Programma

Programma

Opleiding tot Registercontroller

De opleiding volgt het zogenaamde T-model. Er is een aantal gebieden waarop controllers en andere financials in het bijzonder deskundig moet zijn (verdiepingsvakken) en een aantal gebieden waarvan de hij/zij als lid van het managementteam of directie of in de rol van CFO behoorlijke kennis moet hebben (verbredingsvakken). Het curriculum is als volgt opgebouwd (wijzigingen voorbehouden):

Programma jaar 1

Voorjaar Semester:

 • Financial Management *
 • Business Law & Governance
 • Treasury & Risk Management
 • Supply Chain Management
 • Leadership for Financials

Najaar Semester:

 • Strategic Management *
 • Tax Management
 • Performance Management & Management Control*
 • Leadership for Financials

Programma jaar 2

Voorjaar Semester:

 • Financial Accounting & Reporting *
 • Internal Control & Accounting Information Systems 1*
 • Data Analytics and New Technologies
 • Strategic Management Accounting*
 • Research in Finance and Control
 • Leadership for Financials
 • Thesis introductie

Najaar Semester:

 • Internal Control & Accounting Information Systems 2*
 • Auditing and Due Diligence
 • Leadership for Financials
 • Afronding thesis

Programma jaar 3

 • Eventuele uitloop voor afronding thesis

De * gemerkte opleidingen zijn de verdiepingsvakken van de opleiding.

De vakken worden op verschillende manieren afgerond. Dit kan zijn met een tentamen, paper, groepsopdracht of een combinatie. Nadere informatie over de inhoud van de vakken, de wijze van afronding en over het afstudeerwerkstuk is opgenomen in de brochure.


Opleiding Registercontroller Onderwijsbijeenkomsten

Onderwijsbijeenkomsten

Het onderwijs vindt plaats in de School of Business and Economics in het centrum van Maastricht. In de nabije omgeving van het gebouw zijn de universiteitsbibliotheek, diverse eetcafés en restaurants. De onderwijsbijeenkomsten starten eind januari en begin september, en vinden plaats op vrijdag, behalve in de maanden juli en augustus en tijdens de carnaval-, mei- en herfstvakantie. De onderwijstijden zijn van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het secretariaat van de opleiding kan een gedetailleerd onderwijs- en tentamenoverzicht verstrekken. Het onderwijs is in het Nederlands.

Duur

De EMFC|RC-opleiding duurt ongeveer 22 maanden. Gedurende deze periode vinden de onderwijsbijeenkomsten plaats. Al vroeg wordt ook een aanvang gemaakt met de thesis in het tweede jaar van de opleiding wordt afgerond. Echter sommige deelnemers vinden het vanuit een goede ’work-life-opleiding- balance’ prettiger om de thesis in het vijfde semester af te ronden. In dat geval wordt de doorlooptijd wat langer.


Titulatuur

De deelnemer die de opleiding succesvol afsluit kan inschrijving aanvragen in het register van de Vereniging van Registercontrollers. De ingeschrevene verkrijgt het recht de titel ‘Registercontroller’ te voeren en de letters ‘RC’ achter zijn/haar naam te plaatsen. Deze titel fungeert ter identificatie van de beroepsgroep en als kwaliteitskeurmerk. De titel RC heeft grote bekendheid in de markt voor controllers, CFO’s en andere financials. Alom wordt het RC-programma gezien als het hoogst haalbare op Finance & Control gebied. Tal van organisaties stellen het hebben van een RC-titel als eis voor het vervullen van senior management posities. Universiteit Maastricht geeft bij afronding de Master of Science titel (MSc in Finance and Control). Het kwaliteitsimago van Universiteit Maastricht geeft de titel extra gewicht.

Vraag een vrijblijvend (telefonisch) kennismakinggesprek aan!

Opleiding Registercontroller Titulatuur

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Download dan onze programmabrochure of neem contact met ons op!

Download jouw brochure voor de Opleiding tot Registercontroller

Ik ben in het bezit van:

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.