiteit eerder het resultaat is van een (leerbaar) proces dan een gevolg van een bepaalde persoonlijkheid of culturele eigenschap.

Leren van de cijfers

Welke markten en industrieën presteren het best op het gebied van ondernemerschap? En waarom? Een groot deel van ondernemingssucces lijkt te worden bepaald door de structuur van industrieën en het gedrag van de betrokken organisaties, variërend van innovatie tot prijs- en reclamebeleid, samenwerking en zelfs kartelvorming. Tijdens deze sessie bespreken we de belangrijkste factoren om in de gaten te houden bij het betreden van nieuwe markten.

Ondernemersfinanciering

In deze sessie onderzoeken we hoe comparatieve institutionele arrangementen de rol van banken, informals en durfkapitaalbedrijven beïnvloeden bij het verstrekken van start- en groeikapitaal aan ondernemende ondernemingen. Toegang tot (slim) kapitaal lijkt een betere verklaring te zijn voor verschillen in Noord-Amerikaans en Europees ondernemerschap dan een gebrek aan ambitie of talent. Het kan ook verklaren waarom de implicaties van “Lean Entrepreneurship” natuurlijker zijn voor Europese ondernemers dan voor de prototypische Silicon Valley ondernemer.

Leren en ontwikkelen binnen bedrijven

Hoe kunnen organisaties een optimale balans vinden tussen het oogsten van individuele talenten, het beheren van het leerklimaat binnen organisaties en het optimaal benutten van opleidingsmogelijkheden? De residentie Corporate Learning & Development zal onderzoeken hoe een leer- en ontwikkelingsperspectief organisaties kan helpen om betere resultaten te bereiken.

Leren in organisaties: Wat dan?

Welke uitdagingen staan dagelijks op de agenda van professionals en organisaties? Hoe gaan we om met deze uitdagingen? Op welke manier kan leren & ontwikkelen een antwoord zijn? Waar gaat leren op de werkplek over? Om deze vragen te beantwoorden gaan we uit van persoonlijke ervaringen en koppelen die aan actuele onderzoeksinzichten.

Great Performers, Great Talents?

Toen McKinsey de “War for Talent” startte, deden ze dit omdat ze ontdekten dat geweldige bedrijven geweldige mensen hebben. Als gevolg daarvan werden bedrijven aangemoedigd om geweldige mensen aan te werven: talent. Het aannemen van talent is gebaseerd op de fundamentele aannames dat talent aangeboren is, dat het gekocht kan worden en dat het potentieel voor talent vroegtijdig geïdentificeerd en ontwikkeld kan worden. Wat weten we over de geldigheid van deze veronderstellingen?

Leren in teams en netwerken

We onderzoeken hoe verschillende sociale structuren het collectieve leren van organisaties bepalen: teams, gemeenschappen en netwerken. Sterke en zwakke punten in het delen en ontwikkelen van kennis worden gedefinieerd. Bovendien wordt een vertaalslag gemaakt naar wat dit betekent voor de individuele professional die zijn of haar sociaal leren begeleidt.

Beoordelingsinstrumenten voor leren

Organisaties hebben de afgelopen jaren te maken gehad met fundamentele veranderingen die het ondersteunen van het leren en ontwikkelen van medewerkers hoog op de agenda hebben gezet. Tijdens deze sessie bespreken we met de deelnemers de (on)kracht van assessment tools, zoals multi-source of 360-graden feedbacktechnieken en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen (POP’s).

Innovatieontwerp en -implementatie

Hoe kunnen organisaties innovaties creëren die gebruik maken van belangrijke trends? Hoe kan een organisatie het klantperspectief opnemen in bedrijfs- en ontwerpprocessen? Waar moet je rekening mee houden bij het implementeren van een duurzame innovatie? Een residentie over ‘innovatieontwerp en -implementatie’ geeft u waardevolle inzichten in wat er nodig is om duurzame innovaties te ontwikkelen die uw organisatie naar de 21e eeuw en verder zullen brengen.

Identificeren van marktkansen

In deze sessie gaan we dieper in op wat nodig is om de trends te identificeren die uw organisatie nu en in de (nabije) toekomst zullen beïnvloeden. Naast het anticiperen op veranderingen, zullen ook tools worden gedeeld om de manier waarop u toekomstige trends waarneemt af te wisselen, zodat u de inzichten krijgt om toekomstige uitdagingen en beperkingen om te buigen in kansen voor uw organisatie.

Oplossingen ontwerpen waarbij de gebruiker centraal staat

Klanten worden veeleisender en bij nieuwe technologische oplossingen wordt gezocht naar methoden om de kloof met de eindgebruiker te overbruggen. Gebruikersgericht ontwerp is de praktijk waarbij een menselijke benadering wordt gehanteerd bij het verbeteren of creëren van nieuwe producten en diensten. We delen methoden die je helpen om op een nieuwe manier naar je doelgroep te kijken. Je krijgt inzichten die de basis leggen voor duurzame innovatie die aansluit bij de behoeften en eisen van je publiek.

Prototypering van het businessconcept

Oefening baart kunst’ en dit geldt ook op het gebied van bedrijfsinnovatie. In plaats van intern een perfect concept te ontwikkelen en het vervolgens op de markt te brengen, leer je businessconcepten in een vroeg stadium te prototypen en te leren van resultaten uit de praktijk. Deze nieuwe manier van denken en werken wordt steeds belangrijker in onze samenleving die steeds complexer wordt, waardoor het moeilijk is om te anticiperen op resultaten. Het begrijpen van deze flexibele en praktische manier van werken staat centraal in deze sessie.

Bezoeken

Maastricht heeft het geluk een centraal punt te zijn in een internationaal zakelijk netwerk. Onze business school is een netwerkschool die zich uitstrekt tot kleine ondernemingen, grote bedrijven en (niet-)overheidsorganisaties. Dit voegt een waardevolle dimensie toe aan de European Management Residency. Veldbezoeken tonen de belichaming van wat gedegen theorie kan opleveren!

Europees Parlement Brussel

Een bezoek aan het Europees Parlement is de meest uitgelezen manier om meer te leren over de rol en taken van het Parlement als spreekbuis van de EU-burgers en de invloed die het heeft binnen en buiten Europa. Het bezoek kan bestaan uit een rondleiding door de vergaderzaal, een verkenning van het Parlamentarium, een rollenspel over Europese wetgeving en een ontdekkingstocht door het Huis van de Europese geschiedenis.

Biopartner Centrum Maastricht

De missie van het Biopartner Center Maastricht is het versnellen van de groei van jonge life science bedrijven door hen een ondernemersklimaat te bieden binnen een onderzoeks- en klinische omgeving. Het centrum richt zich op biotechnologie-, medische beeldvormings- en neurowetenschappelijke bedrijven. In de context van de European Management Residency is Biopartner een uitstekend voorbeeld van hoe jonge innovatieve bedrijven gestimuleerd kunnen worden om het verschil te maken en te leren waarde toe te voegen aan de maatschappij.

Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Smart Services Campus heeft een revolutionair instituut samengesteld dat bestaat uit briljante onderzoekers en docenten, innovatieve ondernemers en bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van human resource management en smart services. Samen vormen zij een van ’s werelds toonaangevende locaties voor smart services.

Koninklijke DSM

Koninklijke DSM is een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf dat actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties op het gebied van biowetenschappen en materiaalwetenschappen met elkaar te verbinden, stimuleert DSM economische welvaart, vooruitgang op milieugebied en sociale vooruitgang om duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden tegelijk.

Projecten voor actieleren

Een onderscheidend kenmerk van de European Management Residency zijn de creatieve en dynamische opdrachten. Deelnemers worden aangespoord om tijdens het programma te werken aan praktische action learning projecten en worden aangemoedigd om concrete en resultaatgerichte oplossingen te bieden voor problemen in het bedrijfsleven en de samenleving.

 • SCENARIO’S BOUWEN
  Op basis van de artikelen die de deelnemers hebben gelezen, de ervaringen die ze gedurende de week hebben opgedaan en de sessies die ze hebben gevolgd, worden de deelnemers aangespoord om scenario’s te ontwerpen om de toekomst van Europa te schetsen. Welke positieve signalen zien ze? Welke negatieve signalen zien ze? Welke aanbevelingen zouden ze ons in Europa willen meegeven om ons te helpen met onze toekomst? Het is duidelijk dat er ook nagedacht moet worden over het terrein van het bedrijfsleven en sociale kwesties.
 • VISUEEL VERHAAL VERTELLEN
  Op basis van de artikels die de deelnemers hebben gelezen, de ervaringen die ze tijdens de week hebben opgedaan en de sessies die ze hebben gevolgd, worden de deelnemers aangespoord om scenario’s te ontwerpen om de toekomst van Europa te schetsen. Welke positieve signalen zien ze? Welke negatieve signalen zien ze? Welke aanbevelingen zouden ze ons in Europa willen meegeven om ons te helpen met onze toekomst? Het is duidelijk dat er ook nagedacht moet worden over het terrein van het bedrijfsleven en sociale kwesties.
 • CREATIEF ONDERNEMEND
  Ben jij een echte ondernemer? Zie je overal mogelijkheden? Heb je de juiste inzichten, kennis en mentaliteit om de kansen te grijpen? Dit actie-leerproject stimuleert deelnemers om zich onder te dompelen in het lokale bedrijfsleven, cultuur en burgers om een levensvatbaar businessplan op te stellen en uit te voeren… in minder dan een week!
 • REFLECTIEF SCHRIJVEN
  Deelnemers worden aangespoord om een column te schrijven over een onderwerp dat gerelateerd is aan de European Management Residency. Een column onderscheidt zich van andere vormen van journalistiek doordat de auteur een eigen mening of standpunt heeft. Men kan niet verlegen of subtiel zijn. Van deelnemers wordt verwacht dat ze een origineel statement geven en dat hun column de column is die herinnerd zal worden!

Contact

European Management Residency Programme Coordinator
Ingrid Voncken
Director Executive Education
+31 6 14248773
info@umio.nl

Klinkt interessant?

Weten wat UMIO voor jouw organisatie kan doen? neem contact met ons op!

Andere projecten en ervaringen

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.