Verandermanagement of verandersupport?

‘Bukken…. Er komt weer een verandering aan.” Deze verzuchting geeft een vaak waargenomen effect weer bij geplande verandering zoals Lewin (1951) en Kotter die beschreven (1995). Geplande verandering: een verandering door ‘anderen’ bedacht voor ‘ons’, degenen die het voor elkaar moeten krijgen. Liefst in projectplannen en projectresultaten uitgeschreven. En ‘wij’ hebben dit al vaker meegemaakt. Wij weten dat als we ons stil houden, als we even bukken, de kans groot is dat een groot deel van de plannen overwaait en er niet zo heel veel echt verandert. Althans, niet datgene wat in mooie woorden allemaal op papier staat.

Natuurlijk verandert er van alles ondertussen, want we hebben veel contact met onze klanten, patiënten of gasten en collegae, weten wat belangrijk voor hen is en wat ze nodig hebben. We proberen elke dag weer net iets beter, net iets effectiever en efficiënter ons werk te doen, want het effect daarvan zien we direct. Oftewel, ‘we pielen een heleboel’, om met de woorden van Thijs Homan (2018) te spreken en als onze manager de guts heeft om niet de ‘Überpieler’ te zijn, krijgen we het ook nog voor elkaar steeds betere resultaten te realiseren in een leuk team. Ziehier in een notendop waar de andere denkwijze over veranderen over gaat: emergent change (Dawson, 2003).

Zo geformuleerd lijken geplande verandering en emergente verandering twee uitersten die elkaar uitsluiten. De praktijk is wat complexer. Juist omdat de werkelijkheid complexer is, is het heel behulpzaam om vanuit verschillende denkkaders naar een situatie, een vraagstuk of een wens te kijken. Immers, de manier waarop we kijken, bepaalt wat we zien aan mogelijkheden en acties. Degene die een jonge vrouw ziet in de afbeelding van Freud, denkt en doet wat anders dan degene die de heks ziet. De afbeelding echter is precies hetzelfde.

Elke organisatie, ik zou zelfs durven beweren elk mens, kent de uitdaging te navigeren tussen flexibiliteit en controle zoals Parker (2014) in haar stuk aangeeft. Het is dan ook zinvol om als veranderaar te kunnen bewegen tussen een meer planmatige, controle gerichte aanpak waar nodig en ondersteuning van emergente veranderingen waar mogelijk. Dit vraagt dus ook van de veranderaar de nodige flexibiliteit, zowel in denken als doen.

Hoe kunt u bewegen tussen gepland en emergent veranderen?

Onze eerste reflex als iets niet helemaal gaat zoals we in gedachten hadden, is in actie komen: oplossingen bedenken, taken overnemen, extra opdrachten geven, controleren, inregelen, borgen, vastleggen, verantwoorden, adviseren… Herkenbaar? Het is juist dan essentieel om steeds weer opnieuw te kijken naar de situatie, het doel, de betrokkenen en de impact van uw eigen zienswijze, houding en gedrag. Vertragen dus. Gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk is het bijzonder moeilijk om even afstand te nemen en een breder perspectief op te zoeken. Niet voor niets noemt Ardon dit van de automatische piloot op handbediening overgaan (2013).

Hoe lukt het u toch?

Door vragen te stellen. Argyris (1977) heeft ons immers geleerd dat we niet alleen moeten reageren op de afwijking van de norm (single loop), zoals bijvoorbeeld de norm om vijf verkoopdossiers per dag af te handelen. Je moet ook kijken naar de oorzaak (double loop) waarom de norm niet gehaald wordt. Zo kun je dag na dag de werkprocessen in je organisatie verbeteren. Dit is nog redelijk voor de hand liggend. Wat echter vaak overgeslagen wordt, is de vraag stellen naar de betekenis van de afwijking voor de doelen en bestaansreden van de organisatie (triple loop reframing). Wat is er erg aan dat die vijf dossiers niet gehaald worden? Wat betekent dat? Voor een organisatie waar aandeelhouderswaarde leidend is, kan het betekenen dat het blijven voldoen aan een bepaald aantal verkoopdossiers per dag gelijk staat aan goede financiële cijfers voor de aandeelhouders. De organisatie bestaat immers voornamelijk voor de aandeelhouders. Voor een organisatie waar maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke bestaansreden is, kan het betekenen dat minder mensen goede dienstverlening krijgen.

Door vaker in gesprekken vragen te stellen op het niveau van betekenis in de trant van “Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?” is het mogelijk samen te ontdekken waar het echt om gaat in plaats als hamsters in het rad van de waan van alledag rondrennen. Stel uzelf en uw collegae dan ook vaker een paar vragen op elk van deze niveaus van Argyris en neem waar wat het effect is op de samenwerking, de processen, de resultaten en uzelf. Experimenteer eens met verander support in plaats van verandermanagement, zoals Linda Reumers , deelneemster aan de UMIO Verandermanagement cursus, poneerde. De vraag stellen is immers al de verandering.

Veranderen in elk betekenisvol gesprek

Single – Double – Triple Loop Learning op basis van Argyris’ gedachtegoed

Single loop: regel/ norm

 • Wanneer ben je tevreden met het gedrag of het resultaat?
 • Wat maakt dat je niet tevreden bent met het gedrag of resultaat?
 • Wat gebeurde door het gedrag/ de actie? Bij wie?
 • Welke regel werd wel/niet gevolgd?
 • Welke norm is wel/niet gehaald?

Double loop: inzicht

 • Wat zorgde ervoor dat de norm/regel wel/ niet gehaald werd?
 • Wat is er veranderd in de context/ situatie?
 • Als je kijkt naar de context/situatie, waar moet je dan rekening mee houden?
 • Waarom is de norm/regel zinvol?

Triple loop: betekenis

 • Waartoe?
 • Wat is er eigenlijk erg aan dat….?
 • Wat is er eigenlijk goed aan dat…?
 • Wat is de reden dat je x goed/verkeerd vindt? (Stel eventueel drie keer dezelfde vraag als doorvraag.)
 • Wat is daar belangrijk aan? (Stel eventueel drie keer dezelfde vraag als doorvraag)
 • Wat is nog belangrijker?
 • Waar geloof je in?

Bibliografie

 • Ardon, A. (2013) Doorbreek de cirkel, Business Bibliotheek.
 • Argyris, C. (1977) Double Loop learning in organizations. Harvard Business Review,
 • September-October, 114-125.
 • Dawson, S. (2003) Organizational Change: A Processual Approach, London: Paul Chapman Publishing.
 • Homan, T. (2018) Onderwijssessie Verandermanagement voor UMIO, Maastricht, 4 december.
 • Homan, T. (2014) Organisatiedynamica, BIM Media, Academic Service.
 • Kotter, (1995) Leading Change. Why transformation efforts fail. Harvard Business Review, march-april.
 • Lewin, K. (1951) Field Theory in Social Science. New York, NY: Harper & Row.
 • Parker, S. K. (2014) Beyond Motivation: Job and Work Design for Development, Health, Ambidexterity, and More. Annual Review of Psychology, 65, 661-691

Door: Micole Smits, Ma ORSCC PCC, januari 2019

Micole Smits is als kerndocent verbonden aan de Cursus Verandermanagement

In de cursus Verandermanagement leer je om vanuit verschillende perspectieven naar verandering te kijken. Je krijgt inzicht in de dynamiek van veranderprocessen en de verschillende interventie-mogelijkheden. Zet jezelf in als veranderinstrument.

UMIO and City of Maastricht develop a common sustainability roadmap

On December 6, a team of students and staff from UMIO’s Service Science Factory (SSF) presented the results of a project that looked at how the University and the City of Maastricht can operate more sustainably by working together. The eight-week project, Collaboration Agenda 2030, focused on possible synergies between the two.

Maastricht’s municipal government and university are the city’s largest employers, so it makes good sense to join forces in as they develop their 2030 organisational sustainability roadmap. A project of this kind will only work if it involves concrete initiatives.

Student participation as a key ingredient

One of the reasons the City chose to work together with SSF was the involvement of students from Maastricht University’s School of Business and Economics (SBE). Student participation is a key ingredient in SSF programmes like this, as it enables our partners to profit from fresh insights based on the latest academic research. Especially where it concerns a subject like sustainability, which inspires many students.

The challenge

The team considered how the University and the municipality together can improve acquisitions, reduce their carbon footprint, create climate-neutral operations, adopt more inclusive behaviour and ensure employee wellbeing—all of which falls under the heading of sustainability.

Design Thinking

SSF uses their own method for creating innovative solutions, called the Double Diamond Approach, which is rooted in design Thinking. It considers the greater context when designing a solution and consists of the steps “Discover, Define, Develop, and Deliver.”

Design Thinking

“The project is typical for the Service Science Factory approach in that it uses the Design Thinking methodology,” said Carmen Vonken, Project Leader and Service Design Trainer at UMIO’s Service Science Factory. “We start the challenge by investigating the existing situation thoroughly and follow up with creative ideation sessions—a process of brainstorming and rapid prototyping to deliver tangible and concrete solutions at the end of eight weeks.” On October 8, a team of nineteen students started interviewing stakeholders. They studied the academic literature and best business practices to prepare for the co-creation session. In the final step, the ideation sessions brought about a variety of solutions that were further developed into a number of concrete concepts.

Sustainable Maastricht

It was clear to the team that the City and the University are missing out on opportunities. But, by working together, they can leverage synergies to attain some much-needed goals. The team has dubbed the new partnership programme Maastainable—Our Internal Sustainability Journey. It will support knowledge sharing and encourage parties to join forces, teach and learn from one another, and generate ideas together in the fields of sustainable sourcing, sustainable usage, employee wellbeing, and team cohesion.

The Future

“The project went extremely well, and the first meetings between Municipality and University, to implement the findings are planned” Carmen concluded. “The challenge now is how to create ongoing human and financial support for Maastainable.”

Make Service Innovation work for you

How can organisations create innovations that make use of important trends? How can firms incorporate the customer perspective into business and design processes? What are things to take into consideration when it comes to implementing a sustainable innovation?

With a focus on service design and innovation, UMIO offers valuable insights into what is needed to develop enduring innovations that allow organisations to evolve in the 21st century and beyond.

UMIO has assisted a wide variety of organisations including Siemens, Ziggo, LIOF, the Province of Limburg, Puratos, L1 Radio and TV, Canon, Volkswagen, Chemelot, Scelta, and many more.

To find out how to make Service Innovation work for your organisation, please don’t hesitate to contact Carmen Vonken.

iEMFC students join new learning episode in Maastricht

Last November, the students of the international Executive Master of Finance and Control (iEMFC) programme visited Maastricht for an intensive and vibrant period of courses, sharing experiences, and… exams. The model of six two-week seminars per two years is an attractive setup for busy professionals; it enables them to better balance work and study, especially for those who are based abroad. This adds to the international character of the iEMFC student population.

The November seminar was extra special, because a group of new students was welcomed. The periodic influx of new students ensures a healthy dynamic in the group and the programme, and extends the network of the students. It also offers potential participants the opportunity to join for a couple of sessions to see if the programme really suits them. The busy schedule included a company visit, guest lectures and social occasions and concluded with exams on Saturday.

We talked to Prof. dr. Harold Hassink RA, iEMFC Managing Director, about what makes this programme stand out, and we met with some of the new students to find out how they experienced the programme. Harold Hassink:

“The iEMFC programme draws an above average level of ambitious and talented participants. Often they already have a Master’s degree, plus a healthy amount of working experience. The quality of the students is mirrored in the quality of the lecturers and teachers, for whom the quality of the group is an attraction and a stimulating challenge. Some of the teachers are connected to Maastricht University, others are recruited externally. What they all have in common is that they are as well versed in the theory as the practice of their field, for example as partner, consultant or legal advisor. The expert speakers are often former student, who have proven themselves in their fields. They contribute not only content, but also share their personal career and learning journey. Including during the more informal and private settings of dinners and other social activities. The third element that completes the mix of talented students and top-teachers, is our smart didactic model: case driven, peer-to-peer learning, small groups, and lots of interaction. When these ingredients combine, things start to happen; self-reinforcing mechanisms occur, that take the learning experience to the next level. That is what makes the international Executive Master of Finance and Control programme very special!”

 

What the students say…

Thus far, I find the programme very enriching, interactive and doable without an academic background in Finance. Classes are taught by a variety of leaders from both academia and business. There are plenty of discussions during the seminar between students and those experts, which I find very valuable. The interactive seminars help you reflect upon your own experiences and practices you’ve encountered. In this way, the classes help to broaden my frame of reference by providing practical insights and showcasing best practices. As a result, the programme provides a holistic and pragmatic view of the Finance function, that is valuable today and in future roles.

Maastricht University’s two-week seminars, rather than weekly classes, work really well for me, as it enables me to study in the Netherlands whilst working abroad.

FLORA OUDEBOONiEMFC student cohort 2018 | Unilever

I have a background in accounting and auditing with 20 years of experience in business finance and applied finance. I consider the content of the course less important than the opportunity to learn from my fellow students. That is where the real added value lies for me: the exchange with experienced professionals and not just the academic knowledge.

What attracted me to the iEMFC is the flexibility of the programme; the two-week seminars make it easy to fit in with my work. The international aspect and the great diversity of the students was also very appealing. The whole group consists of about thirty people and the working groups of about five fellow students. So you get to work together closely with most of your fellow students.

The group has a very good mix of different expertise, ages, countries and background; this helps a lot. There is also a good balance in personalities in the group. The group is small enough so everybody can participate and have a say, without a small number of people dominating the discussions.

I have already come across several practical ideas that can be implemented in my company. Which is good, because my boss expects clear benefits when I come back, ha-ha! But I have also learned more general lessons about how other people and companies approach and deal with certain business issues.

TRUNG LE QUOCiEMFC student cohort 2018 | FrieslandCampina

My background is a master in Finance at the Erasmus University and I work in Chicago for Nouryon (formerly known as AkzoNobel Chemicals). I wanted an RC qualification and chose UMIO because I heard good stories from colleagues about the programme and the schedules with clustered weeks fit better than i.e. weekly lessons. I was also drawn by the international aspect and experience of the course.

The group experience is very interactive, with lots of mutual exchange and a high level of participation from everybody. This group interaction is very motivational as is the practical aspect of the classes. Everybody has a reasonable amount of working experience and is able to contribute. The teachers make a point of linking theory with corporate life. This practical approach is very appealing.

The programme so far certainly meets my expectations: especially regarding the applicability: theory is matched with very recognisable situations. On the one hand, the knowledge is quite detailed and deep, but you also learn to ask the right questions to a variety of stakeholders. The expert speakers were super interesting as was the company visit to ASML where they showed us how they actually improved and innovated.

The evenings are very social and the exchange continues on a personal and a professional level. This makes for a very nice mix.

WILLEKE ENSINKiEMFC student cohort 2018 | Nouryon

My background is in accountancy, I am not really a financial. A friend recommended the iEMFC programme, especially because of the way it facilitates the exchange of experiences between different businesses and backgrounds.

My last education trajectory dates from more than 10 years ago, so this takes a bit of getting used to again. In the first week, I have already heard and seen many things from a management perspective that we could do better. It has been very insightful. For me the big pros are the sharing of experiences and the international aspect. Hearing different views and opinions about cases serves me very well to broaden my knowledge!

FABIO CIDRALiEMFC student cohort 2018 | Eurobrakes

UMIO maakt klaslokaal van GaiaZOO

Op een zonnige herfstdag in oktober – ideaal dierentuinweer! – verzamelen de deelnemers van de workshop “Beyond Monkey Business’ zich in GaiaZOO in Kerkrade om samen met bioloog Roy Erkens en leiderschapsexpert Martin Lammers te leren van het gedrag van dieren, belooft de programma-omschrijving.

Begenadigd duo

Het blijkt al snel dat Martin en Roy een begenadigd duo zijn, dat naadloos op elkaar inspeelt: een live-demonstratie van de interactie tussen academia en organisatiepraktijk. Wanneer Roy de wetenschappelijke en evolutionaire onderbouwing van gedrag(spatronen) belicht, springt Martin meteen bij om dit naar de praktijk te vertalen. Hij put daarbij uit een schijnbaar onuitputtelijke voorraad aan inzichten, voorbeelden en anekdotes uit zijn langjarige praktijk. Waar Roy dan weer op inspeelt met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde verbanden en kaders. Het duurt niet lang voor de hele groep aan hun lippen hangt en volop aan de geanimeerde discussie deelneemt met eigen praktijkvoorbeelden en vragen. Een cursus met een hoge feelgood factor dus, maar ook een bron van verrassende inzichten zoals nog zal blijken.

Beyond Monkey Business

Maar laten we bij het begin beginnen. Al vanaf binnenkomst gaat het er los en informeel aan toe in Hof van Gaia, de sfeervolle vergaderlocatie van de GaiaZOO. Hout betimmerde wanden en een aards kleurenpalet doen denken aan een Afrikaanse lodge. Na de welkomstkoffie & vlaai en een kort voorstelrondje, beginnen we met de naam van de cursus: Beyond Monkey Business: waar staat dat eigenlijk voor?  De speelse titel geeft aan dat gedrag veel ouder is dan de mens en apen. Ons gedrag heeft veel diepere wortels en we gaan daarom deze middag verder terug in de evolutie kijken. Wat herkennen we in groepsgedrag? Waarom doen we iets (op een bepaalde manier)? Kortom: we gaan de waaromvraag stellen bij ons gedrag.

Het experiment begint

We maken een rondgang door GaiaZOO om in groepjes van twee een aantal diersoorten te observeren. Onderweg hebben we ook volop de gelegenheid om Duitse kleuters te observeren, want het is blijkbaar een vrije dag bij de Oosterburen. Al snel komen we erachter dat observeren niet zo simpel is als het lijkt (waarover later meer).

Wat viel er op?

Na de rondgang in de ZOO delen de deelnemers hun observaties. Wat is er opgevallen aan structuur, leiderschap, gedragskenmerken en organisatievormen? Dit is het startpunt voor het eerder aangehaalde interactieve samenspel tussen het duo Martin & Roy en de groep. De geobserveerde gedragsvariaties in leidinggeven en gedrag worden in evolutionair perspectief geplaatst door Roy. Martin commenteert en illustreert vervolgens met vertalingen naar organisaties, organisatievormen, werk- en groepsgedrag. Vaak uiterst herkenbare dwarsverbanden die leiden tot veel enthousiast knikken in de groep, afgewisseld met de nodige lachsalvo’s.

Het observatieproces

Het is de opmaat om te reflecteren op het observatieproces zelf. We zijn bij de kernvragen belandt: waarom is observeren zo moeilijk en waarom is oordeelvrij observeren zo belangrijk? Observeren blijkt vooral moeilijk omdat je voortdurend zaken invult bij de dingen die je ziet. We zijn zo snel geneigd om dingen in te vullen en interpretaties te geven dat het speciale inspanning vereist om tot objectieve observaties te komen. Dat snelle oordeel is een natuurlijk proces, dat is geëvolueerd omdat we er veel voordeel van hebben. De truc is om je van dit mechanisme bewust te zijn, om het uit te kunnen schakelen wanneer het in bepaalde situaties niet functioneel is. Zoals wanneer je te snel zaken veralgemeent of te zeer afgaat op eerste indrukken.

Evolutionaire bagage

Het vliegensvlug invullen van waarnemingen is natuurlijk niet de enige evolutionaire bagage die we hebben meegekregen. De evolutie heeft ons niet alleen opgezadeld met grote overeenkomsten met dieren, maar ook met de nodige verschillen. Dat zijn vaak onze succesfactoren, die we heel gericht kunnen inzetten. Om een tipje van de sluier op te lichten: denk aan de kracht van fantasie, ideeën, creativiteit en serendipiteit.

Waar zit ‘m de winst?

Zo gaat het nog een hele tijd door met het blootleggen van fascinerende en onverwachte dwarsverbanden tussen biologie en menselijk gedrag. Ze hebben gemeen dat we ons er meestal niet van bewust zijn, het zijn niet voor niets natuurlijke processen die een belangrijke functie vervullen. Het gaat er dan ook niet om ze te onderdrukken of zelfs af te schaffen (als dat al mogelijk zou zijn). De grote winst zit ‘m daarentegen in het ontwikkelen van het vermogen er in kritische situaties afstand van te nemen, of juist bewust gebruik van te maken.

Verdere verdieping

Deze cursus levert daarvoor in korte tijd een stimulerend spervuur aan voorbeelden, inzichten, doorkijkjes en eye openers. Het is daarmee ook een staalkaart van methoden en technieken die in andere UMIO-programma’s worden toegepast en uitgediept. Volg de onderstaande links voor meer informatie.

UMIO congratulates new MaastrichtMBA graduates

Three times a year the MaastrichtMBA students visit their homebase Maastricht University for an eventful course week of exchange and co-creation. It is always an intense and vibrant experience. Once a year the week is extra special, because it concludes with the graduation ceremony of the students who have successfully completed the two-year programme.

Graduation time!

Last Friday saw the graduation of ten students, all dressed for the part with the academic regalia. Keynote speaker Prof. Dr. Franziska Gassmann (UNU-Merit) spoke about Social Protection Systems and Development and offered a different perspective on how social protection can contribute to balanced development and stability in poorer countries. A fitting end to the MaastrichtMBA journey, that is in large part about broadening one’s horizon and embracing different perspectives to make a lasting impact.

Student of the year 2018

After the honouring of Student of the Year 2018 Charbel Haddad, who to his own surprise had scored best overall marks for 2018, the event concluded with a reception in Ad Fundum and a sparkling party at Thiessen Wijnkoopers.

Welcoming the new students

The MaastrichtMBA Week kicked-off on Monday with the welcoming of no less than 14 new students from nine countries. They already knew each other from the introduction programme, and on Monday, they familiarized themselves with the current students. The afternoon saw even more new faces as prospective students joined the group for the MaastrichtMBA Class Experience. The welcome was extended in a more relaxed and informal atmosphere, during Monday evenings’ opening dinner. Elzette van Zyl from Stellenbosch University inspired the students with her love for Cape Town and South Africa, where the MaastrichtMBA will travel to in November. Our Dean Peter Møllgaard joined in and was not a little pleased to be initially mistaken for one of the students: “it’s been quite a while since that happened to me!”

Achtste ‘Dag van de Limburgse Financial’ op 20 november

Op dinsdag 20 november vindt voor het achtste jaar op rij de ‘Dag van de Limburgse Financial’ plaats. Ruim 250 finance professionals komen samen in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond om te netwerken en kennis te delen. Het centrale thema dit jaar is Digitalisering & leiderschap.

Professor Dr. Harold Hassink, hoogleraar aan de Maastricht University School of Business and Economics (SBE) en programma-directeur bij UMIO, stond in 2011 mede aan de wieg van dit initiatief: “Ten onrechte wordt vaak gesteld dat er te weinig senior financiële posities zijn in onze regio. Deze dag draagt bij aan de bewustwording op dit vlak”. Dat deze dag nu al voor de achtste keer plastsvindt, onderstreept de geldigheid van deze visie.

Masterclasses

Ook dit jaar wordt er een reeks masterclasses gegeven door organisaties uit de regio. Zij delen hun praktijkervaringen en best practices met de deelnemers, over diverse onderwerpen die verwant zijn aan Digitalisering & Leiderschap. Volg de link voor een overzicht van de masterclasses.

Doing is Thinking

UMIO | Maastricht University wordt vertegenwoordigd door Dr. Dominik Mahr, Associate Professor bij SBE en Scientific Director Service Science Factory bij UMIO, met de masterclass Doing is Thinking – De innovatie van digitale financiële diensten. Hoe moeten we innoveren rond alle digitale kansen zoals Internet of Things, Blockchain en Kunstmatige Intelligentie? Tijdens de sessie ondervindt u hoe Service Design-denken kan worden ingezet voor financiële diensten.

UMIO voor Financials

UMIO staat voor de doorvertaling van academische expertise naar concrete toepassingen voor  individuele professionals  en organisaties. Niet alleen op het gebied van Design Thinking, maar ook met specifiek op Financials gerichte opleidingen:

International Executive Master of Finance and Control
International Executive Master of Auditing
Postdoctorale Opleiding tot Registeraccountant
Postdoctorale Opleiding tot Registercontroller
Permanente Educatie voor Finance & Control Professionals

Deelname aan de ‘Dag van de Limburgse Financial’ levert 4 PE punten op. U kunt zich inschrijven via www.dagvandelimburgsefinancial.nl.

Introducing our MaastrichtMBA students to Service Science

Innovative thinking is an important part of the MaastrichtMBA programme, in particular through the module ‘Sustaining Competitive Advantage’. In this module, UMIO’s Service Science Factory (SSF) provides participants with the necessary mind-set, processes and tools to improve the innovation capacity of their organisation. This is far from a theoretical exercise. Because participants practice service design tools and experience all stages of the innovation process during these sessions, they become empowered to implement processes and tools in their own organisation.

Bridging academia and practice

This is typical for the approach of SSF: it bridges academia and practice, facilitating companies to gain sustainable competitive advantages through service innovation. SSF has realized the potential of service innovation in different organisations through more than 50 projects, using a state-of-the-art project approach, making use of proven service design tools and multi-disciplinary teams that stimulate co-creation.

The right perspective

As a method, (Service) Design Thinking addresses complex challenges, by embracing the perspective of the end-users, when creatively prototyping new product or service offerings. Industry leaders such as Apple, McKinsey, and Mayo Clinic, place this approach at the centre of their business activities, and IBM even proclaims it wants to become “the world’s largest and most sophisticated design company”.

Practical results

The MaastrichtMBA innovation module consists of five sessions. During the final session, the teams present their innovation ideas and underlying business concepts to an expert panel, which provides practical tips for improving and implementing the ideas. The best ideas were rewarded with a panel prize and an audience prize.

Get in touch

There are several ways SSF can support you and your organization in exploring the value that ‘Interaction Design’ can provide. For instance by facilitating innovation projects for the improvement or development of new services which incorporate the ‘Interaction Design’-perspective.

Learning opportunities

There is a range of educational trajectories available where we train professionals to incorporate the ‘Interaction Design’-perspective into their daily work and specific projects.
As an introduction to the world of ‘Interaction Design’ we have developed a hands-on inspiration day for professionals, where you will work on a case, take the customer perspective and start designing interactions for delightful experiences. Feel free to contact us for more information.

Session Instructors

Dr. Dominik Mahr, Scientific Director Service Science Factory
Dominik is an Associate Professor at the Marketing and Supply Chain Management department of Maastricht University. As Scientific Director of the Service Science Factory (SSF), he is responsible for a wide range of services that create new and improve existing offers of companies.

 

 

Dr. Elisabeth Brüggen, Professor of Marketing
Elisabeth (Lisa) Brüggen is Professor of Marketing at Maastricht University School of Business and Economics (SBE). She is an internationally recognized expert in services marketing and financial well-being, particularly regarding pension communications.

 

 

 

Damien Nunes, Service Designer Service Science Factory
Damien has a background in design and is currently project leader and service designer at the Service Science Factory (SSF). He facilitates projects, workshops and inspires creativity within (project)groups to develop new innovative service concepts.

 

 

Sabine Janssen, Msc, Project Leader Service Science Factory
Sabine has a background in strategic marketing and business experience in corporate communications, strategic consultancy and innovation management. Her focus as project leader at SSF is design thinking, service innovation and project management and educating professionals in these respective fields.

 

 

Download the complete Experience Report

 

Effectief leiderschap begint bij jezelf

Hoe vergroot je je effectiviteit als leider? Hoe makkelijk pas je je gedrag aan? Wie ben je eigenlijk en waarom doe je wat je doet?

Een spannend traject

Ook voor ervaren kerndocente Drs. Micole Smits is het elke keer weer spannend om met een groep cursisten dergelijke vragen te verkennen in de UMIO-cursus Effectief Leiderschap. Micole is een zeer ervaren coach/docent in executive education met als kernexpertise verandermanagement, individuele-, (werk)relatie-, team en organisatieontwikkeling, leiderschap en (interculturele) interactie. Ze heeft een duidelijke visie op leiderschap, met als motto “First connect, then lead”.
“We kijken vooral naar de dynamiek van de persoon: hoe kijk je naar de mensen (medewerkers) en welke rol speel je zelf in het patroon van interactie. Het draait om het leiden van jezelf, je team en de organisatie. In de cursus ontwikkel je het vermogen om te kiezen, uit je patroon te stappen en daarmee je gedrags- en oplossingsreportoire uit te breiden.” Naast de persoon, is ook het groepsproces tussen de deelnemers een krachtige bron van leren. De derde bron waaruit wordt geput is de professionele context waarbinnen de deelnemer acteert. Op deze manier komt er een leerproces op gang waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar versterken. Dit wordt aangevuld met een individuele coaching waarin wordt ingegaan op de vraag van een deelnemer. Bijvoorbeeld het opruimen van blokkades, maar ook het bewust worden van eigen kwaliteiten.

Automatische denkpatronen doorbreken

Als cursist word je voortdurend uitgedaagd: wat is je automatische denkpatroon en wat zou er mogelijk zijn als je handelt vanuit andere denkpatronen. De groepsinteractie speelt hierbij een belangrijke rol en daarom wordt er vanaf het begin gewerkt aan het creëren van een veilige omgeving. De werkwijze en interactie binnen de groep dient daarbij meteen als model voor de eigen aanpak na de cursus onder het motto: delen waar je tegenaan loopt.

Het zijn trouwens niet alleen de deelnemers die worden uitgedaagd: Micole neemt als coach zelf voluit deel aan het proces en beleeft elke keer ook weer haar eigen uitdagingen en leermomenten.
“We werken er naartoe dat de deelnemers in de gaten krijgen welke patronen ze creëren, dat ze durven te experimenteren, uit hun patronen te komen en de impact daarvan waarnemen. Ook leren ze waarderend kijken: wat drijft de medewerker? In plaats van te vragen: wat belemmert jou? Als leidinggevende in een complexe veranderlijke omgeving is het belangrijk dat je van perspectief kunt wisselen. Verder leren we de deelnemers ook systemisch te kijken naar een situatie: wat is de relatie van de onderdelen met het geheel en met elkaar?”

Succescvoller acteren

Vertaald in concrete resultaten komt het erop neer de relaties op ’t werk en de onderlinge samenwerking verbeteren. De leider is zich bewust van zijn impact en is congruent: zijn intentie komt overeen met wat hij doet. Kortom: succesvoller acteren door ander gedrag te vertonen. “In drie dagen gebeurt er heel veel. Het gaat vaak verder dan de verwachtingen van de deelnemers. Meestal boven verwachting, haha.”

Cursisten Wim Goossens en Ruud Nouwens kunnen het alleen maar beamen.

Wim: “De cursus levert vooral herkenning op, je kunt dingen een naam geven. Je leert je eigen reactie waar te nemen en te benoemen als je in een situatie wordt getriggerd. Als je kunt duiden wat je voelt, helpt dat om effectief te kunnen handelen. De theoretische achtergrond die je opdoet levert je aanvullende handvatten om je eigen gedrag te duiden en dus te kunnen aanpassen.”
Ruud vult aan: “Door de goede mix van theorie en praktijk is het geleerde ook makkelijk in de eigen situatie toe te passen. Het begint ermee dat je het al in de cursus zelf doet. Hoe je in de groep met elkaar omgaat dient als het ware als model. Belangrijk is daarbij dat er al vanaf de start van de cursus een veilige omgeving wordt gecreëerd met duidelijke afspraken en spelregels over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Het zorgt voor een goede band binnen de groep – zelfs binnen de 2,5 dag van deze cursus – die het leerproces ten goede komt.”

Individuele coaching

Wim: “Het individuele coaching gesprek dat deel uitmaakt van de cursus is een goede aanvulling op het groepsproces. Het stimuleert de zelfreflectie en kan zelfs bevrijdend werken. Ondanks de nadruk op soft skills wordt het gelukkig nooit zweverig, maar blijft het praktisch”.
Over de vraag of ze met deze cursus hun doelen hebben bereikt, hoeven Wim en Ruud niet na te denken: als uit één mond klinkt een overtuigend “Ja!”

Tot slot gaat Micole nog even in op de vraag wie er allemaal voordeel kan hebben van deze cursus: ”je kunt hier veel aan hebben als je in complexe omgevingen functioneert, als het creëren en vormen van relaties essentieel is voor je effectiviteit en als je merkt dat je persoonlijke invloed en impact beter zou kunnen zijn.”

Kerndocente Micole Smits is een ervaren docent/coach in executive education met als kernexpertise verandermanagement, individuele- (werk)relatie-, team- en organisatieontwikkeling, leiderschap en (interculturele) interactie.

Opleidingsachtergrond:
PCC certificering International Coach Federation, ORSC Certificering, NLP Practitioner, Senior Professioneel Coach, Verandermanagement, Bedrijfscommunicatie.

Meer informatie over het programma: www.umio.nl/el

BCP Defense Jaroslav Vlček

On Monday, June 25, Jaroslav Vlček completed the MBA successfully by defending his BCP. The BCP topic of Jaroslav was “How to become a Customer of Choice through Creative Procurement”. His assessors were Boris Blumberg, Nadine Kiratli and Frank Rozemeijer.
We would like to congratulate Jaroslav again and wish him all the best for a magnificent future! But why did he choose for the MaastrichtMBA in the first place? And what advice does he have for anyone considering an executive MBA at MaastrichtMBA? 

Why did you decide to pursue an MBA?

At that time (2015) I realized that I needed to get more insights in the theoretical frameworks of economics and business as I was assigned with a long term international project of establishing a new subsidiary of my company in Bulgaria.

Why did you decide to pursue an executive MBA at the MaastrichtMBA?

Modularity! My life at that point required a lot of travelling so I needed to have a fixed schedule of the educational weeks upfront.

How have you profited?

I have met many experienced people with different educational, industrial and cultural backgrounds, who were all willing to share their thoughts and ideas with me.

What advice do you have for anyone considering an executive MBA at the MaastrichtMBA?

Do not hesitate at all and start it! You can only gain from it!

What should applicants think about when deciding to do an MBA?

They should be aware of the fact that besides time, it will need a lot of energy, discipline and consistency so that it will become a part of their daily life.

How do employers benefit from employees with an MBA degree?

They will benefit from all the positive energy and new motivation their employees will gain in such an international, multicultural as well as professional environment.

What stands out from your MaastrichtMBA experience?

All the tiny chocolate bars we used to get as an afternoon snack 🙂 just kidding – of course all the good people I have met and who have become my friends!

What has been the most enjoyable part of the Maastricht MBA program?

I especially liked the modules where “no one was at home” meaning that we all spent the full week together!

New and extended accreditations for MaastrichtMBA

We’re happy to share the news that the MaastrichtMBA has been granted NVAO accreditation (by the nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie). On top of the existing international Triple Crown accreditation of AACSB, EQUIS and AMBA, this confirms that UMIO’s MaastrichtMBA is among the best in the world.

The NVAO accreditation is an important national quality seal. It also carries practical advantages, such as the opportunity to apply for government-supported loans and funding options (see below for more details).

In related news, the Association of MBAs (AMBA) has confirmed the re-accreditation of the MaastrichtMBA for the maximum period of five years, placing the MaastrichtMBA firmly in the top tier of MBA programs globally.

MBA Director Boris Blumberg extended a heartfelt thanks to his MBA team for these two notable achievements: “the crucial people, who over the last five years, have put so much continuous commitment and positive energy into the programme”.

NVAO & LIFELONG LEARNING CREDIT

An important practical advantage of the NVAO accreditation is that MaastrichtMBA students can get funding through the “Lifelong learning credit“ (Levenlanglerenkrediet). You can apply for lifelong learning credit through “Mijn DUO”. Visit the DUO website to check whether you fit the criteria.